Fizyka - prąd elektryczny

5  3    12 flashcards    motylki125
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to jest prąd elektryczny?
start learning
swobodny przepływ ładunków elektrycznych. W ciałach stałych nośnikami są swobodne elektrony.
Co to jest Napięcie, jednostka, wzór
start learning
U - Napięcie. Jednostką napięcia jest wolt. Napięcie inaczej różnica potencjałów powstaje gdy połączymy ze sobą dwa ciała o różnych ładunkach el. ciala nael. jednoimiennie ale o rożnym potencjale, ciało obojętne z ciałem nael. V=J/C albo U=Ep/q
W którą strone płynie prąd?
start learning
Umowny kierunek przepływu prądu jest od + do -
Co to jest Natężenie, jednostka (definicja) wzór.
start learning
Natężenie pr.el. jest to iloraz wielkości ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika i czasu jego przepływu lub jako wielkość ładunku przepływającego w jednostce czasu. I=q/t Jednostką Natężenia jest amper. Natężenie ma wartosc jednego Ampera jeżeli przez poprzeczny przekrój przwodnika przepłynie prąd o wartości jednego Coulomba w czasie jednej sekundy. 1A=1C/1s.
Co należy zobić by w obwodzie popłynął prĄD?
start learning
-Obwód musi być zamknięty -Musi istnieć różnica potencjałów między biegunami źródła energii elektrycznej.
Przepływ pr.el. przez ciecze.
start learning
Ciecze które przewodzą prąd to elektrolity czyli wodne roztwory zasad kwasów i soli. Związki te pod wpływem wody ulegają dysocjacji. W cieczach nośnikami elektronów są jony.
Ogniwo Wolty
start learning
płytka cynkowa twory ujemny biegun ogniwa(katodę) a płytka miedziana dodatni (anodę) jest to chemiczne źródło energii
Suche ogniwo Leclanchego
start learning
cynkowy cylinder stanowi naczynie z elektrolitami i jest równocześnie elektrodą ujemną. elektroda dodatnia jest wykonana z węgla otoczonego tl. manganu (IV)
Przepływ el. przez gazy
start learning
Gazy ulegają jonizacji pod wpływem wysokiej temperatury, promieniowania kosmicznego i rendgenowskiego oraz wysokiego napięcia elektrycznego
Co to opór? wzór?
start learning
Przewodnik ma opór jednego oma jeżeli przyłożone do niego napięcie jednego wolta wywoła przepływ prądu o natężeniu jednego ampera. R=U/I Opór jest to wielkość określająca zdolność ciała do przeciwstawiania się przepływowi prądu. Oprór ma wartość stałą dla danego odbiornika energii w danej temp. i niezależnie od napięcia. I=U/R
Od czego zależy opór?
start learning
-od długości przewodnika im dłuższy przewodnik większy opór -zależy od przekroju im większy przekrój tym mniejszy opór. -zależy od rodzaju substancji R=(ro)l/s R-opór (ro)-opór właściwy l-dł. przewodnika s- pole przewodnika
Wzory
start learning
W=E=U x q(I x t) I=q/t W=U x I x t [W]=1V x 1A x 1s=1J P=W/t P=U x I x t/t P=U x I [P]=1V x 1A=1W 1kWh = 3600000J 1Ws = 1J U=I x R I=P/U

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny to inaczej uporządkowany ruch dodatnich lub ujemnych ładunków elektrycznych. Nośnikami tych ładunków są jony lub elektrony. Warunkiem uporządkowanego ruchu jest istnienie pola elektrycznego, pole to występuje między biegunami, których źródłem jest napięcie. Natężenie prądu jest zależne od akumulatorów, prądnic i ogniw galwanicznych. Dokładne wyjaśnienie pojęcia "prąd" jest zawarte w prezentowanej przez nas lekcji. Zapraszamy także do innych lekcji przygotowanych przez naszych specjalistów: jednostki fizyczne i ich symbole, zamiana jednostek - fizyka oraz optyka- fizyka.

Fizyka - prąd elektryczny

Już od czasów starożytności ludzie zdawali sobie sprawę ze zjawiska jakim jest elektryczność. Jednak dopiero w XVII wieku William Gilbert odkrył, że są materiały za pomocą których można wytwarzać prąd, jest to m.in. znany w starożytnośći bursztyn. Kilkanaście lat później inny uczony Stephen Gray dokonał podziału na przewodniki, czyli materiały, w których płynie prąd i izolatory – ciała nie przewodzące prądu. Kolejne stulecie przyniosło wiele owocnych badań na temat energii elektrycznej. Najbardziej istotnym odkryciem było odkrycie fal elektromagnetycznych przez Rudolfa Hertza. Pod koniec XIX wieku zaczęły funkcjonować pierwsze elektrownie, dzięki którym prąd zaczął stopniowo trafiać do domów.

Fizyka z Fiszkoteką!

Proponowana przez nas metoda nauki to połączenie tradycyjnych fiszek z nowoczesnymi metodami nauki, dzięki czemu można zapamiętywać jeszcze szybciej. Bez problemu opanujesz materiał z lekcji: prąd elektryczny - wzory na opór nie będą stanowić dla Ciebie żadnego problemu. Do każdej fiszki dołączone zostały nagrania, podczas których możesz ćwiczyć razem z lektorem. To idealny sposób na naukę szczególnie dla słuchowców. Dodatkowo możesz ściągać nagrania mp3 i uczyć się gdzie tylko zapragniesz: na spacerze, czy podczas drogi do szkoły.

You must sign in to write a comment