Military Vocabulary cz V

 0    57 flashcards    rooneyasd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
salutować, salutowanie
start learning
salute /salut/
harcerz / wywiadowca, tropiciel, wóz wywiadowczy
start learning
scout /skałt/
secure [sekjur] / security [sekjuriti] - secure / security
start learning
secure [sekjur] / security [sekjuriti] – bezpieczny / bezpieczeństwo
środki ostrożności
start learning
security measures /sekjuriti meżyrs/
serve [serw] / service [serwys] - Słuaże / serwis (eg I have served in the army for 5 years / since 2014)
start learning
serve [serw] / service [serwys] – słuzyć / służba (e.g. I have served in the army for 5 years / since 2014)
set ... on fire - set on fire (eg the vehicle was set on fire)
start learning
set ... on fire – podpalić (e.g. the vehicle was set on fire)
schronienie
start learning
shelter /szelter/
strzelać
start learning
shoot (PAST: shot)
strzelnica
start learning
shooting range /reńdż/ (= firing range /fajrin’ reńdż/)
Signals - communication body
start learning
Signals – korpus łączności
ups /syt
brzuszki
start learning
sit
aps/
snajper, strzelec wyborowy
start learning
sniper /snajper/
siły specjalne
start learning
special forces /speszjal forsyz/
szwadron
start learning
squadron /składron/
stajk (e.g. The people went on strike)
start learning
strike /strajk/
okręt podwodny
start learning
submarine /sabmarin/
suffer from (minor / major) injuries - suffer (small / large) injuries
start learning
suffer from (minor/major) injuries – odnieść (małe/duże) obrażenia
zamachowiec samobójca
start learning
suicide bomber /sułysajd bomer/
przełożony
start learning
supervisor /superwajzor/
supplies / seplajz /) - supplies, provisions
start learning
supplies /seplajz/) – zaopatrzenie, prowiant
wspierać, wsparcie
start learning
support /saport/
poddać się, zrezygnować
start learning
surrender /serender/ = give up
przetrwać, przeżyć
start learning
survive /serwajw/
kurs przetrwania
start learning
survival course /serwajwyl kors/
miecz
start learning
sword /słord/
taktyka (wojenna)
start learning
tactics /taktyks/
czołg
start learning
tank /tenk/
target - cel (eg shooting target)
start learning
target – cel (e.g. shooting target)
zadania
start learning
tasks
analiza terenu
start learning
terrain analysis /tyrejn analysyz/
terytorium
start learning
territory /teritori/
terroryzm
start learning
terrorism /terrorysm/
poziom zagrożenia terr.
start learning
terrorist threat level /terroryst fret level/
termos
start learning
thermos /termos/
toporek indiański
start learning
tomahawk /tomahok/
secret /top
ściśle tajny
start learning
top
sikret/
oddziały, wojsko, żołnierze
start learning
troops /trups/
punkt zwrotny
start learning
turning point /ternin’ pojnt/
UN / ju en / (= United Nations / junajtyd nejszyns /) - UN (United Nations)
start learning
UN /ju en/ (= United Nations /junajtyd nejszyns/) – ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
nieprzytomny
start learning
unconscious /ankonszys/
uniform / military uniform - uniform (military)
start learning
uniform / military uniform – mundur (wojskowy)
unit / military unit - unit (military)
start learning
unit / military unit – jednostka (wojskowa)
szczepionka
start learning
vaccine /waksyn/
pojazd
start learning
vehicle /wiikul/
weteran
start learning
veteran
zwycięstwo
start learning
victory /wiktori/
wolontariusz, ochotnik
start learning
volunteer /woluntir/
war / wartime - war / czas wojna
start learning
war / wartime – wojna / czas wojny
ostrzeżenie
start learning
warning /łornin’/
wojownik, bojownik, walczący
start learning
warrior /łorior/
broń
start learning
weapon /łepon/
weapons of mass destruction (= WMDs) - weapons of mass destruction
start learning
weapons of mass destruction (=WMDs) – broń masowego rażenia
wycofać się
start learning
withdraw [łyfdro]
rosomak
start learning
wolverine /łulwerin/
wound [łund] / wounded [łundyd] - rana / ranny
start learning
wound [łund] / wounded [łundyd] – rana / ranny
zone [yellow] - zone, area
start learning
zone [zołn] – strefa, obszar
Zulu time - Zulu time (navigation time)
start learning
Zulu time – czas Zulu (czas nawigacyjny)

You must sign in to write a comment