wiek XVI

 0    60 flashcards    kubajurewicz17
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1502-1503
start learning
druga wyprawa Vasco Da Gamy do Indii
1501-1506
start learning
panowanie Aleksandra Jagiellończyka
1505
start learning
konstytucja nihil novi
1506-1548
start learning
panowanie Zygmunta I Starego
1508
start learning
liga antyturecka
1509-1547
start learning
panowanie Henryka VIII w Anglii
1513
start learning
Vasco Balboa pokonuje przesmyk panamski
1514
start learning
zajęcie Smoleńska przez wojska moskiewskie
1515
start learning
zjazd monarchów w Wiedniu
1516-1556
start learning
Karol I Habsburg na tronie Hiszpanii
1517
start learning
pierwsi Portugalczycy docierają do Kantonu/wystąpienie Marcina Lutra
1519-1522
start learning
wyprawa Magellana
1519-1556
start learning
Karol V cesarzem
1519-1521
start learning
ostatnia wojna z zakonem krzyżackim
1522
start learning
rozejm Polski z Moskwą
1523
start learning
objęcie tronu Szwecji przez Gustawa I Wazę
1524
start learning
początek wojny chłopskiej w Niemczech
1525
start learning
traktat krakowski, sekularyzacja zakonu krzyżackiego i hołd Prus
1526
start learning
bitwa pod Mochaczem, przejęcie władzy na Węgrzech przez Habsburgów
1529
start learning
oblężenie Wiednia przez Turków/protest książąt niemieckich na sejmie w Spirze/ elekcja vivente rege Zygmunta Augusta
1531
start learning
wyprawa Francisco Pizzaro do Peru
1533-1584
start learning
rządy Ivana IV Groźnego w Rosji
1534
start learning
wyprawa jackuesa Cartiera do Kanady/ początek reformacji w Anglii, akt o supremacji
1536
start learning
Jan Kalwin wydaje Ustanowienie Religii Chrześcijańskiej
1537
start learning
wojna kokosza
1538
start learning
sejm egzekucyjny w Piotrkowie
1539
start learning
początek kolonizacji Brazylii przez Portugalczyków
1540
start learning
zatwierdzenie reguły zakonu Jezuitów
1542
start learning
powołanie do życia inkwizycji rzymskiej
1545-1563
start learning
Sobór w Trydencie
1548-1572
start learning
panowanie Zygmunta Augusta
1555
start learning
pokój augsburski kończący wojny religijne w Niemczech
1556
start learning
abdykacja Karola V
1558-1603
start learning
panowanie Elżbiety I w Anglii
1558-1570
start learning
wojna z Rosją o dominacje nad Bałtykeim
1560
start learning
utworzenie floty kapralskiej na Bałtyku
1561
start learning
ostatni mistrz zakonu kawalerów mieczowych Inflantach dokonuje sekularyzacji
1562-1564
start learning
sejmy egzekucyjne
1563-1570
start learning
pierwsza wojna północna
1569
start learning
unia realna z Litwą
1571
start learning
bitwa pod Lepanto, wojska święte pokonują Turcję
1572
start learning
noc świętego Bartłomieja w Paryżu
1572-1584
start learning
Wilhelm Orański namiestnikiem Zelandii i Holandii
1573
start learning
pierwsza wolna elekcja
1573-1574
start learning
panowanie Henryka Walezego
1574-1586
start learning
panowanie Stefana Batorego
1577-1580
start learning
wyprawa Francisa Drake’a
1579
start learning
podział Niderlandów na dwie części
1579-1582
start learning
wojna z Moskwą
1580
start learning
zagarnięcie Portugalii przez Hiszpanów/ lokacja Zamościa
1582
start learning
reforma kalendarza Grzegorza XIII/rozejm z Moskwą w Jamie Zapolskim
1583
start learning
dotarcie Anglików do Nowej Zelandii
1587
start learning
wygnanie misjonarzy chrześcijańskich z Japonii/ścięcie Marii Steward
1587-1532
start learning
panowanie Zygmunta III Wazy
1588
start learning
pokonanie Wielkiej Armady przez anglików
1589
start learning
zamordowanie Henryka III/ początek wielkiej smuty w Rosji
1589-1610
start learning
panowanie Henryka IV we Francji, początek rządów dynastii Burbonów
1592-1598
start learning
próby zajęcia Korei przez Japończyków
1598
start learning
edykt nantejski
1599
start learning
detronizacja Zygmunta III w Szwecji

You must sign in to write a comment