Module 9 The music in us

 0    155 flashcards    koziol4444
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gatunek muzyki
start learning
genre of music
akustyczny
start learning
acoustic
instrumenty dęte blaszane
start learning
brass
grajek uliczny
start learning
busker
muzyka klasyczna
start learning
classical music
konserwatywny, staromodny
start learning
conservative
muzyka taneczna
start learning
dance music
eklektyczny
start learning
eclectic
muzyka ludowa
start learning
folk music
melodyczny
start learning
melodic
perkusja
start learning
percussion
piszczałka; zaśpiewać wysokim głosem
start learning
a pipe; to pipe
muzyka pop
start learning
pop
muzyk sesyjny
start learning
session musician
artysta solowy
start learning
solo artist
autor, pisarz piosenek
start learning
songwriter
kojący, relaksujący
start learning
soothing
usypiający
start learning
soporific
pełen uczucia, uduchowiony
start learning
soulful
instrument dęty drewniany
start learning
woodwind
być skłonnym do
start learning
tended to = be inclined to
związany z, wywodzący się z
start learning
related to = descended from
prawie na pewno, bez wątpienia
start learning
almost certainly = without question
zdeterminowany, zdecydowany
start learning
determined to = anxious
pozbawiony, brakujący
start learning
lacking in = devoid of
niezależny, oryginalny
start learning
indie = independent
obcy, dziwaczny
start learning
outlandish = strange
wymagany, niezbędny
start learning
requisite = required, essential
niechlujny
start learning
sloppy = untidy
wahlarz emocji
start learning
spectrum of emotion
przekazany
start learning
channelled
instytucja
start learning
establishment
dżinsowy
start learning
denim
plakietka, odznaka
start learning
badge
niewątpliwy, łatwo rozpoznawalny
start learning
unmistakable
częściowo pokryty
start learning
overlapped
rozczarowany
start learning
disappointed with
być przyzwyczajonym do
start learning
be accustomed to
postanowić coś zrobić
start learning
be intent on doing
być w stanie zrobić
start learning
be capable of doing
było do przewidzenia
start learning
it was bound to be
znany z czegoś
start learning
famous for sth/doing
typowe dla
start learning
typical of sth
zależeć na
start learning
anxious that
zdecydowany zrobić coś
start learning
determined to do sth
interesować się czymś
start learning
keen on sth
niemal napewno to zrobi
start learning
liable to do
z braku czegoś
start learning
for lack of something
uśmierzać
start learning
relieve
zapobiec
start learning
prevent
walka
start learning
combat
utrata pamięci
start learning
memory loss
środek znieczulający
start learning
anaesthetic
zaburzenie uczenia się
start learning
learning disorder
wylew
start learning
stroke
cierpieć z powodu
start learning
suffer from
leczyć
start learning
treat
muzykoterapia
start learning
music therapy
wybitny, niezwykły
start learning
remarkable
zmienić zdanie/sposób postępowania
start learning
change your tune= give a contrary opinion
wpaść w rezonans
start learning
struck a chord = resonate
wymyślić coś na poczekaniu
start learning
play it by ear = take things as they come
wiedzieć jaka jest sytuacja
start learning
know the score = know what's going on
chwalić się
start learning
blow your own trumpet = shout about one's achievemenst
przyjąć odpowiedzialność, krytykę
start learning
face the music = accept responsibility
narobić wokół czegoś szumu
start learning
make a big song and dance about sth = make a fuss
aby nie
start learning
lest
materiał filmowy
start learning
footage
obcy
start learning
outsider
powszechny
start learning
prevalent / common / dominant
ugrupowania polityczne
start learning
political factions
zabójstwo
start learning
assassination
chybił trafił
start learning
hit and miss = not consistently successful
ponieść stratę finansową
start learning
take a hit = suffer a financial loss
duży sukces
start learning
a hit = a big success
uderzyć w czuły punkt
start learning
hit a nerve = mention a sensitive point
uderzyć w odpowiedni ton (odnieść sukces)
start learning
hit the right note = be appropriate
wyruszyć w podróż
start learning
hit the road = leave
Szersza publiczność
start learning
wider audience
odkupiciel
start learning
redeeming figure
wgląd w coś
start learning
insight into sth
wpływ
start learning
bearing
niesprawiedliwość społeczna
start learning
social injustice
trudność (życiowa)
start learning
hardship
slumsy
start learning
shanty towns
przemieszczenie/zaburzenie
start learning
dislocation
skromny
start learning
modest
wojenny
start learning
warring
usiłowanie, próba
start learning
attempt
ranny
start learning
wounded
trwały, niegasnący status
start learning
enduring status
kręcić się dookoła własnej osi
start learning
spin
bez odpowiedzi
start learning
unanswered
z powodu
start learning
because of
dzięki
start learning
thanks to / owing to
na skutek
start learning
on account of
tak więc, dlatego też
start learning
thus
ze względu na
start learning
due to
zatem
start learning
therefore
od
start learning
since
charakterystyczny, wyróżniający się
start learning
distinctive
przykuwający uwagę, urzekający
start learning
captivating
istotny
start learning
relevant
łagodny, spokojny
start learning
mellow
zniekształcony, wykrzywiony
start learning
distorted
rozwijać zamiłowanie do czegoś
start learning
develop a taste for sth
uwolnić endorfiny
start learning
release endorphins
podniecenie, euforia
start learning
elation
ulga
start learning
relief
sugestia
start learning
implication
niespójny
start learning
incoherent
odkupienie
start learning
redemption
odkupić
start learning
redeem
szeregować pod względem ważności, ustalać priorytety
start learning
prioritise
pseudonim artystyczny
start learning
nickname
początkowy, wstępny
start learning
initial
trafić na silną konkurencję
start learning
encounter tough competition
informacja zwrotna
start learning
feedback
ogólnie
start learning
overall
To słuszna uwaga
start learning
It's a fair point
założyć
start learning
assume
spróbować czegoś
start learning
give sth a chance
być gospodarzem programu
start learning
host
utrzymywać (finansowo)
start learning
maintain
lenić się
start learning
lazy around
złożyć zobowiązanie
start learning
confine oneself to sth
tło, pochodzenie
start learning
(musical) background
być przeznaczonym do zrobienia czegoś
start learning
be destined to do sth
stabilny i bezpieczny
start learning
stable and secure
nerwowy, niemogący znaleźć spokoju
start learning
restless
oceniający, krytyczny
start learning
judgmental
miejsce koncertu
start learning
venue
zjednoczyć
start learning
unite
skrajny, ostateczny
start learning
ultimate
przekraczać, przewyższać
start learning
transcend
drażnić
start learning
tease
stres, napięcie
start learning
strain
kalambur
start learning
pun
dziedzina, domena
start learning
province
pokrywać się
start learning
overlap
z przerwami
start learning
on and off
denerwujący
start learning
nerve-racking
znaczący
start learning
meaningful
językoznawca
start learning
linguist
zmniejszać
start learning
lessen
upojny, oszałamiający
start learning
intoxicating
wpoić, zaszczepić
start learning
instil sth in sb
mieć gadane
start learning
have the gift of the gab
całkowity
start learning
global
występ muzyczny
start learning
gig
prawdziwy
start learning
genuine
naśladowca
start learning
follower
powołanie
start learning
calling
podobać się komuć
start learning
appeal to sb
atmosfera, nastrój
start learning
ambience

You must sign in to write a comment