Prawa i zasady w fizyce

 0    15 flashcards    saren
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Energia kinetyczna
start learning
Energia kinetyczna ciała równa jest pracy, jaką należy wykonać, by to ciało rozpędzić od prędkości 0 (względem przyjętego układu odniesienia) do danej prędkości.
Energia potencjalna
start learning
Energią potencjalną (Ep) nazywamy energię ciała pozostającego w spoczynku. Wyróżniamy dwa rodzaje energii potencjalnej:
Prędkość kątowa
start learning
Wielkość wektorowa opisująca ruch obrotowy (np. ruch po okręgu). Jest wektorem (pseudowektorem) leżącym na osi obrotu i skierowanym zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej.
Prędkość liniowa
start learning
Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym jest stała (zarówno jej kierunek i wartość).
Moment pędu punktu materialnego
start learning
momentem pędu ciała nazywamy iloczyn wektorowy promienia wodzącego ciała i jego pędu:
energia kinetyczna bryły
start learning
Energia kinetyczna bryły jest równa sumie energii kinetycznych wszystkich punktów materialnych tej bryły
Bezwładność
start learning
właściwość wszystkich ciał materialnych, polegająca na tym, że w inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa siła lub działające siły równoważą się, to porusza się ono ruchem jednostajnym lub pozostaje w spoczynku.
Moment bezwładności
start learning
Miara bezwładności ciała w ruchu obrotowym względem określonej, ustalonej osi obrotu.
Moment siły
start learning
Moment siły (moment obrotowy) siły F względem punktu O – iloczyn wektorowy promienia wodzącego r, o początku w punkcie O i końcu w punkcie przyłożenia siły, oraz siły F:
Moment pędu bryły sztywnej
start learning
Moment pędu bryły sztywnej L będzie równy sumie momentów pędu poszczególnych punktów bryły
Kiedy energia mechaniczna jest stała?
start learning
W przypadku ruchu ciał w polu grawitacyjnym bez tarcia. Ciało może lecieć itp. Jednak nie może występować tarcie, lub inne sytuacje, w których energia mechaniczna ulega zmianom (np. oddawanie energii za pomocą sił elektrycznych, czy magnetycznych.
1 zasada zachowania energii mechanicznej
start learning
W dowolnym ruchu przebiegającym bez tarcia (i innych strat energii) energia mechaniczna układu izolowanego jest stała. Emechaniczna = const
Zasada zachowania pędu
start learning
Jeżeli na jakiś układ ciał nie działają siły (oddziaływania) zewnętrzne, wtedy układ ten ma stały pęd. Czyli, zapisując to wzorami: jeżeli F = 0, to p = const Lub jeszcze inaczej: Zmienić pęd układu może tylko siła działająca z zewnątrz układu.
pęd
start learning
wielkość fizyczna opisująca ruch obiektu fizycznego. Pęd mogą mieć wszystkie formy materii, np. ciała o niezerowej masie spoczynkowej, pole elektromagnetyczne, pole grawitacyjne.
Zasada zachowania momentu pędu
start learning
Moment pędu bryły pozostaje stały, gdy nie działa na nią żaden moment siły zewnętrznej.

You must sign in to write a comment