E Dla Średnio Zaawansowanych 2 B1-B2

 0    600 flashcards    wieczor
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to express
I've already expressed my view on this.
start learning
wyrażać
Wyraziłem już swój pogląd na tę sprawę.
to guess
Guess what happened! I got promoted!
start learning
zgadywać
Zgadnij. co się stało! Dostałem awans!
to reply
Why is it taking him so long to reply?
start learning
odpowiadać
Dlaczego tak długo nie odpowiada?
to respond
I'm going to respond to that advertisement.
start learning
odpowiadać. reagować
Zamierzam odpowiedzieć na to ogłoszenie.
to continue
I didn't continue with the project after that.
start learning
kontynuować
Nie kontynuowałem potem tego projektu.
to boast
She's always boasting about how rich they are.
start learning
chwalić się
Zawsze chwali się tym. jacy są bogaci.
to overhear
My boss overheard me complain about my job.
start learning
podsłuchać. usłyszeć przypadkiem
Szef usłyszał przypadkiem. jak narzekam na pracę.
to predict
There is no reliable method of predicting the future.
start learning
przewidywać
Nie istnieje wiarygodna metoda przewidywania przyszłości.
to giggle
The audience giggled at the comedian's joke.
start learning
chichotać
Widownia zachichotała w odpowiedzi na żart komika.
to nag
Mum has been nagging me to clean my bedroom.
start learning
zrzędzić
Mama zrzędzi. żebym posprzątał pokój.
to encourage
We've been trying to encourage her to quit smoking.
start learning
zachęcać
Staramy się zachęcić ją do rzucenia palenia.
to discourage
My parents discouraged me from taking that job.
start learning
zniechęcać
Rodzice zniechęcali mnie do podjęcia tamtej pracy.
to forbid
Dad has forbidden me from going to the party.
start learning
zakazywać
Tata zabronił mi iść na tę imprezę.
to debate
We're debating whether or not to move.
start learning
zastanawiać się. rozważać
Zastanawiamy się. czy się przeprowadzić. czy nie.
to consider
She asked me to consider changing my job.
start learning
rozważać. brać pod uwagę
Poprosiła mnie. żebym rozważył zmianę pracy.
to admit
I admit it wasn't the best idea.
start learning
przyznawać
Przyznaję. że to nie był najlepszy pomysł.
to confirm
What you're saying only confirms the rumours.
start learning
potwierdzać
To. co mówisz. tylko potwierdza plotki.
to deny
She denied it but I didn't believe her.
start learning
zaprzeczać
Zaprzeczyła. ale jej nie uwierzyłem.
to mention
He didn't mention where he was going.
start learning
wspominać
Nie wspomniał. dokąd idzie.
to recall
I do recall her saying something in Hebrew.
start learning
przypominać sobie
Faktycznie przypominam sobie. że powiedziała coś po hebrajsku.
to remind someone
I'm sorry. could you remind me what's your name?
start learning
przypominać komuś
Przepraszam. mógłbyś mi przypomnieć. jak masz na imię?
to warn
I did warn you about it!
start learning
ostrzegać
Ostrzegałem cię przed tym!
to wonder
I've been wondering where you are.
start learning
zastanawiać się
Zastanawiałem się. gdzie jesteś.
to convince
I've been trying to convince her to exercise a little.
start learning
przekonywać
Staram się ją przekonać. żeby trochę poćwiczyła.
to swear
I had no idea. I swear!
start learning
przysięgać
Nie miałem pojęcia. przysięgam!
to hold the line
Hold the line. please. I'll put you through.
start learning
poczekać na linii
Proszę poczekać na linii. przełączę pana.
to change your mind
I've changed my mind. I'm not going.
start learning
zmieniać zdanie
Zmieniłem zdanie. nie jadę.
to be in two minds
I'm in two minds about it. What would you do?
start learning
nie móc się zdecydować
Nie mogę się zdecydować. A ty co byś zrobił?
to make up your mind
Please make up your mind. this is taking too long.
start learning
zdecydować się
Zdecyduj się. proszę. to trwa już zbyt długo.
to scream
She screamed at them to stop at the road.
start learning
wrzeszczeć
Wrzasnęła na nich. żeby zatrzymali się przed ulicą.
to yell
The geography teacher used to yell at us.
start learning
krzyczeć
Nauczyciel geografii krzyczał na nas.
newly-weds
The newly-weds jumped into the car and drove away.
start learning
nowożeńcy
Nowożeńcy wskoczyli do samochodu i odjechali.
bridesmaid
All three bridesmaids were wearing identical dresses.
start learning
druhna
Wszystkie trzy druhny miały na sobie identyczne sukienki.
best man
We were dancing when the best man proposed a toast.
start learning
drużba
Tańczyliśmy. kiedy drużba wzniósł toast.
wedding reception
The wedding reception was going to take place in an inn.
start learning
wesele
Wesele miało się odbyć w jakimś zajeździe.
infant
I was an infant at that time.
start learning
niemowlę
W tamtym czasie byłam niemowlęciem.
toddler
They've adopted a toddler! A 2-year-old girl.
start learning
małe dziecko
Zaadoptowali małe dziecko! Dwuletnią dziewczynkę.
nappy
I've never changed a nappy. How do you do it?
start learning
pieluszka
Nigdy nie zmieniałem pieluszki. Jak to się robi?
pram
The lift was broken so we had to carry the pram down the stairs.
start learning
wózek dziecięcy
Winda była popsuta. więc musieliśmy znieść wózek po schodach.
to breastfeed
She didn't breastfeed her first kid.
start learning
karmić piersią
Nie karmiła pierwszego dziecka piersią.
adolescent
Adolescents shouldn't face such problems.
start learning
nastolatek
Nastolatki nie powinny mierzyć się z takimi problemami.
breadwinner
I was the only breadwinner because my husband had lost his job.
start learning
żywiciel rodziny
Byłam jedynym żywicielem rodziny. bo mój mąż stracił pracę.
immediate family
We only invited immediate family to the wedding reception.
start learning
najbliższa rodzina
Na wesele zaprosiliśmy tylko najbliższą rodzinę.
extended family
Do you often see your extended family?
start learning
dalsza rodzina
Często widujesz swoją dalszą rodzinę?
to run in the family
We're all stubborn. it runs in the family.
start learning
coś jest rodzinne
Wszyscy jesteśmy uparci. to u nas rodzinne.
spinster
This is the first time I've been called a spinster.
start learning
stara panna
To pierwszy raz. kiedy nazwano mnie starą panną.
strict upbringing
This is the last time I'll say what I think about a strict upbringing.
start learning
surowe wychowanie
Ostatni raz ci mówię. co myślę o surowym wychowaniu.
home birth
Weren't you afraid to have a home birth?
start learning
poród domowy
Nie bałaś się porodu domowego?
to miscarry
She has miscarried twice but this pregnancy is going well.
start learning
poronić
Dwa razy poroniła. ale ta ciąża przebiega dobrze.
maternity leave
How many months is maternity leave?
start learning
urlop macierzyński
Ile miesięcy trwa urlop macierzyński?
babysitter
We're looking for a babysitter. Let us know if you hear of anyone.
start learning
opiekunka do dziecka
Szukamy opiekunki do dziecka. Daj nam znać. jeśli o kimś usłyszysz.
contraception
There are many methods of contraception.
start learning
antykoncepcja
Istnieje wiele metod antykoncepcji.
orphan
She was an orphan. her parents died the year before.
start learning
sierota
Była sierotą. jej rodzice zmarli rok wcześniej.
to support a family
He was 18 when he had to start supporting his family.
start learning
utrzymywać rodzinę
Miał 18 lat. kiedy musiał zacząć utrzymywać rodzinę.
