Military Vocabulary cz II

 0    68 flashcards    rooneyasd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
walka, bój, walczyć, zwalczać, wojskowy (e.g. combat mission – misja wojskowa)
start learning
combat /kombat/
wsparcie bojowe
start learning
combat support /kombat saport/
bojownik, walczący
start learning
combatant /kombatant/
komenda, polecenie
start learning
command /komand/
dowodzenie
start learning
command and control
dowódca
start learning
commander / commanding officer / CO
oficer
start learning
Commissioned Officer /komyszynd ofyser/
kompania
start learning
company /kompani/
kompas
start learning
compass /kompas/
kompromis, ugoda, ustępstwo
start learning
compromise /kompromajz/
obóz koncentracyjny
start learning
concentration camp /konsentrejszyn kamp/
konflikt
start learning
conflict
konwój
start learning
convoy /konwoj/ (e.g. the convoy returned to the base)
korpus wojskowy
start learning
corps /korps/
dzielny / odważny
start learning
courageous /korejdżys/ brave
wyzwanie / pełen wyzwań
start learning
challenge(s) / challenging
punkt kontrolny, posterunek
start learning
checkpoint /czekpoint/
broń chemiczna
start learning
chemical weapon /kemikal łepon/
śmigłowiec, helikopter
start learning
chopper /czoper/
cywil(e), ludność cywilna
start learning
civilian(s) /sywyljen/
koalicja, sojusz, przymierze
start learning
coalition /koalyszyn/
trumna
start learning
coffin /kofyn/
współpracować
start learning
collaborate cooperate kolaborejt /kooperejt
lądowanie awaryjne
start learning
crash landing /krasz lendin’/
załoga (np. statku/samolotu)
start learning
crew /kru/
przestępstwo
start learning
crime /krajm/
kryzys
start learning
crisis /krajsyz/
tłum (crowded – zatłoczony)
start learning
crowd /krałd/
uszkodzenie, zniszczenie
start learning
damage(s) /demydż/
danger / dangerous - danger / dangerous
start learning
danger / dangerous – niebezpieczeństwo / niebezpieczny
baza danych
start learning
database /dejtabejz/
martwy, nieżywy
start learning
dead /ded/
śmierć
start learning
death /def/
przynęta, zwabiać
start learning
decoy /dikoj/
pokonać, zwyciężyć
start learning
defeat /difit/
defend / defense - defend / defend
start learning
defend / defense – bronić / obrona
defilada
start learning
defilade /defilejd/
demonstration [demonstrejszyn] / demonstrator [demonstrejtor]
start learning
demonstration [demonstrejszyn]/ demonstrator [demonstrejtor]
deploy [diploj] / deployment [diplojment] - deploy (troops) / deployment (forces, soldiers)
start learning
deploy [diploj]/ deployment [diplojment] – rozlokować (oddziały) / rozlokowanie (sił, żołnierzy)
pustynia
start learning
desert /dezert/
destroy [dytroj / / destroyed [dystrojd] - destroy / destroyed
start learning
destroy [dytroj/ / destroyed [dystrojd] – zniszczyć / zniszczony
wybuchać, eksplodować (pocisk)
start learning
detonate /detonejt/
umrzeć
start learning
die /daj/
dewastować
start learning
devastate [dewastejt] / devastation [dewastejszyn]
niepełnosprawny
start learning
disabled /dysejbyld/
katastrofa
start learning
disaster /dyzaster/
dyscyplina
start learning
discipline /dysyplyn/
odmaszerować
start learning
Dismissed! /dysmysd/
dywizja, oddział
start learning
division /dywyżyn/
musztra
start learning
drill
hour duty) /djuti/
start learning
duty (e.g. a 24
służba
emergency / emerdżensi / services - emergency services
start learning
emergency /emerdżensi/ services – służby ratownicze
wróg
start learning
enemy /enemi/
engage [engejdż] / engagement [engejdżment] - to engage
start learning
engage [engejdż] / engagement [engejdżment] – angażować się
equipment / military equipment - equipment (military)
start learning
equipment / military equipment – sprzęt (wojskowy)
uciec, ucieszka (e.g. the militants escaped)
start learning
escape /eskejp/
ewakuować
start learning
evacuate [ewakjuejt] / evacuation [ewakjuejszyn]
ćwiczenia wojskowe
start learning
exercises / military exercises [eksersajsyz]
eksplodować (e.g. the bomb exploded)
start learning
explode /eksplołd/
materiały wybuchowe
start learning
explosives /explołsyws/
facilities on site - amenities (available) on site / premises
start learning
facilities on site – udogodnienia (dostępne) na miejscu/terenie
ofiara śmiertelna
start learning
fatality /fataliti/
szpital polowy
start learning
field hospital /fild hospital/
kuchnia polowa
start learning
field kitchen /fild kiczyn/
fight (PAST: fought / fot /) - fight, fight
start learning
fight (PAST: fought /fot/) – walczyć, walka
wojownik, bojownik, walczący
start learning
fighter /fajter/
wyposażenie bojowe
start learning
fighting order /fajtin’ order/
pojazd bojowy
start learning
fighting vehicle /fajtin’ wiikul/

You must sign in to write a comment