Fizyka 2 Drgania i fale elektromagnetyczne

 0    18 flashcards    Zyniek
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

Fala elektromagnetyczna to
start learning
Ciągi wzajemnie sprzężonych pól elektrycznych i magnetycznych.

Z punktu widzenia fizyki klasycznej fala elektromagnetyczna to?
start learning
Z punktu widzenia fizyki klasycznej Fale elektromagnetyczne są wytwarzane przez elementarne oscylatory jakimi są drgające elektrony w atmomach.

Z puktu widzenia mechaniki kwantowej czym jest fala elektromagnetyczna?
start learning
Jest to wynik przejscia elektronów ze stanów o wyższej energii do stanów o niższej. Długość fali promieniowania zależy od różnicy energii w obu stanach.

Prawo załamania?
start learning
Stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest równy stosunkowi bezwzględnego współczynnika załamania światła n2 do n1 czyli współczynnikowi załamania światłą drugiego ośrodka względem pierwszego.

Prawo odbicia?
start learning
promień padający, promień odbity i normalna do powierzchni granicznej dwu ośrodków, wystawiona w punkcie padania promienia, leżą w tej samej płaszczyźnie. Kąt padania jest równy kątowi odbicia.

Współczynnik załamania światła?
start learning
dla danego ośrodka to stosunek prędkości rozchodzenia się światła w próżni do prędkości rozchodzenia się światła w danym ośrodku: n = c/v

Całkowite wewnętrzne odbicie?
start learning
Polega ono na tym, że światło padające na granicę od strony ośrodka o wyższym współczynniku załamania pod kątem większym niż kąt graniczny, nie przechodzi do drugiego ośrodka, lecz ulega całkowitemu odbiciu.

Zastosowanie całkowitego odbicia:
start learning
1) Odwrócenie obrazu 2) zmiana kierunku promenia 3) obrót obrazu 4) w światłowodach

Co to jest soczewka?
start learning
Przeźroczysta bryła ograniczoną dwiema powierzchniami sferycznymi o jednakowych lub różnych promieniach krzywizny.

Główna oś optyczna?
start learning
oś przechodząca przez środek krzywizny powierzchni sferyczej

Od czego zależą właściwości optyczne soczewek?
start learning
Od kształtu geometrycznego (ich) oraz od wartości współczynnika załamania materiału.

Rodzaje soczewek:
start learning
a) płasko wypukła b) obustronnie wypukła c) obustronnie wklęsła d) płasko wklęsła e) wklęsło wypukła o grubych krawędziach f) wklęsło wypukła o cieńkich krawędziach

Dyspersja światła?
start learning
Prędkość fali świetlnej zależy od współczynnik załamania danego ośrodka oraz od częstotliwości drgań przechodzącej fali.

Aberracja układów optycznych?
start learning
Zjawiska zniekształcające obrazy przedmiotów i psujące ich ostrość.

Aberracja chromatyczna?
start learning
W wyniku aberracji chromatycznej promienie świetlne o różnej barwie dają obrazy o różnym powiekszeniu leżace w różnej odległości.

Abberacja sferyczna?
start learning
Zjawisko aberracji sferycznej polega na niejednakowym załamywaniu promieni świetlnych w różnych odległościach od głownej osi optycznej

Astygatyzm?
start learning
Astygmatyzm objawia się tym, że każdy punkt przedmiotu jest odwzorowany w postaci oddalonych od siebie dwóch kresek prostopadłych wzajemnie i prostopadłych do promienia świetlnego

Dystorsja polega na tym, że linia prosta eżąca na przedmiocie odwzorowuje się jako linia krzywa


You must sign in to write a comment