Military Vocabulary cz III

 0    66 flashcards    rooneyasd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odciski palców
start learning
fingerprints
ogień
start learning
Fire! /fajer/
wsparcie ogniowe
start learning
fire support /fajer saport/
pierwsza pomoc
start learning
first aid /ferst ejd/
apteczka pierwszej pomocy
start learning
first aid kit /ferst ejd kyt/
sprawność fizyczna
start learning
fitness /fytnes/
powódź
start learning
flood /flad/
działać zgodnie z zasadami
start learning
follow the rules /foloł de rulz/
odciski, ślady
start learning
footprint(s) /futprynt/
wolność
start learning
freedom /fridom/
ćw. w terenie, taktyczne
start learning
FTX (= Field Training Exercise) /ef ti ex/
maska gazowa
start learning
gas mask
brama (główna brama)
start learning
gate (e.g. main gate) /gejt/
wymknąć się spod kontroli
start learning
get out of control
getto
start learning
ghetto/ getoł/
poddać się
start learning
give up (PAST: gave up)
rząd
start learning
government
granat
start learning
grenade /grynejd/
partyzant, partyzantka, partyzancki
start learning
guerrilla (force) /geryla/
broń
start learning
gun /gan/
szkodliwy
start learning
harmful
nieszkodliwy
start learning
harmless
ryzyko
start learning
hazard = risk
dowództwo, sztab, komenda
start learning
headquarters (=HQ) /hedkłoters/
hełm kask
start learning
Helmet
porywać, uprowadzać
start learning
hijack [hajdżak], abduct
przerwać / wstrzymać ogień
start learning
Hold fire! = Cease fire! /siis fajer/
ojczyzna
start learning
homeland /hołmlend/
zakładnik
start learning
hostage /hostydż/
uwolnienie zakładnika
start learning
hostage rescue /hostydż reskju/
dowód osobisty
start learning
ID card /aj di kard/
pułapka/improwizowany ładunek wybuch.
start learning
IED /aj i di/ [l.mn. IEDs] (improvised explosive device)
nielegalny imigrant
start learning
illegal immigrant /iligal imigrant/
incydent, zajście
start learning
incident /insydent/
niekompetentny
start learning
incompetent /inkompitent/
piechota
start learning
infantry /infantri/
IFV / aj ef vi / (= Infantry Fighting Vehicle) - infantry infantry car
start learning
IFV /aj ef vi/ (=Infantry Fighting Vehicle) –bojowy wóz piechoty
mieszkaniec
start learning
inhabitant
injury [indżuri] / injuries / injured [indżyrd] - offense / injured
start learning
injury [indżuri] / injuries / injured [indżyrd] – obrażenie/ranny
Iraq (nationality: Iraqi)
start learning
Iraq (nationality: Iraqi)
zagrażać, narazić na niebezpieczeństwo
start learning
jeopardize /dżeperdajz/
join (the army) - wstapić (do wojska) / join...
start learning
join (the army) – wstapić (do wojska) / dołączyć do...
łączone działania
start learning
joint operations /dżojnt operejszyns/
siły wspólne
start learning
joint forces /dżojnt fors/
punkt kluczowy
start learning
key point /ki pojnt/
khaki / kaki / (eg a khaki uniform) - khaki / khaki
start learning
khaki /kaki/ (e.g. a khaki uniform) – kolor khaki/ w kolorze khaki
zabić / zabity
start learning
kill / killed [kyld]
wojska lądowe
start learning
land forces /land forsyz/
Land Forces Training Center - Land Forces Training Center
start learning
Land Forces Training Center – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
landmark - landmark, characteristic object
start learning
landmark – punkt orientacyjny, charakterystyczny obiekt
lead a convoy - lead a convoy (PAST: Maj. Red led the convoy)
start learning
lead a convoy – prowadzić konwój (PAST: Mjr. Red led the convoy)
kamizelka ratunkowa
start learning
life vest /lajf west/
local time - local time, local
start learning
local time – czas lokalny, miejscowy
logistyka
start learning
logistics /lodżistiks/
loss - loss (OD: lose [lose])
start learning
loss – strata (OD: lose [tracić])
major operations [mejdzor] - main operations
start learning
major operations [mejdżor] – główne działania
manewr, posunięcie, manewrować
start learning
maneuver /menuwer/
map reading - map reading
start learning
map reading – czytanie mapy
marsz, pochód, maszerować
start learning
march /marcz/
piechota morska
start learning
Marines /marinz/
umiejętności strzeleckie, celność
start learning
marksmanship /marksmanszyp/
MEDEVAC / mediwak / (eg MEDEVAC helicopter) = medical evacuation - medical assistance for victims on the battlefield / accident site
start learning
MEDEVAC /mediwak/ (e.g. MEDEVAC helicopter) = medical evacuation – pomoc medyczna dla ofiar na polu bitwy/miejsca wypadku
sprostać potrzebom (e.g. unfortunately, the event did not meet our needs)
start learning
meet standards/needs
militant (s) - fighter
start learning
militant(s) – bojownik/cy
żandarmeria
start learning
Military Police /mylytri polis/ (= MP /em pi/)
mina
start learning
mine(s) /majn/

You must sign in to write a comment