Military Vocabulary cz IV

 0    67 flashcards    rooneyasd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozminowywanie
start learning
mine sweeping / mine clearing
zaginiony w akcji
start learning
missing in action (= MIA) /mysyn’ in ekszyn/
misja
start learning
mission /myszyn/ (go on a military mission abroad)
nieporozumienie
start learning
misunderstanding /mysanderstendin’/
iść do przodu
start learning
move forward /muw forłard/
multinational operations - international activities
start learning
multinational operations – działania międzynarodowe
bezpieczeństwo narodowe
start learning
national security /naszjonal sekjuriti/
narodowość
start learning
nationality /naszjonaliti/
NATO
start learning
NATO /nejtoł/
marynarka wojenna (navy blue
start learning
Navy /nejwi/
kolor granatowy)
vision goggles /najt
start learning
night
wyżyn gogylz/
commissioned officer /non
podoficer
start learning
non
komyszynd ofiser/ (=NCO [en si oł]/ l.mn.: NCOs)
governmental organization /non
start learning
non
governmental organajzejszyn/ (= NGO) – organizacja pozarządowa
broń atomowa, jądrowa
start learning
nuclear weapon /njuklijer łepon/
tor przeszkód
start learning
obstacle course /obstekul kors/
atak
start learning
offense /ofens/
operation order - order of operations
start learning
operation order – kolejność prowadzenia działań
order (s) - order, order
start learning
order(s) – rozkaz, rozkazywać
organize an attack / orgenajz / - perform an attack
start learning
organize an attack /orgenajz/ – przeprowadzić atak
niesprawny
start learning
out of order
spadochron
start learning
parachute /paraszut/
spadochroniarz
start learning
parachutist /paraszutyst/
defilada, parada, pochód
start learning
parade /perejd/
ratownik medyczny
start learning
paramedic /paramedyk/
patriot / patriotic - patriot / patriotic
start learning
patriot / patriotic – patriota / patriotyczny
patrol - patrol
start learning
patrol – patrol
pokój
start learning
peace /pis/
peaceful / pisful / - peaceful, calm
start learning
peaceful /pisful/ – pokojowy, spokojny
keeping mission /pis
operacja pokojowa
start learning
peace
kipin’ myszyn/
szkolenie fizyczne
start learning
physical training
pistolet
start learning
pistol
pluton
start learning
platoon /platun/
dowódca plutonu
start learning
platoon commander /platun komander/
delegowanie (I was posted to a unit in Warsaw)
start learning
posting /połstin’/
zapobiec
start learning
prevent /priwent/
prisoner of war / pryzoner of łor / (= PW) - prisoner of war
start learning
prisoner of war /pryzoner of łor/ (= PW) – jeniec wojenny
protect / protection / protekszyn / - protect / protection
start learning
protect / protection /protekszyn/ – chronić / ochrona
tromatyk] stress disorder) – zespół stresu pourazowego
start learning
PTSD [pi ti es di] (=post traumatic [post
ups /pul
start learning
pull
aps/ – podciągnięcia na drążku
ukarać (e.g. He was punished)
start learning
punish /panysz/
kara (e.g. He got punishment)
start learning
punishment /panyszment/
ups /pusz
pompki
start learning
push
aps/
podłożyć bombę(e.g. someone put a bomb)
start learning
put a bomb /bom/
kwatermistrz
start learning
quartermaster /kłotermaster/
rank / military rank - degree (military)
start learning
rank / military rank – stopień (wojskowy)
buntownik, rebeliant
start learning
rebel /rebel/
bunt
start learning
rebellion /rebeljyn/
wyzdrowieć
start learning
recover /rikower/
rekrut, poborowy
start learning
recruit /rekrut/
pomoc humanitarna)
start learning
Red Cross – Czerwony Krzyż (org. pozarząd.
uchodźca
start learning
refugee /refjudżi/
odmówić (e.g. He refused to help)
start learning
refuse /refjuz/
pułk, legion
start learning
regiment /redżiment/
ulga
start learning
relief /rylif/
raport, raportować (pisemnie)
start learning
report /riport/
(be) responsible for = in charge of - responsible for...
start learning
(be) responsible for = in charge of – odpowiedzialny za...
responsibility (pl. responsibilities) - responsibility
start learning
responsibility (l.mn. responsibilities) – odpowiedzialność
ratunek, uratować, ocalić
start learning
rescue /reskju/
działania ratunkowe
start learning
rescue operations /reskju operejszyns/
rezerwa (wojskowa)
start learning
reserves /rizerws/
karabin, strzelba
start learning
rifle /rajfyl/
zamieszki
start learning
riot /rajet/
ryzyko
start learning
risk [rysk] / risky [ryski]
wyrzutnia rakietowa
start learning
rocket launcher /roket lanczer/
trasa, droga
start learning
route /rut/
sabotaż, sabotować
start learning
sabotage /sabotaaż/
safe [safe] / safety [sejfti] - safe / security
start learning
safe [sejf] / safety [sejfti] – bezpieczny / bezpieczeństwo

You must sign in to write a comment