Egzamin wzory

 0    48 flashcards    annaczaplaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Prąd elktryczny
start learning
uporządkowany ruch ładunków. Ładunki przenoszone są za pośrednictwiem nośników ładunków. W metalach - elektrony, w cieczach i gazach - kationy, aniony, elektrony, a w półprzewodnikach - elektrony - a dziury +
Zasada zachowania ładunku
start learning
Całkowity ładunek elektryczny układu izolowanego jest stały
Culomb
start learning
Jednostka ładunku elektrycznego.
1kulomb
start learning
1As
Prawo Culomba
start learning
Na dwa ładunki q i Q w odległości R działa siła równa co do wartości: F=qQ/epsilon4piRR
Farad
start learning
jednostka pojemności
1farad
start learning
C/V=CC/Nm
Natężenie prądu
start learning
Stosunek siły do ładunku próbnego. Natężenie pola jest wektorem. A jednostką jest N/C lub V/m.
Natężenie pola w kilku ładunkach
start learning
E=E1+E2+E3+...+En
Kierunek działania pola elektrycznego
start learning
od ładunków dodatnich do ładunków ujemnych
Dipol elektryczny
start learning
układ dwóch ładunków o przeciwnych znakach, położonych w niewielkiej odległości od siebie
indukcja elektryczna
start learning
inaczej, przesunięcie elktryczne: D=epsilon*E
Strumień indukcji
start learning
Fi=całkaS z DdS
Prawo Gaussa
start learning
Strumień indukcji przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest równy całkowitemu ładunkowi zawartemu wewnątrz tej powierzchni. FI=Całkapo po wierzchni z DdS
Praca w polu elektrycznym
start learning
Całka od A do B z F*dl
Napięcie elektryczne
start learning
nazywamy stosunek pracy wykonanej przy przesunięciu ładunku z punktu A do B, do wielkości tego ładunku
Jednostka napięcia
start learning
Wolt V=J/C
Pojemność elektryczna
start learning
stosunek ładunku kondensatora do napięcia między okładkami
Wzór na pojemność
start learning
C=Q/U
Wzór na pojemność w kondensatorach połączonych równolegle
start learning
C=C1+C2+C3+...+Cn
Wzór na pojemność w kondensatorach połączonych szeregowo
start learning
1/C=(1/C1)+(1/C2)+(1/C3)+...+(1/Cn)
Natężenie prądu
start learning
stosunek ładunku Q przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika S do czasu przepływu t tego ładunku
Wzór natężenia prądu
start learning
I=Q/t
Jednostka natężenia prądu
start learning
1Amper=C/t
Gęstość prądu
start learning
stosunek natężenia do powierzchni J=dI/dS
Jednostka gęstości prądu
start learning
A/m^2
Prawo Ohma
start learning
Stosunek napięcia między dwoma końcami przewodnika do natężenia przepływającego przezeń prądu jest wielkością stałą i nie zależy od napięcia ani natężenia prądu
Wzór na opór elektryczny
start learning
R=U/I
Jednostka oporu elektrycznego
start learning
Jednostką oporu jest om 1om=1V/1A
Opór właściwy
start learning
p=RS/l l – długość przewodnika S – przekrój poprzeczny p - opór właściwy
Przewodność
start learning
odwrotność oporu elektrycznego sigma=1/p
Różniczkowa postać prawa Ohma
start learning
j=E*sigma
SEM
start learning
Siłą elektromotoryczną źródła prądu (SEM) nazywamy napięcie na zaciskach źródła otwartego.
Wzór na pracę
start learning
W=UIt
Moc prądu
start learning
P=W/t=UI
Moc cieplna prądu
start learning
P(q)=(I^2)*R=(U^2)/R
I prawo Kirchhoffa
start learning
W dowolnym węźle obwodu suma algebraiczna natężeń prądów wpływających i wypływających do węzła równa się zeru
II prawo Kirchhoffa
start learning
W dowolnym oczku obwodu suma algebraiczna wszystkich sił Elektromotorycznych i spadków napięć jest równa zeru.
wzór Lorentza
start learning
F=q*(v x B) q-ładunek próbny v-prędkość B-indukcja
Jednostka indukcji
start learning
Tesle= N/Am
wzór indukcji magnetycznej
start learning
B=Iń/2piR
jednostka indukcyjności magnetycznej
start learning
henr[H]
Jednostka natężenia pola magnetycznego
start learning
A/m
Prawo Ampera
start learning
Cyrkulacja wektora H wzdłuż linii pola magnetycznego wytwarzanego przez przewodnik z prądem jest równa natężeniu prądu płynącego w przewodniku
Prawo Gaussa dla pola magnetycznego
start learning
Strumień indukcji magnetycznej przez powierzchnię zamkniętą jest równy zeru Całka po powierzchni z BdS = 0
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
start learning
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej polega na powstawaniu prądów elektrycznych wskutek zmian pola magnetycznego.
Prawo indukcji Faraday’a
start learning
Indukowana w obwodzie (konturze) SEM indukcji jest równa co do wartości bezwzględnej a przeciwna co do znaku prędkości zmiany strumienia magnetycznego B przenikającego przez powierzchnię ograniczoną tym obwodem (konturem)
Reguła Lentza
start learning
Prąd indukowany w obwodzie ma taki kierunek, że wytwarzane przez ten prąd własne pole magnetyczne przeciwdziała zmianie strumienia magnetycznego która go wywołuje.

You must sign in to write a comment