Historia Polski - daty

5  1    70 flashcards    ignacy130
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
chrzest Polski od Czech poprzez małżeństwo Mieszka I i księżniczki Dobrawy
start learning
966
bitwa pod Cedynią, zwycięstwo nad niemieckim margrabią Hodo
start learning
972
zjazd w Gnieźnie, Otto III symbolicznie koronacjuje Bolesława Chrobrego
start learning
1000
koronacja Bolesława Chrobrego, koronacja Mieszka II
start learning
1025
cesarz niemiecki Konrad II i książę ruski Jarosław Mądry zmuszają atakiem Mieszka II do ucieczki z kraju
start learning
1031
panowanie Bezpryma, brata Mieszka II, popieranego przez Niemcy
start learning
1031-1032
panowanie księcia Mieszka II
start learning
1032-1034
krótkie rządy Kazimierza Odnowiciela, zakończone ucieczką na Węgry
start learning
1034
powrót Kazimierza Odnowiciela do kraju, odtworzenie państwa Polskiego
start learning
1039
Kraków stolicą
start learning
1040
koronacja Bolesława Śmiałego
start learning
1076
panowanie Władysława Hermana
start learning
1079-1102
panowanie Bolesława Krzywoustego
start learning
1016-1138
początek rozbicia dzielnicowego, po śmierci Bolesława Krzywoustego - Testament
start learning
1138
Konrad I Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski
start learning
1228 (1226-pierwsze rozmowy)
koronacja Władysława Łokietka, koniec rozbicia dzielnicowego
start learning
1320
koronacja Kazimierza Wielkiego
start learning
1333
pokój kaliski z Krzyżakami
start learning
1343
założenie Akademii Krakowskiej
start learning
1364
koronacja Ludwika Węgierskiego
start learning
1370
przywilej koszycki
start learning
1374
koronacja Jadwigi Andegaweńskiej
start learning
1384
unia polsko-litewska w Krewie
start learning
1385
chrzest, koronacja i ślub Władysława Jagiełły z Jadwigą; Litwa przyjmuje chrześcijaństwo
start learning
1386
początek Wielkiej Wojny z Krzyżakami
start learning
1409
bitwa pod Grunwaldem
start learning
15 lipca 1410
I pokój toruński
start learning
1411
pokój w Brześciu Kujawskim
start learning
1435
II pokój toruński, koniec wojny trzynastoletniej
start learning
1466
konstytucja Nihil Novi - "nic o nas bez nas"
start learning
1505
początek panowania Zygmunta Starego
start learning
1506
wojna litewsko-moskiewska
start learning
1512-1522
bitwa pod Orszą, zwycięska
start learning
1514
hołd pruski, Księstwo Pruskie Alberchta Hohenzollera lennem Polski
start learning
1525
sejm konwokacyjny w Warszawie, uchwalenie konfederacji warszawskiej (wolność wyznania), pierwsza wolna elekcja - Henryk Walezy
start learning
1573
ucieczka Henryka Walezego do Francji
start learning
1574
Stefan Batory królem
start learning
1575
utworzenie Trybunału Koronnego i piechoty wybranieckiej
start learning
1578
Zygmunt II Waza królem
start learning
1587
antyfeudalne powstanie kozackie Krzysztofa Kosińskiego
start learning
1591
bitwa pod Piątkiem, koniec powstania
start learning
1593
koronacja Zygmunta na króla Szwecji
start learning
1594
założenie Akademii Zamojskiej
start learning
1595
unia brzeska, Warszawa stolicą
start learning
1596
detronizacja Zygmunta Wazy przez sejm szwedzki
start learning
1599
potop szwedzki
start learning
1655-1660
Jan II Sobieski pokonuje Turków pod Wiedniem - wiktoria wiedeńska
start learning
1683
I rozbiór Polski: Rosja, Prusy, Austria
start learning
1772
Sejm Cztreroletni - Wielki
start learning
1788
pierwsza polska konstytucja - Konstytucja 3 maja
start learning
1791
II rozbiór Polski: Rosja, Prusy
start learning
1793
insurekcja kościuszkowska
start learning
1794
III rozbiór Polski: Rosja, Prusy, Austria
start learning
1795
utworzenie Legionów Polskich we Włoszech
start learning
1797
powstanie Wielkopolskie, zwycięskie
start learning
1806
utworzenie Księstwa Warszawskiego
start learning
1807
utworzenie Królestwa Polskiego na Kongresie Wiedeńskim
start learning
1815
początek powstania listopadowego
start learning
noc 29 listopada 1830
początek powstania krakowskiego
start learning
1846
początek powstania styczniowego
start learning
1863
początek I wojny światowej
start learning
1914
odzyskanie niepodległości, koniec I wojny światowej
start learning
11 listopada 1918
Gdańsk Wolnym Miastem, gen. Haller dokonuje zaślubin Polski z Morzem
start learning
1920
wojna polsko-bolszewicka
start learning
1920
bitwa Warszawska - Cud nad Wisłą
start learning
15 sierpnia 1920
konstytucja marcowa, traktat ryski - wschodnia granica
start learning
1921
przewrót majowy, sanacja obejmuje władzę
start learning
1926
umiera Józef Piłsudski
start learning
1935
Polska zajmuje Zaolzie, zagarnięte przez Czechy w 1919
start learning
1938
prezydent Ignacy Mościcki ogłasza mobilizację Wojska Polskiego
start learning
30 sierpnia 1939

You must sign in to write a comment