Prawa człowieka

 0    10 flashcards    adrianzabkowski
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

Co to prawa człowieka
start learning
Prawa człowieka to prawa przysługujące każdemu człowiekowi bez względu na rasę, narodowość, pochodzenie, płeć, zawód

Jakie są prawa człowieka
start learning
Prawa człowieka są: nienaruszalne- nie można człowieka pozbawić tych praw niezbywalne- nie można się ich zrzec powszechne- przysługują bez wyjątku każdej osobie przyrodzone- człowiek nabywa je przez urodzenie się, a niektóre nawet przed urodzeniem

Pierwsza generacja praw człowieka
start learning
są to prawa podstawowe, wynikające z natury ludzkiej, niezależne od tego jaki stan prawny obowiązuje w danym państwie

Prawa drugiej generacji
start learning
są to prawa społeczne, gospodarcze i kulturowe, zapewniające byt materialny oraz rozwój fizyczny i duchowy. (np. prawo do pracy i wynagrodzenia, prawo do nauki, prawo do udziału w życiu kulturalnym, prawo do opieki nad rodziną)

Prawa trzeciej generacji
start learning
Są to prawa które przysługują zbiorowościom społecznym, narodom(np. prawa do pokoju, prawa do rozwoju, prawa do demokracji, prawa do czystego środowiska

Wielka Karta swobód
start learning
1215r., władca gwarantował każdemu, że tylko wyrokiem odpowiedniego sądu lub na mocy prawa krajowego można kogoś uwięzić, pozbawić mienia, skazać na wygnanie

Co zrobili Picolo della Mirandola, Jan z Trzciany i Tomasz Morus
start learning
w dobie renesansu poruszali oni problem o ustawie zabraniającej aresztowania obywatela bez nakazu sądu.

Co twierdził anglik John Locke
start learning
Uważał on, że własność prywatna jest przyrodzonym prawem człowieka istniejącym wcześniej niż państwo

Co twierdził Monteskiusz
start learning
Monteskiusz twierdził, że warunkiem wolności politycznej jest trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą

Co twierdził Jean Jacques Rousseau
start learning
Twierdził o, że wolność jest z człowiekiem nierozerwalnie związana, a, zrzec się swej wolności to zrzec się swojego człowieczeństwa, praw ludzkich".


You must sign in to write a comment