Pojecia wos

2  1    6 flashcards    kuminekkarol
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Naród
start learning
to grupa ludzi mająca wspólny język historie kulturę oraz zamieszkują tylko jedno terytorium
Demogacja
start learning
Chodzi oto że kłamiemy na swój zysk lu poparcie.
Populizm
start learning
forma myśli politycznych i ruchów społecznych nosząca łatwo przekonujące hasła polityczne
Obywatelstwo
start learning
Jest to prawna wieś która łączy jednostkę z państwem. Jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa i odwrotnie.
Państwo
start learning
nazywamy określenie, oddzielone granicami teretorium, zamieszkiwane przez trwała wspólnotę ludzi, która podlega niezależnej władzy państwowej
Ksenofobia
start learning
niechęć do cudzoziemców.

You must sign in to write a comment