to be expecting a baby
I have wonderful news. Susan and I are expecting a baby!
start learning
spodziewać się dziecka
Mam wspaniałe wieści. Susan i ja spodziewamy się dziecka!
to be due
– When are you due? – At the end of May.
start learning
mieć termin porodu
– Kiedy masz termin porodu? – Na koniec maja.
to put up for adoption
In the end she decided not to put the baby up for adoption.
start learning
oddać do adopcji
W końcu zdecydowała się nie oddawać dziecka do adopcji.
to punish
I hate punishing my kids but sometimes I have to.
start learning
karać
Nie cierpię karać swoich dzieci. ale czasami muszę.
to be grounded
You're grounded until the end of the month!
start learning
mieć szlaban
Masz szlaban do końca miesiąca!
to spoil a child
Don't spoil your child like that. it's not good for him.
start learning
rozpieszczać dziecko
Nie rozpieszczaj tak dziecka. to nie jest dla niego dobre.
plug
Do you have an adapter for American plugs?
start learning
wtyczka
Masz nasadkę do amerykańskich wtyczek?
socket
– Where can I plug it in? – There's a socket behind the couch.
start learning
gniazdko
– Gdzie mogę to podłączyć? – Gniazdko jest za kanapą.
fan
This fan will be your best friend in the summer.
start learning
wiatrak
Latem ten wiatrak będzie twoim najlepszym kumplem.
pipe
Is this pipe leaking?
start learning
rura
Czy ta rura przecieka?
vent
Why did you cover the vent? It's there for a reason.
start learning
otwór wentylacyjny
Dlaczego zakryłeś otwór wentylacyjny? On tu po coś jest.
tap
I can't tell tap water from bottled water.
start learning
kran
Nie potrafię odróżnić wody z kranu od butelkowanej.
peephole
Did you manage to see anything through the peephole?
start learning
wizjer
Udało ci się coś zobaczyć przez wizjer?
driveway
Why don't you park on the driveway?
start learning
podjazd
Może zaparkuj na podjeździe?
garden shed
Are the tools in the garden shed?
start learning
szopa ogrodowa
Czy narzędzia są w szopie ogrodowej?
garden hose
It seems like the garden hose is leaking.
start learning
wąż ogrodowy
Wydaje się. że wąż ogrodowy przecieka.
greenhouse
We grow some vegetables in the greenhouse.
start learning
szklarnia
W szklarni hodujemy trochę warzyw.
lawnmower
You'll find the lawnmower in the shed.
start learning
kosiarka do trawy
Kosiarkę do trawy znajdziesz w szopie.
blinds
Could you drop the blinds. please? I'm going to take a nap.
start learning
żaluzje
Mógłbyś opuścić żaluzje? Zdrzemnę się.
windowsill
I keep my herb pots on the windowsill.
start learning
parapet
Doniczki z ziołami trzymam na parapecie.
wheelbarrow
Don't carry it. use a wheelbarrow.
start learning
taczka
Nie nieś tego. użyj taczki.
counter
It annoys me when she leaves dirty plates on the counter.
start learning
blat. lada
Denerwuje mnie. kiedy ona zostawia brudne talerze na blacie.
washbasin
White washbasins get dirty really fast.
start learning
umywalka
Białe umywalki bardzo szybko się brudzą.
floor tiles
I love your floor tiles! Where did you get them?
start learning
terakota
Bardzo mi się podoba wasza terakota! Gdzie ją kupiliście?
draught
I sat in a draught and got sick.
start learning
przeciąg
Siedziałam w przeciągu i zachorowałam.
to air
She left the window open to air the room.
start learning
wietrzyć
Zostawiła otwarte okno. żeby przewietrzyć pokój.
to polish
Polishing shoes helps protect the leather.
start learning
polerować. pastować
Pastowanie butów pomaga chronić skórę.
to wipe
Why didn't you wipe the table like I asked you to?
start learning
wycierać
Dlaczego nie wytarłeś stołu. jak cię prosiłem?
to scrub
He scrubbed the bathroom clean.
start learning
szorować
Wyszorował łazienkę do czysta.
to fix
Do you think we can get the vacuum cleaner fixed?
start learning
naprawiać
Myślisz. że da się naprawić ten odkurzacz?
battery
It seems like the batteries need replacing.
start learning
bateria
Chyba trzeba zmienić baterie.
nail
Could you hand me a nail. please?
start learning
gwóźdź
Możesz mi podać gwóźdź?
drill
We need a drill in order to put these shelves up.
start learning
wiertarka
Potrzebujemy wiertarki. żeby powiesić te półki.
hole
Why is there a hole in the wall?
start learning
dziura
Dlaczego w ścianie jest dziura?
screwdriver
I'm afraid I don't have the right screwdriver.
start learning
śrubokręt
Obawiam się. że nie mam właściwego śrubokrętu.
saw
The trees are cut down with saws.
start learning
piła
Drzewa ścinane są za pomocą pił.
measuring tape
I've forgotten to bring a measuring tape. sorry.
start learning
miarka taśmowa
Zapomniałem przynieść miarki taśmowej. przepraszam.
sellotape
This sellotape isn't sticky at all!
start learning
taśma klejąca
Ta taśma klejąca wcale się nie klei!
wire
Look out. there's a wire sticking out of the ground.
start learning
drut
Uważaj. z ziemi wystaje drut.
cord
The hole in the desk is for the phone cord.
start learning
przewód. kabel
Ta dziura w biurku jest na przewód od telefonu.
glue
Is there any glue left?
start learning
klej
Zostało jeszcze trochę kleju?
axe
Why is there an axe on the wall? It looks scary.
start learning
siekiera
Dlaczego na ścianie jest siekiera? Wygląda to strasznie.
shovel
If you want me to dig a ditch. I'll need a shovel.
start learning
łopata
Jeśli mam wykopać rów. będę potrzebował łopaty.
rake
Gather the fallen leaves with a rake.
start learning
grabie
Zbierz opadłe liście za pomocą grabi.
bald patch
Your bald patch is hardly visible.
start learning
łysina
Twojej łysiny prawie nie widać.
dandruff
Dandruff is a pretty annoying and embarassing condition.
start learning
łupież
Łupież to dość irytująca i wstydliwa przypadłość.
shapely
She's quite shapely. although she doesn't do any exercise at all.
start learning
kształtny. zgrabny
Jest całkiem zgrabna. choć w ogóle nie ćwiczy.
curvy
This style looks good on curvy figures.
start learning
o kobiecych kształtach
Ten fason wygląda dobrze na figurach o kobiecych kształtach.
tan line
I don't like wearing tank tops in the summer because they leave tan lines.
start learning
ślad po opaleniźnie
Nie lubię nosić latem bluzek na ramiączkach. bo zostają mi potem ślady po opaleniźnie.
flabby arms
What exercise will help tone flabby arms?
start learning
wiotkie ramiona
Jakie ćwiczenie pomoże ujędrnić wiotkie ramiona?
toned
A toned body is the result of exercise and a good diet.
start learning
jędrny
Jędrne ciało to rezultat ćwiczeń i dobrej diety.
shoulder-length
She had dark. curly. shoulder-length hair.
start learning
do ramion
Miała ciemne. kręcone włosy do ramion.
thinning hair
No shampoo will help you against thinning hair. Take some supplements.
start learning
wypadające włosy
Żaden szampon nie pomoże na wypadające włosy. Zacznij zażywać jakieś suplementy.
to blow-dry
I go to the hairdresser's every two days to have my hair washed and blow-dried.
start learning
suszyć suszarką
Chodzę do fryzjera co dwa dni na mycie i suszenie włosów suszarką.
to straighten your hair
I had my hair straightened for the New Year's Eve party.
