radiofarmakologia

 0    35 flashcards    czerneckik
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
pozycjonowanie
start learning
określenie miejsca w krysztale gdzie powstaje sygnał
progowanie
start learning
eliminacja zliczeń wywwołanych przez fotony wytworzone w org poprzez efekt comptona, lub w gamakamerze
paramatry gamakamery
start learning
-czułość - ilośc zliczeń na jednoste aktywności pole widzenia (FOV)
NA CZUŁOŚC WPŁYWA
start learning
CZAS MARTWY GRUBOŚC KRYSZTAŁU NASTAWIENIE ANALIZATORA AMPLITUDY(PROGOWANIE) KONSTRUKCJA KOLIMATORA
PARAMETRY OBRAZÓW Z SCYNTYGRAFICZNYCH
start learning
KONTRAST (C) róznica ilości zliczeń pomiedzy przylegającymi do siebie strukturami C= (Tcałk-Ttła)/Ttła ROZDIELCZOŚC LICZBA ZLICZEŃ I SZUM W OBRAZIE
KONTRAST (C)
start learning
KONTRAST (C) róznica ilości zliczeń pomiedzy przylegającymi do siebie strukturami C= (Tcałk-Ttła)/Ttła
ROZDIELCZOŚC
start learning
zalezy od GEOMETRYCZNEJ ROZDZIELCZOSCI KAMERY: Rs^2=Ri^2+Rc^2 Ri-wewn rozdz detektora - opisuje DOKŁADNOŚC LOKALIZACJI źródła prom. Rc - ROZDZIELCZOŚC GEOMETRYCZNA KOLIMATORA - zalezzy od budowy kolimatora Rs rozdzielczośc detektora kamery - szerokośc połówkowa funkcji reakcji na żródło punktowe (piku)
zmiana Rs w zależności od odległości od kolimatora powyzej 5cm zalezy od zmiany
start learning
Rc
słaba rozdzielczość 1. duze obiekty (>2mm) 2. małe obiekty
start learning
1. rozmycie brzegów 2. mniejszy kontrast
szumy 1. obrazy planarne 2. SPECT
start learning
1. POZIOM SZUMU PIERWIASTEK(N) STOSUNEK SZUMU DO SYGNAŁU 1/PIERIASTEK(N) 2.
TECHNIKI OBRAZOWANIA MOLEKULARNEGO:
start learning
1. PLANARNE-nieruchomy detektor rejestruje 3D narząd w 2D 2. SPECT - rotacja gamma-kamery wokół długiej osi pacjenta. Proces ten prowadzi do otrzymania przestrzennego rozkładu radiofarmaceutyku w badanym narządzie w postaci warstw tomograficznych o określonej grubości (3D)
algorytmy rekonstrukcji obrazów SPECT
start learning
1. METODY ANALITYCZNE - matematycznie 2. METODY ITERAZYJNE - ocena dystrybucji znacznika przez kolejne przybliżenia
charakterystyka dobrego scyntylatora
start learning
- powinno powstawać jak najwięcej scyntylacji - widmo emisyjne krysztalu powinno pokrywac sie z widmem absorbcyjnym układu fotoczułego -fotony nie powinny byc absorbowane przez krzyształ, - fotony bez problemu powinny dotrzeć do układu fotoczułego(chiodzi o wsp załamania na granicy)
scyntygrafia serca -cel
start learning
DOT LEWEJ KOMORY!!! 1. ocena wydolności krążenia obocznego 2. wykrywanie ewentualnych zaburzeń perfuzji (zwęzenie naczyc wieńcowych) 3. ocena żwyotności mięśnia LK objętych dysfunkcją
technika SCYNT. sereca
start learning
1. PLANARNA w kilku uzupełniających się projekcjach 2. lub SPECT 3. BADANIE SPOCZYNKOWE I WYSIŁKOWE, RZADKO TYLKO WYSIŁKOWE
ANALIZA PRAWIDŁOWE SPOCZ. NIEPRAWIDŁOWE WYSIŁKOWE
start learning
MNIEJ ZNACZNIKA- NIEDOKRWIENIE Z WYSIŁKU -ZWEZENIA NACZYNIA ODP ZA URWIENIE DANEGO FRAGMENTU PRZEJSCIOWY UBYTEK PERFUZJI
CZĘŚĆIOWA poprawa spocz. w stosunku do wysiłkowego
start learning
CZESCIOWY PRZEJSCIOWY UBYTEK PERFUZJI wiąze się z również spoczynkowym zwężeniem naczynia i/lub ZMNIEJSZONĄ LICZBĄ ZYWYCH MIOCYTÓW W DANYM REGIONIE
brak poprawy
start learning
TRWAŁY ubytrk perfuzji - martwica w danym rejonie
radiofarmaceutyki
start learning
1. zw. izonitrylowe - 99mTc-MIBI 2. Tl-201 3. kompleksy difosminy - myoview 99m-Tc - tetroffosmina - Q12 - furifosmina
99m Tc - MIBI -
start learning
