Daty potrzebne do klasy 1 gim.

 0    72 flashcards    Dverdach
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Pojawienie się w Afryce przodków współczesnego człowieka?
start learning
ok. 4 mln rok p.n.e
Najstarsze ślady homo sapiens?
start learning
ok. 250 tyś rok p.n.e
Ślady odkrycia w Jaskini Ciemnej neandertalczyków?
start learning
ok. 120 rok p.n.e
Pozostałości paleolitycznej osady homo sapiens w Jaskini Nietoperzowej?
start learning
ok. 40 tyś rok p.n.e
Powstanie malowideł w jaskini Lascaux.
start learning
ok. 20 tyś p.n.e
Koniec epoki lodowcowej.
start learning
ok. 10 tyś p.n.e
Początek epoki neolitu?
start learning
8000 r.p.n.e
Początki cywilizacji Sumerów i wynalezienie pisma.
start learning
ok 4000 r.p.n.e
Początek epoki brązu. Zjednoczenie Dolnego i Górnego Egiptu.
start learning
ok. 3000 r.p.n.e
Powstanie piramid w Gizie.
start learning
ok. 2500 r.p.n.e
Powstanie miasta Babilon.
start learning
ok. 2000 r.p.n.e
Powstanie Hammurabiego w Babilonii. Powstanie Kodeksu Hammurabiego.
start learning
XVIII w.p.n.e
Zjednoczenie pałacu w Knossos na Krecie.
start learning
ok. 1375 r.p.n.e
Przybycie z Egiptu do Palestyny Hebrajczyków pod wodzą Mojżesza.
start learning
XII w.p.n.e
Upadek kultury Mykeńskiej w Gracji.
start learning
ok. 1200 r.p.n.e
Wynalezienie przez Fenicjan pisma alfabetycznego.
start learning
ok. 1100 r.p.n.e
Początek epoki żelaza
start learning
ok. 1000 r.p.n.e
Królestwo żydowskie Dawida i Salomona.
start learning
X w.p.n.e
Opracowanie alfabetu Greckiego.
start learning
IX w.p.n.e
Powstanie "Iliady" i "Odysei" Homera
start learning
VIII w.p.n.e
Pierwsze igrzyska olimpijskie w Grecji.
start learning
776. r p.n.e
Legendarna data założenia Rzymu.
start learning
753.r.p.n.e
Powstanie osady w Biskupinie.
start learning
738.r.p.n.e
Początek spisywanie Biblii. Rozpoczęcie kolonizacji greckiej.
start learning
VII w.p.n.e
Objęcie rządów przez Nabuchodonozora II
start learning
VI w.p.n.e
Zdobycie Jerozolimy przez Babilończyków-początek niewoli babilońskiej.
start learning
589.r.p.n.e
Upadek Babilonu. Koniec niewoli babilońskiej Żydów
start learning
539 r.p.n.e
Początki teatru greckiego
start learning
534 r.p.n.e
Obalenie króla w Rzymie-powstanie republiki
start learning
509 r.p.n.e
Wprowadzenie demokracji w Atenach
start learning
508 r.p.n.e
Powstanie Greków w Jonii zakończenie zdobyciem i zniszczeniem Miletu przez Persów.
start learning
499-494 r.p.n.e
Bitwa pod Maratonem zakończona zwycięstwem przez Graków
start learning
490 r.p.n.e
Wyprawa Kserksesa na Grecję. Bitwy pod Termopilami i Salaminą.
start learning
480 r.p.n.e
Bitwa pod platejami i wyparcie Persów z Grecji
start learning
479 r.p.n.e
Ogłoszenie w Rzymie prawa XII tablic
start learning
449 r.p.n.e
Wojna peloponeska pomiędzy Atenami a Spartą
start learning
431-404 r.p.n.e
Założenie akademii Platońskiej
start learning
387 r.p.n.e
Zwycięstwo Filipa II nad Grekami w bitwie pod Cheroneą
start learning
338 r.p.n.e
Wstąpienie na tron syna Filipa II, Aleksandra
start learning
336 r.p.n.e
Początek wyprawy perskiej Aleksandra Macedońskiego. Bitwa nad rzeką Granikos
start learning
334 r.p.n.e
Zwycięstwo Aleksandra nad Dariuszem III w bitwie pod Issos
start learning
333 r.p.n.e
Bitwa pod Gaugamelą i opanowanie Persji przez Aleksandra
start learning
331 r.p.n.e
Wyprawa Aleksandra Macedońskiego do Indii
start learning
326-325 r.p.n.e
Śmierć Aleksandra Wielkiego i rozpad jego imperium. Początek epoki hellenistycznej
start learning
323 r.p.n.e
I wojna punicka
start learning
264-241 r.p.n.e
II wojna punicka
start learning
218-201 r.p.n.e
Początek wyprawy Hannibala do Italii
start learning
218 r.p.n.e
Klęska Hannibala pod Zamą
start learning
202 r.p.n.e
III wojna punicka
start learning
149-146
Zdobycie i zburzenie Kartaginy. Zniszczenie Koryntu i podporządkowanie Grecji władzy rzymskiej
start learning
146 r.p.n.e
Powstanie niewolników pod władzą Spartakusa
start learning
73-70 r.p.n.e
Bitwa pod Alezją i podporządkowanie Galii przez Cezara
start learning
52 r.p.n.e
Początek wojny Cezara z Pompejuszem
start learning
49 r.p.n.e
Zamordowanie Cezara
start learning
44 r.p.n.e
Klęska Marka Antoniusza i Kleopatry pod Akcjum
start learning
31 r.p.n.e
Zajęcie Egiptu. Przejęcie pełni władzy nad imperium przez Oktawiana Augusta. Koniec Epoki helleistycznej
start learning
30 r.p.n.e
Przyjęcie przez Oktawiana Augusta tytułu "princepsa"
start learning
28 r.p.n.e
Narodziny Jezusa
start learning
ok. 7-4 r.p.n.e
Śmierć Oktawiana Augusta
start learning
14 r. ne
Śmierć Jezusa
start learning
30 r. ne
Pożar Rzymu i prześladowanie chrześcijan przez Narona
start learning
64 r. ne
Zdobycie Jerozolimy przez Tytusa i zburzenie świątyni jerozolimskiej
start learning
70 r. ne
Wybuch Wezuwiusza i zniszczenie Pompejów
start learning
79 r. ne
Ukończenie budowy Koloseum
start learning
82 r. ne
Wzniesienie wału Hadriana w Brytanii
start learning
122 r. ne
Powstanie Rzymskiego Panteonu
start learning
125 r. ne
Prześladowanie chrześcijan przez cesarza Dioklecjana
start learning
303-304 r. ne
Wydanie Edyktu mediolańskiego o tolerancji religijnej przez cesarza Konstantyna Wielkiego
start learning
313 r. ne
Założenie Konstantynopola
start learning
330 r. ne
Początek wędrówki ludów w Europie
start learning
375 r. ne
Wydanie przez Teodozjusza Wielkiego edyktu nakazującego przyjęcie chrześcijanom wyznania katolickiego
start learning
380 r. ne
CDN...
start learning
CDN...

You must sign in to write a comment