start learning
prostować włosy
Wyprostowałam sobie włosy na imprezę sylwestrową.
to curl
She had her hair lightened and curled for the wedding.
start learning
kręcić (włosy)
Na wesele rozjaśniła i zakręciła sobie włosy.
crooked teeth
He used to have crooked teeth. Has he had them straightened?
start learning
krzywe zęby
Kiedyś miał krzywe zęby. Wyprostował je?
to whiten
I've never had my teeth whitened by a dentist.
start learning
wybielać
Nigdy nie wybielałam sobie zębów u dentysty.
hooked nose
She looked like a witch with that hooked nose.
start learning
haczykowaty nos
Z tym haczykowatym nosem wyglądała jak czarownica.
puffy
Why are your eyes so puffy? Have you been crying?
start learning
zapuchnięty
Dlaczego masz takie zapuchnięte oczy? Płakałaś?
false eyelashes
Good quality false eyelashes can look quite natural. actually.
start learning
sztuczne rzęsy
Sztuczne rzęsy dobrej jakości potrafią wyglądać całkiem naturalnie.
slender
She owes her slender figure only to her genes.
start learning
smukły. zgrabny
Swoją smukłą figurę zawdzięcza wyłącznie genom.
love handles
Will this exercise help me get rid of my love handles?
start learning
boczki
Czy te ćwiczenia pomogą mi pozbyć się boczków?
hump
Do all camels have two humps?
start learning
garb
Czy wszystkie wielbłądy mają po dwa garby?
to suspect
It is suspected that he was involved in the crime.
start learning
podejrzewać
Podejrzewa się. że był zamieszany w to przestępstwo.
to mug
She was mugged on her way home.
start learning
napadać
Została napadnięta w drodze do domu.
to smuggle
Were the drugs smuggled across the border?
start learning
przemycać
Czy te narkotyki przemycano przez granicę?
fingerprints
The house was examined for fingerprints.
start learning
odciski palców
Dom przeszukano pod kątem odcisków palców.
handcuffs
The suspect was led away in handcuffs.
start learning
kajdanki
Podejrzanego odprowadzono w kajdankach.
to burgle
Oh my gosh! Our house has been burgled!
start learning
włamywać się
O nie! Włamano się do naszego domu!
to bribe
I bet he was bribed to vote this way!
start learning
przekupić. dać łapówkę
Założę się. że go przekupiono. żeby tak zagłosował!
shoplifter
The shoplifter was caught red-handed.
start learning
złodziej sklepowy
Złodzieja sklepowego złapano na gorącym uczynku.
theft
The theft has remained unexplained till this day.
start learning
kradzież
Ta kradzież pozostała niewyjaśniona po dziś dzień.
assault
Too many assaults go unreported.
start learning
napaść
Zbyt wiele napaści nie zostaje zgłoszonych.
appeal
The appeal has been lodged but I'm not hopeful.
start learning
apelacja
Apelacja została złożona. ale nie mam nadziei.
objection
Objection. your honour. this is irrelevant to the case.
start learning
sprzeciw
Sprzeciw. wysoki sądzie. to nie ma związku ze sprawą.
barrister
The barrister didn't appear in court at all!
start learning
adwokat
Adwokat w ogóle nie pojawił się w sądzie!
to sue
She was sued for $1bn. can you imagine?
start learning
pozwać
Została pozwana na miliard dolarów. wyobrażasz sobie?
fraud
The money was obtained by fraud.
start learning
oszustwo
Te pieniądze zdobyto drogą oszustwa.
trial
Everyone deserves a fair trial.
start learning
proces sądowy
Każdemu należy się uczciwy proces sądowy.
jury
Her speech didn't convince the members of the jury.
start learning
ława przysięgłych
Jej przemowa nie przekonała członków ławy przysięgłych.
oath
Witnesses in court have to take an oath.
start learning
przysięga
Świadkowie w sądzie muszą składać przysięgę.
penalty
My impression was that the penalty was adequate.
start learning
kara
W moim odczuciu kara była adekwatna.
verdict
The jury hasn't reached a verdict yet.
start learning
werdykt
Ława przysięgłych nie uzgodniła jeszcze werdyktu.
prosecutor
This prosecutor is famous for his determination.
start learning
prokurator
Ten prokurator słynie z determinacji.
will
My great grandfather left me a car in his will.
start learning
testament
Pradziadek zapisał mi w testamencie samochód.
description
We need a description of the mugger.
start learning
opis. rysopis
Potrzebujemy rysopisu tego rabusia.
complaint
I've sent them a letter of complaint.
start learning
skarga
Wysłałam im pisemną skargę.
humidity
The humidity is becoming ubearable!
start learning
wilgotność powietrza
Wilgotność powietrza staje się nie do zniesienia!
damp
It was cold and damp outside.
start learning
wilgotny. mokry
Na zewnątrz było zimno i mokro.
overcast
Tomorrow it will be overcast but warm.
start learning
pochmurny. zasnuty chmurami
Jutro będzie pochmurno. ale ciepło.
hurricane
Their house was destroyed in the hurricane.
start learning
huragan
Ich dom uległ zniszczeniu podczas huraganu.
downpour
A sudden downpour kept us from our tennis game.
start learning
ulewa
Nagła ulewa sprawiła. że nie mogliśmy zagrać w tenisa.
blizzard
I don't want to go out in this blizzard!
start learning
zamieć
Nie chcę wychodzić w taką zamieć!
drizzle
It's just light drizzle. don't exaggerate.
start learning
mżawka
To tylko lekka mżawka. nie przesadzaj.
mist
The mist made the scenery very romantic.
start learning
mgła
Mgła sprawiła. że sceneria była bardzo romantyczna.
dew
I love walking barefoot on early morning dew.
start learning
rosa
Uwielbiam chodzić boso po wczesno porannej rosie.
hail
The hail destroyed my garden.
start learning
grad
Grad zniszczył mój ogródek.
flood
Many farmers suffered in the last flood.
start learning
powódź
Wielu rolników ucierpiało w czasie ostatniej powodzi.
drought
Drought sometimes causes wildfires.
start learning
susza
Susza czasem powoduje pożary lasów.
to overflow
The river usually overflows in the spring after snowy winters.
start learning
wylewać (o rzece)
Rzeka zwykle wylewa wiosną po śnieżnych zimach.
to flash
Lightning flashed in the sky.
start learning
błyskać
Pioruny błyskały na niebie.
to rage
The storm raged until late at night.
start learning
szaleć
Sztorm szalał do późna w nocy.
frost
There was frost on car windows in the morning.
start learning
szron
Na szybach samochodu był rano szron.
shooting star
Did you see that? A shooting star!
start learning
spadająca gwiazda
Widziałeś to? Spadająca gwiazda!
weather permitting
The wedding reception will take place in the garden. weather permitting.
start learning
o ile pogoda pozwoli
Wesele odbędzie się w ogrodzie. o ile pogoda pozwoli.
come rain or shine
She goes jogging every day. come rain or shine.
start learning
czy słońce. czy deszcz
Ona biega codziennie. czy słońce. czy deszcz.
pastime
Doing puzzles is my favourite pastime.
start learning
zajęcie w czasie wolnym
Układanie puzzli to moje ulubione zajęcie w czasie wolnym.
gym membership
I got a gym membership for Christmas last year.
start learning
karnet na siłownię
W zeszłym roku pod choinkę dostałem karnet na siłownię.
house-warming
My in-laws have invited us to their house-warming next week.
start learning
parapetówka
Teściowie zaprosili nas na parapetówkę w przyszłym tygodniu.
needle
Be careful with that needle. don't hurt yourself.
start learning
igła
Uważaj z tą igłą. nie zrób sobie krzywdy.
thread
Some clothes come with a spare button and some thread.
start learning
nić
Niektóre ubrania kupuje się z zapasowym guzikiem i nicią.
to knit
Did you really knit this cardigan yourself? I'm impressed!
start learning
robić na drutach
Naprawdę sam zrobiłeś ten sweter na drutach? Jestem pod wrażeniem.
to sew
I don't know how to use this sewing machine.
start learning
szyć
Nie potrafię używać tej maszyny do szycia.