- gromadzi sie na grzebieniach mitochondrialnych (140xwiecej niz w krwi) - maks wychwyt (1-2%) 10-15min od podania znacznika -(nieznaczna redystrybucja w niedokrwieniu) - początkowo -Cp znacz wątroba> serce - SPOCZYNEK -Cp znacz WĄTROOBA<SERCE - WYSIŁEK - wydalany z żólcią
redystrybucja
start learning
zwięszone stężenie w miejscach niedokrwionych w wyniku wolniejszego wypłukiwania ze stref niedokrwionych niż ze stref normalnych (np ta jak wyzej po 10-15min)
201 - Tl
start learning
- Kation -analog potasu - dyfunduje do kom. na zasadzie transportu aktywnego - POMPY SODOWO-POTASOWEJ - pozostaje w DYNAMICZNYM STANIE WYCHWYTU I ODPŁYWU (powolne wypłukiwanie i zmniejszanie stęzenia, - ulega redystrybucji od 15min od podania znacznika - max wychwyt znacznika w ciagu kilku pierwszych min - wydalany przez nerki
201 Tl enrgia T1/2 uzyskiwanie
start learning
-62-82keV - T1/2 -73h - z cyklotronu
Myoview 99mTc -tetrofosmina
start learning
- jednowartościowy lipofilny kation - dostaje sie do kom przez dyfuzje - łaczy się z błonami mitochondrialnymi, częsciowo pozostaje w cytoplaźmie i ulega redystrybucji jak wczesniej - podanie w spoczynku - Cp w watrobie >sercu - podanie w wysiłku Cp w wątrobie<sercu - akwizycja w ciagu 15 od podania znacznika zarówno w wysiłku jak i przed -wychwyt znacznika w sercu jest proporcjonalny do przepływu krwi w przepływie normalnym i średnim ale nie w wysokim - wydalany % przez nerki i drogi zółciowe w
Q12 - furifosmina
start learning
- nie ulega redystruybucji - większa aktywnośc we krwi, stąd wieksza ilosc znacznika w płucach - wychwyt znacznika w sercu wynosi 2-3% -66% podanego znacznika eliminowane jest w ciagu 48h przez nerki i drogami zółciowymi
ChNS
start learning
choroba niedokrwienna serca
akwizycja danych scyntygraficznych: - odstep czasowy miedzy podaniem znacznika a badaniem -kolimator
start learning
- w spoczynku 60-120miin - w wysiłku 15-60min w badaniu Tl 10min niskoenergetyczny (140keV) wysokiej rozdzielczości
stosowane prekroje w wizualizacji obrazów scyntygraficznych serca metoda SPECT
start learning
1. POPRZECZNE/ 2. PIONOWE RÓWNOLEGŁE/ 3. POZIOME RÓWNOLEGŁE/ DO DŁUGIEJ OSI LOWEJ KOMORY
INNE BADANIA
start learning
1. BADANIE PIERWSZEGO PRZEJSCIA 2. BADANIE BRAMKOWE 3. SCYNTYGRAFIAA OGNISK ZAWAŁU MIĘSNIA SERCOWEGO 4. ANGIOGRAFIA IZOTOPOWA WYBRANYCH ODCINKÓW TĘTNIC, ŻYL 5. WENOGRAFIA IZOTOPOWA 6. LIMFOSCYNTYGRAFIA KOŃCZYN DOLNYCH
1. BADANIE PIERWSZEGO PRZEJSCIA
start learning
-OCENA CZYNNOŚCI WYRZUTOWEJ KOMÓR I WIELKOŚCI PRZECIEKU KRWI MIĘDZY JAMAMI SERCA - GŁÓWNIE U DZIECI PRZED OPERACJAMI -
2. BADANIE BRAMKOWE
start learning
OCENA EF (OBJĘTOŚCI KRWI WYRZUCANEJ PODCZAS SKURCZU LK) JAKO CAŁOŚCI, A TAKŻE REGIONALNE WAHANIA FRAKCJI WYRZUTOWEJ ZALEŻNE OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA RUCHOMOŚCI ŚCIANY LEWEJ KOMORY (AKINEZA, HIPOKINEZA, DYSKINEZA) - U CHORYCH PO ZAWALE
3. SCYNTYGRAFIAA OGNISK ZAWAŁU
start learning
LOKALIZACJA MIEJSCE I WIELKOŚC ZAWAŁU, ROZLEGŁOŚC MARTWICY - POLEGA NA OCENIE WYCHWYTU ZNACZNIKA FOSFORANOWEGO W STREFIE MARTWICY
4. ANGIOGRAFIA IZOTOPOWA WYBRANYCH ODCINKÓW TĘTNIC, ŻYL
start learning
POZWALA NA OCENE DROŻNOŚCI PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH - POPRZEZ PORÓWNANIE PRZYPŁYWU WUPŁYWU PRZEPŁYWU ITD
5. WENOGRAFIA IZOTOPOWA
start learning
OCENA DROŻNOŚCI ZYŁ GŁEBOKICH U CHORYCH W PRZYGOTOWANIU DO OPERACJI ZYLAKÓW
6. LIMFOSCYNTYGRAFIA KOŃCZYN DOLNYCH
start learning
OCENA SPŁYWU CHŁONKI Z KOŃCZYN DOLNYCH, UMIEJSCOWIENIE UPOŚLEDZENIA ODPŁYWU LIMFATYCZNEGO

You must sign in to write a comment