Fizjoterapia część 3

 0    38 flashcards    kamilaleciejewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jakie ćwiczenia wykonuje Pani na siłowni?
start learning
What type of exercise do you do at the gym/fitness club?
Czy podnosi Pani ciężary?
start learning
Do you do weight-lifting?
Czy nosi Pani ciężary?
start learning
Do you carry heavy weights?
Czy korzysta z bieżni albo jeździ Pani na rowerze?
start learning
Do you use the running track/ orbitrek/ stepper?
Jak często Pani tam chodzi?
start learning
How often do you go there?
P dwa razy w tygodniu ćwiczę na siłowni, raz chodzę na zdrowy kręgosłup.
start learning
I go to the gym twice a week, and once to the healthy spine class.
Dla takich pacjentów jak Pani z problemami odcinka szyjnego kręgosłupa wskazane byłoby chodzić dwa razy w tygodniu na basen po 40 min do godziny.
start learning
For patients like you with cervical spine issues it is recommended to go to the pool twice a week for 40 minutes up to an hour.
Ale ja nie umiem pływać.
start learning
But I can’t swim.
Umiem pływać, ale teraz kiedy jest zima boję się że się rozchoruję.
start learning
I can swim, but now in the winter (season) I’m afraid that I will get sick.
To bardzo dobry pomysł, kiedyś chodziłam na basen i dobrze się czułam.
start learning
It’s a wonderful idea, I used to swim and felt better.
Obawiam się, że mogę nie być w stanie Pani pomóc, ale spórbuję.
start learning
I’m afraid I might not be able to help you, but I will try.
Czy w przeszłości miała Pani jakieś operacje, urazy czy wypadki?
start learning
Did you have any surgeries, procedures, injuries or accidents?
Coś co może mieć wpływ na Pani obecny stan zdrowia?
start learning
Did anything else happen that could influence your health?
Nie, nic takiego nie miało miejsca.
start learning
Nothing like that happened/occured.
Tak, kilka lat temu miałam wypadek komunikacyjny, jakiś Pan wjechał w mój samochód i miałam uraz smagnięcia biczem.
start learning
Yes, several years ago I had a car crash/ collision, some guy/ somebody drove into/hit my car and I had a whiplash.
Cczy chodziła Pani wtedy na rehabilitację, albo nosiła kołnierz ortopedyczny?
start learning
Did you attend/go to physiotherapy session, or wear an orthopedic collar?
Chodziłam w kołnierzu około dwa tygodnie.
start learning
Yes, I was wearing a collar for about two weeks.
Potem chodziłam na basen i wszystko było dobrze dopóki nie zaczęłam więcej godzin spędzać przy komputerze.
start learning
And then there was swimming, and all was fine until I started working long hours in front of the computer.
Chciałabym teraz panią zbadać.
start learning
I would like to examine you now.
Proszę chwileczkę zaczekać, zapiszę wyniki w Pani karcie i zaraz będziemy kontynuować wizytę.
start learning
Please give me a moment, I have to fill in your card and then we will continue.
Powiem Pani i opiszę pokrótce co będziemy robić w trakcie Pani wizyt.
start learning
I would like to briefly explain what we will be doing during our meetings.
Tak będą wyglądały nasze przyszłe spotkania.
start learning
This is how I see our future meetings.
Na skierowaniu lekarz przepisał Pani ćwiczenia, terapię manualna, prąd Tens, prąd interferencyjny, pole magnetyczne, laser, ultradźwięki, krioterapia.
start learning
Your doctor has prescribed you: exercises, manual therapy, tens current, interferential current, magnetic field, laser, ultrasounds, cryotherapy.
Proszę przejść prosto do gabinetu, drugie drzwi na prawo.
start learning
Please go straight to the office, second door on the right.
Please go straight to the office, second door to the right.
start learning
Please go straight to the office, second door to the right.
Proszę usiąść na krześle i zgiąć swobodnie i powoli głowę, przyciągnąć brodę do mostka jeden raz i powiedzieć czy coś w trakcie ruchu bolało, albo ciągnęło.
start learning
Please take a seat here and freely and slowly bend your head forward moving your chin to your chest once and tell me if anything hurts, or you feel any strains in the meantime.
Proszę teraz odchylić głowę w tył i tak jak poprzednio powiedzieć czy są jakieś objawy
start learning
Please bend your head backwards in the same way and tell me if you feel anything/are there any symptoms
Proszę wysunąć brodę do przodu protrakcję.
start learning
Could you please protrude your chin / move your chin forward?
A teraz proszę cofnąć brodę, jak szufladę, do mostka retrakcję
start learning
And now please move it back, like a drawer / retrude your chin
Teraz te same ruchy, tylko proszę się wyprostować i usiąść poprawnie, proszę się wyciągnąć do góry.
start learning
Now the same movement, only please straighten up and sit straight, please move your head upward, with the movement sort of pulling from the top of you head.
Jak się teraz pani czuje, wystąpiły jakieś bóle zawroty głowy, czy cos innego?
start learning
How are you feeling now? Did any headaches or dizziness occur/ take place?
Nic mnie nie boli, mam tylko uczucie ciągnięcia przy skłonie głowy i pojawiło się drętwienie w ręce.
start learning
Nothing hurts me, but I have a feeling of a strain/pull and when I bend my head my hand went numb.
Poproszę teraz zrobić skłon boczny, prawe ucho w kierunku prawego barku i tak samo po drugiej stronie.
start learning
Please can you now bend your head to the side, first to the left, then the right, towards the left and right shoulder, and same thing on the other side.
Proszę zrobić skręt głowy w prawa i w lewą stronę. Please could you turn your head left and then right
start learning
Please turn your head to the right and to the left. Please could turn your head left and then right
Co teraz Pani czuje?
start learning
How are you feeling now?
Czy czuje pani jakąś różnicę?
start learning
Do you feel any different?
Cos się pojawiło z pani objawów?
start learning
Did any of your symptoms occur/ return?
Nie, nic się nie dzieje, ale mam ograniczone odwracanie się w prawo, tak samo jak nie mogę się odwrócić w trakcie jazdy samochodem.
start learning
No, nothing is wrong, but I have blockade when I turn my head right, I can’t turn my head more than this, just like I can’t when I’m driving.

You must sign in to write a comment