DIY
I'm a DIY enthusiast and fix everything myself in my spare time.
start learning
majsterkowanie
Jestem entuzjastą majsterkowania i w wolnym czasie sam wszystko naprawiam.
to be into something
She's really into training dogs. She knows everything about it.
start learning
lubić coś. interesować się
Ona bardzo interesuje się szkoleniem psów. Wie wszystko na ten temat.
to take something up
I've recently taken up Swedish just to pass the time.
start learning
zacząć się czegoś uczyć
Ostatnio zacząłem się uczyć szwedzkiego dla zabicia czasu.
to take to something
He didn't like theatre at first but has taken to it with time.
start learning
przekonać się do czegoś
Na początku nie lubił teatru. ale z czasem się do niego przekonał.
to sleep in
I always sleep in on Saturdays. I look forward to it all week!
start learning
spać do późna
Zawsze śpię do późna w soboty. Czekam na to cały tydzień!
to chill out
Chill out. the weekend's begun!
start learning
wyluzować się
Wyluzuj się. zaczął się weekend!
to make friends
I'd like to make friends with some dog owners from my building.
start learning
zaprzyjaźniać się
Chciałbym zaprzyjaźnić się z jakimiś właścicielami psów z mojego bloku.
dice (l. poj. dice)
Playing dice isn't as boring as it sounds.
start learning
kości do gry
Gra w kości nie jest tak nudna. jak się wydaje.
pack of cards
Take a pack of cards. shuffle them and deal three to each player.
start learning
talia kart
Weź talię kart. potasuj je i rozdaj każdemu graczowi po trzy.
to play darts
I don't want him in our team. he plays darts like he's blind.
start learning
grać w rzutki
Nie chcę go w naszej drużynie. on gra w rzutki. jakby był ślepy.
to nap
I was planning to nap on the plane but the flight was too short.
start learning
drzemać
Planowałem zdrzemnąć się w samolocie. ale lot był za krótki.
binoculars
We're going birdwatching tomorrow. Could you lend me your binoculars?
start learning
lornetka
Jutro idziemy oglądać ptaki. Pożyczyłbyś mi swoją lornetkę?
choir
Her talent was discovered in a school choir.
start learning
chór
Jej talent odkryto w szkolnym chórze.
indoors
Let the dog out. it's been indoors all day.
start learning
w domu
Wypuść psa. cały dzień siedział w domu.
outdoors
I love spending time outdoors in the summer.
start learning
na dworze
Latem uwielbiam spędzać czas na dworze.
theme park
We went to a theme park for our daughter's seventh birthday.
start learning
park rozrywki
Na siódme urodziny naszej córki pojechaliśmy do parku rozrywki.
bank holiday
I forgot it's a bank holiday today. You'll have to go to the post office tomorrow.
start learning
święto narodowe
Zapomniałam. że dziś święto narodowe. Będziesz musiał iść na pocztę jutro.
scalp
You need to massage the shampoo into your scalp.
start learning
skóra głowy
Musisz wmasować szampon w skórę głowy.
jaw
He fell off his bike and almost broke his jaw.
start learning
szczęka
Spadł z roweru i o mało nie złamał szczęki.
gums
When you brush your teeth. make sure to clean your gums too.
start learning
dziąsła
Kiedy szorujesz zęby. pamiętaj także o czyszczeniu dziąseł.
nostril
She had her nostril pierced for her birthday.
start learning
nozdrze
Na urodziny przekłuła sobie nos (dosł. nozdrze).
torso
Look. his whole torso is covered with tattoos!
start learning
tułów
Patrz. on ma cały tułów pokryty tatuażami!
thigh
I tore a thigh muscle when I was playing football.
start learning
udo
Naderwałem sobie mięsień w udzie. kiedy grałem w piłkę nożną.
calf (l.mn. calves)
Most boots are too big around the calf on me.
start learning
łydka
Większość kozaków jest na mnie za szeroka w łydce.
index finger
He raised his index finger as if he wanted to say something.
start learning
palec wskazujący
Uniósł w górę palec wskazujący. jakby chciał coś powiedzieć.
palm
My palms get sweaty when I talk to strangers.
start learning
dłoń
Kiedy rozmawiam z nieznajomymi. pocą mi się dłonie.
buttocks
Can you touch your left buttock with your right heel?
start learning
pośladki
Potrafisz dotknąć lewego pośladka prawą piętą?
rib
Where did you get that bruise on your ribs?
start learning
żebro
Skąd masz tego siniaka na żebrach?
mole
I'm thinking of getting this mole removed.
start learning
pieprzyk
Zastanawiam się nad usunięciem tego pieprzyka.
kidney
Some people are born with three kidneys.
start learning
nerka
Niektórzy rodzą się z trzema nerkami.
liver
Is the liver on the right or the left side of the abdomen?
start learning
wątroba
Wątroba jest po prawej czy lewej stronie brzucha?
lungs
Working in these conditions is harmful to your lungs.
start learning
płuca
Praca w takich warunkach jest szkodliwa dla płuc.
intestines
The condition of your intestines is key to your general health.
start learning
jelita
Stan jelit jest kluczowy dla ogólnego zdrowia.
vein
Nurses usually have trouble finding veins on my arms.
start learning
żyła
Pielęgniarki zwykle z trudem znajdują żyły na moich rękach.
artery
How do arteries differ from veins?
start learning
tętnica
Czym się różnią tętnice od żył?
bladder
I need to go to the bathroom again! My bladder is the size of a thimble.
start learning
pęcherz moczowy
Znów muszę iść do toalety! Mój pęcherz moczowy jest wielkości naparstka.
blood vessel
It isn't dangerous when a small blood vessel bursts.
start learning
naczynie krwionośne
Pękanie małych naczyń krwionośnych nie jest groźne.
pupil
Pupils dilate when you look at someone you're attracted to.
start learning
źrenica
Źrenice rozszerzają się. kiedy patrzymy na kogoś. kto nam się podoba.
shoulder blade
Can you massage my back between my shoulder blades?
start learning
łopatka (kość)
Pomasujesz mi plecy między łopatkami?
collarbone
I'm glad your collarbone isn't broken.
start learning
obojczyk
Cieszę się. że nie połamałaś sobie obojczyka.
ward
I work on the maternity ward as a midwife.
start learning
oddział
Pracuję na oddziale położniczym jako położna.
intensive care
People who are critically ill are in intensive care.
start learning
intensywna terapia
Osoby w stanie krytycznym są na intensywnej terapii.
coma
Even if a person is in a coma. they can sometimes hear you.
start learning
śpiączka
Nawet jeśli ktoś jest w śpiączce. może cię czasem słyszeć.
