Historia - najważniejsze daty w historii Polski

 0    44 flashcards    Kinga
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
966
start learning
Chrzest Polski
1000
start learning
Zjazd w Gnieźnie
1226
start learning
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego, Konrada
1327
start learning
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
1331
start learning
bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
1335
start learning
zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski
1343
start learning
zawarcie pokoju w Kaliszu
1385
start learning
Unie polsko-litewska
1410
start learning
bitwa pod Grunwaldem
1411
start learning
pokój w Toruniu
1431-1435
start learning
wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
1454-1466
start learning
wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
1466
start learning
II pokój w Toruniu
1525
start learning
Hołd Pruski, Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
1569
start learning
Unia lubelska z Litwą
1573
start learning
konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
wojna trzydziestoletnia
start learning
1618-1648
rozejm ze Szwedami w Mitawie
start learning
1622
najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
start learning
1672
odsiecz wiedeńska
start learning
1683
sejm niemy
start learning
1717
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
start learning
1772
sejm Czteroletni
start learning
1788-1792
uchwalenie Konstytucji 3 Maja
start learning
1791
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję i Prusy
start learning
1793
Powstanie kościuszkowskie, bitwa pod Racławicami
start learning
1794
III rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
start learning
1795
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
start learning
1797
utworzenie Księstwa Warszawskiego
start learning
1807
utworzenie Królestwa Polskiego
start learning
1816
wybuch powstania listopadowego
start learning
1830
wybuch powstania krakowskiego
start learning
1846
wybuch powstania styczniowego
start learning
1863
I wojna światowa
start learning
1914-1918
odzyskanie niepodległości
start learning
1918
wojna polsko-bolszewicka
start learning
1919-1921
Konstytucja Marcowa
start learning
1921
wybuch II wojny światowej
start learning
1939
powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
start learning
1940-1945
wybuch Powstania Warszawskiego
start learning
1944
zakończenie II wojny światowej
start learning
1945
Polska w okresie stalinizmu
start learning
1947-1956
Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
start learning
1981
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
start learning
1989

You must sign in to write a comment