Lądowe formy ukształtowania terenu

5  1    24 flashcards    Mimisia
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Góry
start learning
obszar o wysokościach względnych przekraczających 300 m.
Łańcuch górski
start learning
obszar górski o równoległym przebiegu i wydłużonym ułożeniu pasm.
Grzbiet górski
start learning
pojedyncze wzniesienie górskie
Pasmo górskie
start learning
część łańcucha górskiego charakteryzujące się wydłużonym przebiegiem
Przedgórze
start learning
wyrównany obszar na przedpolu gór zrębowych, oddzielony od nich uskokami
Pogórze
start learning
obszar płaskich wzniesień będący częścią obszaru górskiego, posiadające podobną genezę
Kotlina
start learning
wklęsła wydłużona górska forma terenu
Brama
start learning
Szerokie obniżenie pomiędzy górami.
Wyżyna
start learning
teren położony najczęściej powyżej 300 m n.p.m.
Masyw
start learning
forma wyżynna, zbudowana ze skał metamorficznych lub magmowych, powstałych na skutek procesów denudacyjnych.
Płaskowyż
start learning
wyżynny obszar o płaskiej powierzchni powstały w skutek akumulacji lub denudacji.
Niecka
start learning
wydłużone obniżenie tektoniczne, będące częścią obszaru wyżynnego
Rów
start learning
zapadlisko tektoniczne, występujące w górach i na wyżynach
Niż
start learning
wielki obszar nizinny powstały głównie dzięki procesom akumulacyjnym
Nizina
start learning
część niżu posiadająca przewagę płaskich form.
Równina
start learning
część niziny charakteryzująca się silnie płaskimi formami.
Basen
start learning
duże powierzchniowo obniżenie charakterystyczne dla obszarów nizinnych.
Dolina
start learning
długa, wklęsła forma terenu powstała przez erozyjną działalność rzeki
Dolina ryftowa
start learning
długa, wklęsła forma terenu powstała poprzez działalność tektoniczną.
Pradolina
start learning
dawna dolina rzeki polodowcowej, powstałej przed czołem lądolodu.
Wysoczyzna
start learning
część nizin znosząca się ponad dna dolin
Wzniesienia
start learning
część nizinna z nieregularnymi formami wypukłymi
Wał
start learning
wydłużone formy pochodzenia polodowcowego charakterystyczne dla obszaru nizinnego
Depresja
start learning
obszar położony poniżej poziomu morza

You must sign in to write a comment