OTC
OTC drugs sometimes work just as well as prescription drugs.
start learning
bez recepty
Leki bez recepty bywają tak samo skuteczne jak te na receptę.
to admit to hospital
When you're admitted to hospital. you'd better have health insurance.
start learning
przyjąć do szpitala
Kiedy przyjmują cię do szpitala. lepiej mieć ubezpieczenie zdrowotne.
infectious disease
If it's an infectious disease. it can spread quickly.
start learning
choroba zakaźna
Jeśli to choroba zakaźna. może się szybko rozprzestrzenić.
infected with
If you're infected with flu. you'd better not come to work.
start learning
zarażony (czymś)
Jeśli jesteś zarażony grypą. lepiej nie przychodź do pracy.
allergic reaction
If you have an allergic reaction. stop using the drug immediately.
start learning
reakcja alergiczna
Jeśli pojawi się reakcja alergiczna. natychmiast odstaw lek.
to damage a nerve
If the nerve was damaged. it would be much more serious.
start learning
uszkadzać nerw
Gdyby nerw był uszkodzony. sytuacja byłaby dużo bardziej poważna.
to diagnose a condition
When a condition is diagnosed. you can finally start treating it.
start learning
diagnozować schorzenie
Kiedy schorzenie zostaje zdiagnozowane. w końcu można zacząć je leczyć.
diagnosis (l.mn. diagnoses)
If this doctor confirms the diagnosis. we will have to start treatment immediately.
start learning
diagnoza
Jeśli ten lekarz potwierdzi diagnozę. będziemy musieli natychmiast rozpocząć leczenie.
disorder
If she had an eating disorder. I'm sure I'd notice it.
start learning
zaburzenie
Gdyby miała zaburzenia jedzenia. na pewno bym to zauważyła.
insomnia
Irregular sleeping habits may cause insomnia.
start learning
bezsenność
Nieregularne pory spoczynku mogą powodować bezsenność.
kidney transplant
Some people wait years for a kidney transplant.
start learning
przeszczep nerki
Niektórzy czekają latami na przeszczep nerki.
chemotherapy
If she undergoes chemotherapy. her chances will increase a lot.
start learning
chemioterapia
Jeśli podda się chemioterapii. jej szanse bardzo wzrosną.
to be on antibiotics
You're not supposed to drink alcohol when you're on antibiotics.
start learning
być na antybiotykach
Nie powinno się pić alkoholu. kiedy jest się na antybiotykach.
flu jab
If you had taken that flu jab. you wouldn't have fallen ill!
start learning
szczepionka przeciw grypie
Gdybyś wziął tamtą szczepionkę przeciw grypie. nie zachorowałbyś!
chronic illness
Chronic illnesses are usually difficult to treat.
start learning
choroba przewlekła
Choroby przewlekłe zwykle trudno leczyć.
fatal illness
Oh. come on. he would have died if it had been a fatal illness.
start learning
choroba śmiertelna
Oj. przestań. przecież umarłby. gdyby to była śmiertelna choroba.
to be treated for
This wouldn't have happened if she'd been treated for the right disease.
start learning
być leczonym na
To by się nie stało. gdyby leczono ją na właściwą chorobę.
to cleanse a wound
Make sure to use sterile bandages after you've cleansed a wound.
start learning
oczyścić ranę
Zwróć uwagę. żeby po oczyszczeniu rany używać sterylnych bandaży.
to undergo surgery (plastic surgery)
She should be fine as long as she undergoes surgery.
start learning
poddać się operacji
Powinna wyzdrowieć. o ile podda się tej operacji.
paralysed
If he was paralysed. he wouldn't be able to walk.
start learning
sparaliżowany
Gdyby był sparaliżowany. nie byłby w stanie chodzić.
wheelchair
The foundation raises money for wheelchairs for people in need.
start learning
wózek inwalidzki
Ta fundacja zbiera pieniądze na wózki inwalidzkie dla potrzebujących.
stroke
She lost the ability to speak after the stroke.
start learning
udar mózgu
Po udarze mózgu straciła zdolność mowy.
tumour
The tumour was removed and she returned to full health.
start learning
guz
Guz został usunięty i powróciła do pełni zdrowia.
blood circulation
Poor blood circulation results in cold hands and feet.
start learning
krążenie krwi
Słabe krążenie krwi przejawia się zimnymi dłońmi i stopami.
immunity
AIDS lowers overall immunity.
start learning
odporność
AIDS obniża ogólną odporność.
immune system
The immune system helps us fight against infections.
start learning
układ odpornościowy
Układ odpornościowy pomaga nam walczyć z zakażeniami.
hearing aid
Modern hearing aids are hardly visible.
start learning
aparat słuchowy
Nowoczesne aparaty słuchowe są nieomal niewidoczne.
hiccup
The baby had the hiccups and it seemed surprised with it.
start learning
czkawka
Niemowlę miało czkawkę i wydawało się tym zdziwione.
to extract a tooth
I'm going to have a tooth extracted next week.
start learning
usunąć ząb
W przyszłym tygodniu będę miała usuwany ząb.
filling
A good filling should never fall out.
start learning
plomba
Porządna plomba nie powinna nigdy wypaść.
to carry on
I didn't pay attention to him and just carried on.
start learning
kontynuować. robić coś dalej
Nie zwracałam na niego uwagi i po prostu kontynuowałam.
to burst out laughing
I couldn't help myself and burst out laughing.
start learning
wybuchnąć śmiechem
Nie mogłem się powstrzymać i wybuchnąłem śmiechem.
to turn out
In the end it turned out she had known about this all along.
start learning
okazać się
Na koniec okazało się. że przez cały czas o tym wiedziała.
to turn up
I doubt she'll turn up at the party.
start learning
przyjść. pojawić się
Wątpię. czy pojawi się na imprezie.
to stay up
We stayed up until 2 a.m.!
start learning
nie iść spać
Nie poszliśmy spać do 2 w nocy!
to try out
Try it out. you have nothing to lose.
start learning
wypróbować. spróbować
Spróbuj. nie masz nic do stracenia.
to join in
The kids were all playing together but my son was too shy to join in.
start learning
dołączyć (się)
Wszystkie dzieci bawiły się razem. ale mój synek wstydził się do nich dołączyć.
to fall apart
In the end the marriage didn't fall apart.
start learning
rozpadać się
W rezultacie małżeństwo się nie rozpadło.
to fall over
My nephew fell over and broke his leg yesterday.
start learning
przewrócić się
Wczoraj mój bratanek przewrócił się i złamał nogę.
to speak up
Could you speak up. please? I can hardly hear you.
start learning
mówić głośniej
Mógłbyś mówić głośniej? Prawie cię nie słyszę.
to cut off
Hopefully they won't cut the electricity off.
start learning
odcinać
Mam nadzieję. że nie odetną nam prądu.
to cut down on
I know I should cut down on sweets.
start learning
ograniczać
Wiem. że powinienem ograniczyć słodycze.
to set up
I'd like to set up my own business.
start learning
zakładać
Chciałbym założyć własny biznes.
to set off
We set off tomorrow at noon. Don't be late.
start learning
wyruszać
Wyruszamy jutro w południe. Nie spóźnij się.
to put someone up
Would you mind putting me up for one night?
start learning
przenocować kogoś
Moglibyście mnie przenocować przez jedną noc?
to put up with
How do you put up with that arrogant douche bag?
start learning
wytrzymywać z
Jak ty wytrzymujesz z tym aroganckim palantem?
weakness
I suppose this is my weakness. isn't it?
start learning
słaba strona
To chyba moja słaba strona. prawda?
strength
Versatility is one of my strengths.
start learning
mocna strona
Wszechstronność to jedna z moich mocnych stron.
composed
He seems very composed. doesn't he?
start learning
opanowany
Wydaje się bardzo opanowany. prawda?
conceited
He never acts conceited. does he?
start learning
zarozumiały
On nigdy nie zachowuje się zarozumiale. prawda?
gloomy
She seems gloomy today. doesn't she? I wonder what's the matter.
start learning
posępny
Wydaje się dziś posępna. prawda? Ciekawe. co się stało.
prejudiced
You're not prejudiced against religious people. are you?
start learning
uprzedzony
Chyba nie jesteś uprzedzony do osób religijnych. co?
insecure
I'm so insecure. aren't I? Even I'm annoyed with it.
