Prawa obywatelskie i polityczne

 0    9 flashcards    adrianzabkowski
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Prawo do życia
start learning
Zakazuje ono umyślnego pozbawiania życia, z wyjątkiem kary śmierci. W wieu krajach karę tę zniesiona. polska również zniosła karę śmierci.
Wolność od tortur
start learning
Stosowanie tortur jest stosowane jako zbrodnia wojenna. Występuje również zakaz eksperymentów naukowych na ludziach bez ich zgody
Wolność od niewoli, poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej
start learning
Jest to prawo które nie podlega zawieszeniu. Pierwsze regulacje dotyczące zakazu niewolnictwa zawarte były już w deklaracji kongresu wiedeńskiego z 1815 r.
Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
start learning
obejmuje między innymi zakaz arbitralnego pozbawienia wolności. Określa również jak powinno traktować więźniów
Prawo do słusznego (sprawiedliwego procesu)
start learning
jest to prawo do słusznego i publicznego procesu, do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym czasie, do niezawisłego oraz bezstronnego sądu
prawo do prywatności
start learning
dotyczy ono poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i korespondencji. W sytuacjach szczególnych np. stan wyjątkowy, wojna może zostać zawieszone
Wolność myśli, sumienia, religii, przekonań
start learning
to prawo związane jest z tolerancją oraz zakazem dyskryminacji w dziedzinie religii i przekonań. W razie zagrożenia władze publiczne mogą interweniować w korzystanie z tego prawa.
Wolność zrzeszania się
start learning
To prawo mówi o zakazie przynależności sędziów i żołnierzy zawodowych do partii politycznych
Prawo do własnoći
start learning
jest to prawo gwarantujące funkcjonowanie gospodarki rynkowej

You must sign in to write a comment