Fizjoterapia część 1

 0    60 flashcards    kamilaleciejewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Dzień dobry, czy czeka Pani na rehabilitację pierwszy raz?
start learning
Hello/Good day. Are you waiting for your first rehabilitation session?
Tak, jestem zapisana do Pani Kasi
start learning
Yes, I have a visit with Ms. Kasia
Może pani zostawić kurtkę w szatni i przebrać się tam.
start learning
You can leave your coat/jacket in the locker room if you like and get changed there.
Proszę zabrać ze sobą całą dokumentację medyczną jaką pani ma.
start learning
Please take all your medical documentation you have with you.
Czy posiada pani skierowanie od lekarza?
start learning
Do you have a referral from your doctor?
Proszę wejść, usiąść na krześle przy biurku.
start learning
Please come in and have a seat by the desk.
Czy była Pani kiedyś u nas na rehabilitacji?
start learning
Have you ever had physical therapy at one of our clinics?
Nie, nigdy tu nie byłam.
start learning
No, I have never been here.
Kilka miesięcy temu byłam u Państwa, ale w innym oddziale.
start learning
A few month ago I was at your other clinic at Łazienkowska Street.
Czy była pani w ciągu ostatniego roku na rehabilitacji?
start learning
Did you have any physical therapy during the last year?
Ma pani rehabilitacje w pakiecie?
start learning
Do you have physical therapy included in you package?
Czy sprawdzała Pani swój pakiet?
start learning
Have you checked you package?
Może to pani sprawdzić w recepcji.
start learning
You can check it at the reception.
Czy ma pani rehabilitację w pakiecie? Are you being rehabilitated as part of your package?
start learning
Do you have rehabilitation in a package? Are you being rehabilitated as part of your package?
Tak, mam u państwa pakiet.
start learning
Yes, I have a package with you.
Nie, nie mam.
start learning
No, I don’t.
Jeśli nie ma Pani rehabilitacji w pakiecie to po każdej wizycie trzeba będzie zapłacić w recepcji.
start learning
If you don’t have physical therapy included in your package then you will have to pay after every session at the reception.
Poproszę skierowanie, muszę zobaczyć co zlecił Pani lekarz.
start learning
I am asking for referral, I must see what the doctor ordered.
Na początek proszę o wypełnienie tej karty.
start learning
First we need to fill in this card.
Poproszę o wypełnienie zaznaczonych miejsc: data urodzenia, pesel, adres, numer telefonu.
start learning
Please fill in the marked places: date of birth, address, telephone number.
Tam poniżej są wypisane przeciwwskazania.
start learning
Below you will find some conditions which can influence our sessions.
Jeśli na coś z poniżej wymienionych chorób Pani choruje to poproszę o zaznaczenie.
start learning
If you have any of these please mark them.
Dusznica bolesna
start learning
angina
rozrusznik serca
start learning
pacemaker
problemy z sercem
start learning
heart conditions
nadczynność tarczycy
start learning
hyperthyroidism
niedoczynność tarczycy
start learning
hypothyroidism
problemy z tarczycą
start learning
Thyroid conditions/ problems with your thyroid
choroby zakaźne
start learning
infectious diseases/ infections
metalowe implanty
start learning
metal implants after surgery
padaczka
start learning
epilepsy
ciąża
start learning
pregnancy
Czy jest pani w ciąży?
start learning
Are you pregnant?
choroby nowotworowe
start learning
cancer
nadciśnienie tętnicze
start learning
hypertension
cukrzyca
start learning
diabetes
Czy jesteś *cukrzycowy/cukrzykiem?
start learning
Are you diabetic?
Jeśli leczy się Pani na inne przewlekle schorzenia?
start learning
If you are treating other chronic illnesses?
Do you have any other chronic conditions?
start learning
Do you have any other chronic conditions?
Poniżej znajdzie pani rubrykę gdzie można je wypisać.
start learning
You will find a box below where you can list them.
Proszę wypisać cokolwiek przyjdzie pani do głowy.
start learning
Please list anything that comes to your mind.
Czy jest jeszcze coś co mogłoby wpłynąć na nasze zabiegi?
start learning
Is there anything else that could influence our treatment.
Czy uważa pani, że coś jeszcze powinnam wiedzieć?
start learning
Anything else you think I should know about?
Na dole karty poproszę o dzisiejszą datę i podpis.
start learning
Please, below put today’s date and your signature.
Proszę o podpis tutaj.
start learning
Sign here, please.
Teraz ja wypełnię kartę elektroniczną i zadam Pani kilka pytań.
start learning
Now I need to fill in your electronic documentation and I ask you a few questions, if you don’t mind.
Jak się teraz Pani czuje,
start learning
How are you feeling at the moment?
Jak Pani kręgosłup?
start learning
How is your spine?
Od wizyty u lekarza minęło kilka tygodni, jakie sa teraz Pani objawy? I was a few weeks since your last visit, what are your symptoms now?
start learning
It has been several weeks since your visit to the doctor, what are your symptoms now? I was a few weeks ago, what is your symptoms now?
Obecnie dolegliwości zmniejszyły się, są bardziej znośne.
start learning
My symptoms are better, more tolerable.
Mój ból się zmniejszył.
start learning
My pain is better.
Czuę się trochę lepiej.
start learning
I feel a bit better.
Gdzie teraz Panią boli?
start learning
Where is the pain now? / Where do you feel pain now?
Odcinek szyjny na górze, czy na dole? In your upper or lower neck?
start learning
Neck section on the top or bottom? In your upper or lower neck?
Czy ból promieniuje, jeśli tak to gdzie? Does it radiate anywhere? Where?
start learning
Does pain radiate, if so where? Does it radiate anywhere? Where?
Does it go/move/radiate towards the shoulders?
start learning
Czy ból promieniuje w kierunku barków, czy w kierunku łopatek?
ból refleksyjny
start learning
referred pain
łopatka
start learning
scapula
ból poruszający się po ciele
start learning
pain moving across the body
ból rozpowszechniony, uogólniony
start learning
widespread pain

You must sign in to write a comment