start learning
niepewny siebie
Jestem taka niepewna siebie. prawda? Nawet mnie to drażni.
sympathetic
Our granny is very sympathetic. isn't she?
start learning
współczujący. pełen współczucia
Nasza babcia jest pełna współczucia. czyż nie?
committed
You can't say you're commited to the cause. can you?
start learning
oddany. zaangażowany
Nie możesz powiedzieć. że jesteś oddany tej sprawie. prawda?
to obey
Your dog always obeys you. doesn't he?
start learning
być posłusznym. słuchać się
Twój pies zawsze się ciebie słucha. prawda?
obedient
You don't seem very obedient. do you?
start learning
posłuszny
Nie wydajesz się zbytnio posłuszny. co?
trustworthy
The new employee seems so trustworthy. doesn't he?
start learning
godny zaufania
Ten nowy pracownik wydaje się taki godny zaufania. prawda?
outspoken
You're not very outspoken. are you?
start learning
bezpośredni
Nie jesteś zbytnio bezpośredni. co?
stable
She's always been very stable. hasn't she?
start learning
stabilny. zrównoważony
Ona zawsze była bardzo zrównoważona. prawda?
coward
Our previous boss was such a coward. wasn't he?
start learning
tchórz
Nasz poprzedni szef był takim tchórzem. prawda?
courage
He didn't pluck up the courage to do it. did he?
start learning
odwaga
Nie zebrał się na odwagę. żeby to zrobić. prawda?
conscience
I'm sure you had a guilty conscience. didn't you?
start learning
sumienie
Z pewnością miałeś nieczyste sumienie. czyż nie?
conscious
He was conscious of the danger the whole time. wasn't he?
start learning
przytomny. świadomy
On przez cały czas był świadomy zagrożenia. prawda?
touchy
She didn't use to be so touchy before. did she?
start learning
drażliwy
Wcześniej nie była taka drażliwa. co nie?
witty
She's never been witty. has she?
start learning
dowcipny
Ona nigdy nie była dowcipna. prawda?
reserved
She's a rather reserved person. isn't she?
start learning
powściągliwy. pełen rezerwy
Jest raczej powściągliwą osobą. prawda?
greedy
You're getting a little greedy. aren't you?
start learning
chciwy
Robisz się nieco chciwy. co?
to lose your temper
The teacher lost his temper and started screaming.
start learning
stracić panowanie nad sobą
Nauczyciel stracił panowanie nad sobą i zaczął krzyczeć.
to hesitate
Please don't hesitate to contact me if you have any questions.
start learning
wahać się
Jeśli będziesz miał jakieś pytania. pisz do mnie bez wahania.
to look up to
I've always looked up to my grandfather.
start learning
podziwiać (kogoś)
Zawsze podziwiałem swojego dziadka.
to look down on
I feel like she looks down on me.
start learning
patrzeć (na kogoś) z góry
Odnoszę wrażenie. że ona patrzy na mnie z góry.
to forgive
Can everything be forgiven?
start learning
przebaczać
Czy wszystko można przebaczyć?
forgiveness
He begged her for forgiveness.
start learning
przebaczenie
Błagał ją o przebaczenie.
grateful
We're both very grateful for your hospitality.
start learning
wdzięczny
Oboje jesteśmy bardzo wdzięczni za waszą gościnność.
gratitude
She expressed her gratitude with a gift.
start learning
wdzięczność
Swoją wdzięczność wyraziła upominkiem.
ashamed
I'm deeply ashamed of my behaviour last night.
start learning
zawstydzony
Czuję się bardzo zawstydzony swoim wczorajszym zachowaniem.
miserable
She's looked miserable ever since they got back together.
start learning
nieszczęśliwy
Wygląda na nieszczęśliwą. od kiedy się zeszli.
satisfied with
Are you satisfied with your exam results?
start learning
zadowolony z
Czy jesteś zadowolony z wyników egzaminu?
satisfaction
A smile of satisfaction appeared on her face.
start learning
satysfakcja
Na jej twarzy pojawił się uśmiech pełen satysfakcji.
indifferent
They can't just remain indifferent to our needs!
start learning
obojętny
Nie mogą tak po prostu pozostawać obojętni na nasze potrzeby!
fulfilled
It's important to feel fulfilled in your job.
start learning
spełniony
Ważne. żeby czuć się spełnionym w pracy.
fulfilment
It gave me a feeling of personal fulfilment.
start learning
spełnienie
Dało mi to poczucie osobistego spełnienia.
enthusiastic
His wife wasn't very enthusiastic about it.
start learning
entuzjastyczny
Jego żona nie była nastawiona do tego entuzjastycznie.
compassion
Buddhism is basically about compassion.
start learning
współczucie
Buddyzm polega w zasadzie na współczuciu.
anxiety
Anxiety attacks can be very draining.
start learning
lęk. niepokój
Ataki lęku potrafią być wyczerpujące.
to be anxious
I'm anxious about my job interview tomorrow.
start learning
mieć obawy
Mam obawy co do jutrzejszej rozmowy o pracę.
cautious
I recommend the more cautious approach.
start learning
ostrożny
Polecam wam to bardziej ostrożne podejście.
bitter
She seems like a very bitter person.
start learning
zgorzkniały
Wydaje się bardzo zgorzkniałą osobą.
delighted
I was absolutely delighted at the news of the wedding.
start learning
zachwycony. uradowany
Byłem zachwycony wieściami o ślubie.
to approve
My parents didn't approve of our wedding.
start learning
pochwalać. aprobować
Moi rodzice nie pochwalali naszego ślubu.
to make someone laugh
My stepdad always knew how to make me laugh.
start learning
rozbawiać kogoś
Mój ojczym zawsze wiedział. jak mnie rozbawić.
to cheer someone up
Playing with my dog always cheers me up.
start learning
rozweselać kogoś
Zabawa z psem zawsze mnie rozwesela.
defence
Taller football players usually play in defence.
start learning
defensywa
Wyżsi piłkarze zwykle grają w defensywie.
attack
If you play in attack. you need to be a little aggressive.
start learning
ofensywa
Jeśli grasz w ofensywie. musisz być troszkę agresywny.
free kick
Yet another free kick for the English team.
start learning
rzut wolny
I kolejny rzut wolny dla zespołu Anglii.
penalty kick
If he scores in the penalty kick. they will win the game!
start learning
rzut karny
Jeśli strzeli gola w rzucie karnym. wygrają mecz!
somersault
Doing a somersault is beyond my physical capabilities.
start learning
salto
Zrobienie salta przekracza moje fizyczne zdolności.
wetsuit
Is a wetsuit absolutely necessary when you go windsurfing?
start learning
pianka do sportów wodnych
Czy pianka jest absolutnie konieczna do windsurfingu?
rafting
Why don't we go rafting this weekend?
start learning
spływ rzeczny
Może pojedziemy w ten weekend na spływ rzeczny?
to paddle
You'll need to paddle a little stronger. OK?
start learning
wiosłować
Będziesz musiał wiosłować nieco mocniej. dobrze?
parachute jump
They got me a voucher for a parachute jump for my birthday!
start learning
skok ze spadochronem
Na urodziny kupili mi bon na skok ze spadochronem!
pool
We could play pool and then go to the cinema.
start learning
bilard
Moglibyśmy pograć w bilard. a potem pójść do kina.
long jump
She won the silver medal in the long jump.
start learning
skok w dal
Wygrała srebrny medal w skoku w dal.
high jump
I'm afraid he's too short to practice high jump.
start learning
skok wzwyż
Obawiam się. że jest za niski. żeby trenować skok wzwyż.
home team
The home team won in the last minute.
start learning
drużyna gospodarzy
Drużyna gospodarzy wygrała w ostatniej minucie.
