Fizyka 2 Elektromagnetyzm + prąd

 0    44 flashcards    Zyniek
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Czego jednostką jest kolumb (C)?
start learning
Jednostką układu elektrycznego
Co to jest jeden Columb?
start learning
Columb to ładunek przenoszony przez prąd o natężeniu 1 ampera w czasie 1 sekundy
Wzór na EPSILON?
start learning
Epsilon=EoEr E= przenikalność elektryczna Eo=przenikalność elektryczna próżni Er=względna przenikalność elektryczna
Gdzie istnieje pole elektryczne?
start learning
Wokół ładunków elektrycznych
Jak definiujemy natężenie pola elektrycznego E?
start learning
Jest to stosunek siły F działającej na próbny łądunek dodatni q0, do wartości tego ładunku. E=F/qo
Jak obliczamy natężenie pola w określonym punkcie wiedząc, że pole jest wytwarzane przez pewną liczbę ładunków?
start learning
Jeżeli pole jest wytwarzane przez pewną liczbę ładunków punktowych q0, q1, q2, qn... to natężenie pola w określonym punkcie obliczamy sumując natężena pól przechodzące od poszczególnych ładunków.
Co to jest DIPOL?
start learning
Dipol jest to układ dwóch ładunków o przeciwnych znakach położonych w niewielkiej odległości od siebie.
Prawo Gaussa?
start learning
Strumień indukcji przez dowolną powierzchnię zmkniętą jest równy całkowitemu ładunkowi zawartemu wewnątrz tej powierzchni. WZÓR: wiadomka.
Co to jest E?
start learning
Jest to natężenie pola elektrycznego.
Co to jest U?
start learning
Jest to napięcie elektryczne.
Co to jest napięcie elektryczne miedzy punktami A i B?
start learning
Jest to stosunek pracy wykonanej przy przesunięciu ładunku z punktu A do B do wielkości tego ładunku.
Potencjał punktu?
start learning
Jest to napięcie pomiedzy punktem A i punktem nieskończenie odległym.
Napięcie między dwoma piunktami pola elektrycznego?
start learning
Równa się różnicy potencjału tych punktów.
Jaka jest jednostka napięcia?
start learning
1V=1J/C
Co to są powierzchnie ekwipotencjalne?
start learning
Charakteryzują się tym, że w każdym ich punkcie potencjał ma wartość stałą. Powierzchnia przewodnika jest zawsze ekwipotencjalna.
Wzór na potencjał pola ładunku punktowego?
start learning
V(r)=q/4PiEpsilon*r
Pojemnośc elektryczna?
start learning
Pojemnością elektryczną nazywamy stosunek ładunku kondenstatora do napięcia między okładkami.
Co jest jenostką pojemności?
start learning
Farad 1F=1C/V
Połączenie szeregowe
start learning
Przy połączeniu szeregowym ładunki poszczególnych kondenstatorów są takie same.
Połączenie równoległe
start learning
Przy połączeniu równoległym napięcia poszczególnych kondensatorów są takie same.
Co to jest prąd elektryczny?
start learning
Uporządkowany ruch łądunków. ładunki są przenoszone za pośrednictwem nośników ładunku.
Jakie są rodzaje nośników?
start learning
1. Metale - elektrony 2. Ciecze i gazy - jony dodatnie kationy jony ujemne - aniony elektrony W półprzewodnikach nośnikami są: ujemnymi są elektrony dodatnimi są dziury
Co to jest natężenie prądu?
start learning
Jest to stosunek łądunku Q przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika "S" do czasu przeływu "t" tego łądunku.
Jednostką natężenia jest?
start learning
Amper
Jednostką gęstości jest?
start learning
1Am/m^2
Czym jest wywołany przepływ prądu w przewodniku?
start learning
Jest wywołany działaniem pola elektrycznego na nośniki ładunku.
Opór elektryczny wzór
start learning
R=U/I
Jednostką oporu jest?
start learning
1 om = 1V/1A
Prawo ohma?
start learning
Stosunek napięcia miedzy dwoma końcami przewodnika do natężenia przeplywającego przezeń prądu jest wielkością stałą i nie zależy od napięcia ani od natężenia prądu.
Co to jest siła elektromotoryczna zródła prądu?
start learning
Jest to napięcie na zaciskach zródła otwartego.
Wzór na opór właściwy?
start learning
R=p*l/S l-długość przewodnika S - przkrój poprzeczny p- opór właściwy
Co charakteryzuje źródło prądu?
start learning
1) Opór wewnętrzny 2) Siła elektromotoryczna
I prawo kirchhoffa
start learning
W dowolnym węźle obwodu suma algebraiczna natężeń prądów wpływających i wypływających do wężła równa się zeru.
2 Prawo kirchhoffa
start learning
W dowolnym oczku obwodu suma algebraiczna wszystkich sił Elektromotorycznych i spadów napięć jest równa zeru.
Gdzie powstają siły magnetyczne?
start learning
W pobliżu przewodnika z prądem elektrycznym lub ciała namagnesowanego.
Siła Lorentza
start learning
W przestrzeni istnieje pole magnetyczne o indukcji B, jeżeli na ładunek próbny q0, poruszający się w tej przestrzeni z prędkością "v" działa siła F.
Wzór na Lorentza
start learning
F=q0(VxB)
Jednostką indukcji jest?
start learning
Tesla - 1T = 1N/(Am)
Jednostką natężenia pola magnetycznego jest?
start learning
1A/m
Prawo Amper'a
start learning
Cyrkulacja wektora H wzdłuż linii pola magnetycznego wytwarzanego przez przewodnik z prądem jest równa natężeniu prądu płynącego w przewodniku,
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
start learning
Polega ono na powstaniu prądów elektrycznych wskutek zmian pola magnetyczengo.
Prawo Faraday'a
start learning
Indukowna w obwodzie (konturze) SEM indukcji (zamkniętym?) jest równa co do wartości bezwzględnej a przeciwna co do znaku prędkości zmiany strumienia magnetycznego przenikającego przez powierzchnię ograniczoną tym obwodem.
Jednostką strumienia magnetycznego jest?
start learning
Weber (wb) 1Wb=1T*m^2
Jednostką indukcyjności jest
start learning
henr 1H=1Wb/A

You must sign in to write a comment