away team
Let's cheer the away team a bit!
start learning
drużyna gości
Trochę aplauzu dla drużyny gości!
fencing
I'd like to take up fencing – it seems fancy!
start learning
szermierka
Chciałabym zacząć ćwiczyć szermierkę – wydaje się taka wyrafinowana!
figure skating
Who doesn't like watching figure skating?
start learning
łyżwiarstwo figurowe
Któż nie lubi oglądać łyżwiarstwa figurowego?
scoreboard
I can see the scoreboard but I don't understand what it says.
start learning
tabela wyników
Widzę tabelę wyników. ale nie rozumiem. co jest na niej napisane.
half-time
It's half-time. let's go and get a beer.
start learning
przerwa w połowie meczu
Teraz jest przerwa w połowie meczu. chodźmy po piwo.
knee pads
I forgot my knee pads but luckily didn't fall once.
start learning
ochraniacze na kolana
Zapomniałem ochraniaczy na kolana. ale na szczęście nie upadłem ani razu.
bronze medal
He won the bronze medal but wasn't happy with himself.
start learning
brązowy medal
Zdobył brązowy medal. ale nie był z siebie zadowolony.
to gaze
When I was a kid. I would often sit on the roof and just gaze up at the sky.
start learning
wpatrywać się
Kiedy byłem dzieckiem. często siadałem na dachu i wpatrywałem się po prostu w niebo.
to squint
It was so bright outside I had to squint to see anything.
start learning
mrużyć oczy
Na zewnątrz było tak jasno. że musiałem zmrużyć oczy. żeby cokolwiek zobaczyć.
to grin
She grinned at me in an inviting way.
start learning
uśmiechać się szeroko
Uśmiechnęła się do mnie szeroko w zachęcający sposób.
to yawn
The lecture was so boring I couldn't help yawning.
start learning
ziewać
Wykład był tak nudny. że nie mogłam powstrzymać się od ziewania.
to sneeze
My baby sneezes in such an adorable way.
start learning
kichać
Moje dziecko kicha tak uroczo.
to scratch
I know it's itchy but try not to scratch.
start learning
drapać
Wiem. że swędzi. ale spróbuj nie drapać.
to pinch
I had to pinch myself to make sure I wasn't dreaming.
start learning
szczypać. kłuć
Musiałem się uszczypnąć. żeby się upewnić. że to nie sen.
to lean forward
She leaned forward and whispered something.
start learning
pochylać się do przodu
Pochyliła się do przodu i coś szepnęła.
to stamp your foot
The guy at the bus stop stamped his feet to keep warm.
start learning
tupać nogą
Facet na przystanku tupał nogami. żeby się rozgrzać.
to clench your fist
The toddler clenched its little fists in frustration.
start learning
zaciskać pięść
Dziecko zacisnęło z frustracji swoje małe piąstki.
to slam the door
He left. slamming the door behind him.
start learning
trzaskać drzwiami
Wyszedł. trzaskając za sobą drzwiami.
to hold your breath
Hold your breath for five seconds and then let the air out.
start learning
wstrzymywać oddech
Wstrzymaj oddech na pięć sekund. a następnie wypuść powietrze.
to pull faces
Stop pulling silly faces at each other and pay attention!
start learning
stroić miny
Przestańcie stroić do siebie głupie miny i uważajcie!
to come face-to-face
She came face-to-face with what she'd feared most.
start learning
stanąć twarzą w twarz
Stanęła twarzą w twarz z tym. czego obawiała się najbardziej.
to face something
You need to face the fact that you're an adult now.
start learning
mierzyć się z czymś
Musisz zmierzyć się z tym. że jesteś już dorosła.
to shake your head
The woman shook her head in disbelief.
start learning
potrząsać głową
Kobieta potrząsnęła niedowierzająco głową.
additionally
She meditates every day for an hour. Additionally. she does yoga at weekends.
start learning
dodatkowo
Medytuje codziennie przez godzinę. Dodatkowo. w weekendy uprawia jogę.
in comparison to
I can see some improvement in comparison to last year.
start learning
w porównaniu z
Widzę pewne postępy w porównaniu z zeszłym rokiem.
unlike
Dogs. unlike cats. are friendly creatures.
start learning
w przeciwieństwie do
Psy. w przeciwieństwie do kotów. to przyjazne stworzenia.
on the contrary
I don't think it's a bad idea. On the contrary. I support it!
start learning
wprost przeciwnie
Nie uważam. że to zły pomysł. Wprost przeciwnie. popieram go!
otherwise
You must keep me informed. Otherwise I won't be able to help you.
start learning
w innym razie
Musicie mnie informować na bieżąco. W innym razie nie będę mógł wam pomóc.
moreover
His conclusions seemed false. Moreover. he didn't present any evidence.
start learning
co więcej
Jego wnioski wydawały się błędne. Co więcej. nie przedstawił żadnych dowodów.
in particular
I love films. in particular costume dramas.
start learning
w szczególności
Uwielbiam filmy. w szczególności dramaty kostiumowe.
due to
He didn't attend the meeting due to illness.
start learning
z powodu. przez
Nie uczestniczył w spotkaniu z powodu choroby.
in order to
I woke up early in order to run some errands before work.
start learning
aby. żeby
Obudziłem się wcześniej. żeby załatwić parę spraw przed pracą.
in case
Take an umbrella in case it rains.
start learning
w razie gdyby
Weź parasolkę. w razie gdyby padało.
provided that
This is doable. provided that we all work together.
start learning
pod warunkiem że
To wykonalne. pod warunkiem że wszyscy będziemy pracować razem.
to sum up
To sum up. we may win but we may also lose.
start learning
podsumowując
Podsumowując. możemy wygrać. ale możemy też przegrać.
trade
I wish I had a job in international trade.
start learning
branża. handel
Szkoda. że nie mam pracy w branży międzynarodowej.
occupation
I wish I had chosen a different occupation.
start learning
zawód (wykonywany)
Szkoda. że nie wybrałem innego zawodu.
vacancy
I wish there was a vacancy in this company.
start learning
wakat
Szkoda. że w tej firmie nie ma wakatu.
assignment
Do you wish now you hadn't rejected that assignment?
start learning
zlecenie
Teraz żałujesz. że odrzuciłeś to zlecenie?
headquarters
We wish the headquarters weren't abroad but there's nothing we can do about it.
start learning
główna siedziba
Żałujemy. że siedziba główna jest za granicą. ale nie możemy z tym nic zrobić.
to succeed in
I wish I would finally succeed in something.
start learning
odnieść sukces w
Chciałbym w końcu w czymś odnieść sukces.
remuneration
I wish they would transfer our remuneration on time.
start learning
wynagrodzenie
Chciałbym. żeby przelewali nam wynagrodzenie na czas.
trainee
Our new trainee will help you out with this.
start learning
praktykant. stażysta
Pomoże ci w tym nasz nowy praktykant.
colleague
I like both my colleagues and my boss.
start learning
współpracownik. kolega z pracy
Lubię zarówno moich współpracowników. jak i szefa.
to dismiss
I'm afraid we'll have to dismiss a few employees.
start learning
zwolnić
Obawiam się. że będziemy musieli zwolnić paru pracowników.
to take on staff
If we expand our company. we'll have to take on new staff.
start learning
zatrudniać personel
Jeśli powiększymy naszą firmę. będziemy musieli zatrudnić nowy personel.
low-paid
I'd be happy with the job if it wasn't so low-paid.
start learning
niskopłatny
Byłbym zadowolony z tej pracy. gdyby nie była tak niskopłatna.
to receive training
I don't think I've received enough training for this task.
start learning
zostać przeszkolonym
Wydaje mi się. że nie zostałem wystarczająco przeszkolony do tego zadania.
to deal with
What do you deal with in your job?
start learning
zajmować się (czymś)
Czym zajmujesz się w pracy?
to cope with
I don't cope well with working under pressure.
start learning
radzić sobie z
Nie radzę sobie dobrze z pracą pod presją.
to hand in your resignation
I've decided to leave but I haven't handed in my resignation yet.
start learning
złożyć wymówienie
Postanowiłem odejść. ale nie złożyłem jeszcze wymówienia.
retirement
Are you looking forward to your retirement?
start learning
emerytura (czas)
Cieszysz się na emeryturę?
to manage to
I didn't manage to maintain a work-life balance.
start learning
zdołać (coś zrobić)
Nie zdołałem zachować równowagi między pracą a życiem osobistym.
to commute
I'm not willing to commute such a long distance.
start learning
dojeżdżać do pracy
Nie jestem gotów dojeżdżać do pracy tak daleko.
filing cabinet
Is this my filing cabinet. or is it yours?
start learning
szafka na dokumenty
To moja szafka na dokumenty czy twoja?
binder
Have you seen a blue binder somewhere around here?
start learning
segregator
Widziałeś tu gdzieś niebieski segregator?
stapler
I've misplaced my stapler again.
start learning
zszywacz
Znowu gdzieś zapodziałam zszywacz.
hole punch
Is this hole punch yours or mine?
start learning
dziurkacz
Ten dziurkacz jest twój czy mój?
paper clip
Can you pass me a paper clip. please?
start learning
spinacz
Możesz mi podać spinacz. proszę?
Post-it note
My whole monitor is covered in Post-it notes.
start learning
karteczka samoprzylepna
Cały monitor mam pozaklejany karteczkami samoprzylepnymi.
notice board
I've pinned a message for you on the notice board.
start learning
tablica korkowa
Przypięłam na tablicy korkowej wiadomość do ciebie.
ink
We only have black ink in this printer.
start learning
tusz
W tej drukarce jest tylko czarny tusz.
pencil sharpener
I have three pencil sharpeners here and none of the pencils is sharp.
start learning
temperówka
Mam tu ze trzy temperówki i ani jednego ostrego ołówka.
eraser
I don't think the eraser will work for a crayon.
start learning
gumka do wycierania
Ta gumka chyba nie wytrze kredki.
revolving chair
How do you like the new revolving chairs? Comfy?
start learning
krzesło obrotowe
Jak ci się podobają nowe krzesła obrotowe? Wygodne?
magnetic stripe card
This is the third magnetic stripe card I've lost this year!
start learning
karta magnetyczna
To już trzecia karta magnetyczna. którą zgubiłam w tym roku!
magnetic reader
We're having all magnetic readers replaced tomorrow.
start learning
czytnik magnetyczny
Jutro wszystkie czytniki magnetyczne zostaną wymienione.
spreadsheet
Do you know how to create this kind of spreadsheet?
start learning
arkusz kalkulacyjny
Wiesz. jak utworzyć taki arkusz kalkulacyjny?
mouse pad
You don't really need a mouse pad in order to use a mouse.
start learning
podkładka pod myszkę
Żeby używać myszki. tak naprawdę nie trzeba podkładki.
graph
What does this graph really say to you?
start learning
graf
Co tak naprawdę mówi ci ten graf?
chart
The chart doesn't seem to be saying anything promising.
start learning
wykres
Ten wykres nie pokazuje chyba niczego obiecującego.
business card
We've ordered new business cards for everyone.
start learning
wizytówka
Zamówiliśmy wszystkim nowe wizytówki.
battle
Our army won the battle. which is celebrated till this day.
start learning
bitwa
Nasze wojsko wygrało tę bitwę. co świętuje się po dziś dzień.
bullet
The bullet missed me by a centimetre. which was a miracle.
start learning
kula
Kula minęła mnie o centymetr. co było cudem.
tank
The tanks. which were decorated with flowers. drove into the city.
start learning
czołg
Czołgi. udekorowane kwiatami. wjechały do miasta.
weapon
Is this a weapon of mass destruction?
start learning
broń
Czy to broń masowego rażenia?
missile
He pressed the button. which sent a missile flying.
start learning
pocisk
Nacisnął guzik. który uruchomił pocisk.
to destroy
The city was destroyed in the war we're talking about.
start learning
niszczyć
To miasto zostało zniszczone w czasie wojny. o której mówimy.
to invade
We were invaded by countries we considered our allies.
start learning
najeżdżać
Najechały nas kraje. które uważaliśmy za sojuszników.
to defend
We shall defend the values that our fathers taught us.
start learning
bronić
Będziemy bronić wartości. które wpoili nam nasi ojcowie.
to defeat
Our army was defeated in the battle which you're reading about.
start learning
pokonać
Nasze wojsko zostało pokonane w bitwie. o której teraz czytasz.
to declare war
They declared war on the tribes they feared.
start learning
wypowiadać wojnę
Wypowiedzili wojnę plemionom. których się obawiali.
to call up
He got called up. which had been his biggest fear.
start learning
powołać (do wojska)
Został powołany do wojska. co było jego największą obawą.
civilian
The civilians united in the face of a common threat.
start learning
cywil
Cywile zjednoczyli się w obliczu wspólnego zagrożenia.
peace treaty
This led to the signing of a peace treaty.
start learning
traktat pokojowy
To doprowadziło do podpisania traktatu pokojowego.
peacekeepers
The UN sent peacekeepers to the region.
start learning
siły pokojowe
ONZ wysłało w ten rejon siły pokojowe.
guerrilla
Some guerrillas were hiding in the woods.
start learning
partyzant
Niektórzy partyzanci ukrywali się w lasach.
uprising
The government didn't manage to suppress the uprising.
start learning
powstanie
Rząd nie zdołał stłumić powstania.
submarine
The drama takes place on a Russian submarine.
start learning
łódź podwodna
Akcja tego dramatu dzieje się na rosyjskiej łodzi podwodnej.
navy
His dream is to join the navy.
start learning
marynarka wojenna
Marzy o wstąpieniu do marynarki wojennej.
helmet
This helmet saved him from many bullets.
start learning
hełm
Ten hełm ocalił go od wielu kul.
to stew
How long does the meat need to stew?
start learning
dusić (kulinaria)
Jak długo trzeba dusić to mięso?
to steam
Can you steam the root of celery?
start learning
gotować na parze
Czy korzeń selera można ugotować na parze?
to stir-fry
If you only stir-fry it. it won't lose the vitamins.
start learning
przysmażyć
Jeśli to tylko przysmażysz. nie utraci witamin.
to stir
Keep stirring the sauce or it will burn.
start learning
mieszać
Nieustannie mieszaj sos. bo inaczej się przypali.
to dice
Dice all the veg and add mayo.
start learning
kroić w kostkę
Pokrój wszystkie warzywka w kostkę i dodaj majonez.
to pour
Pour the dressing over the salad.
start learning
lać
Polej sałatkę sosem.
to rinse
Rinse the spinach leaves thoroughly.
start learning
płukać
Dokładnie opłucz liście szpinaku.
to grate
If you grate the cheese. the sauce will be smoother.
start learning
trzeć (na tarce)
Jeśli zetrzesz ser żółty na tarce. sos będzie gładszy.
to mix together
Mix all the ingredients together in a large bowl.
start learning
zmieszać razem
Zmieszaj wszystkie składniki razem w dużej misce.
to grind
I grind black pepper in a coffee grinder.
start learning
mleć (w młynku)
Czarny pieprz mielę w młynku do kawy.
to whisk
Whisk the egg whites with a little bit of salt.
start learning
ubijać
Ubij białka jajek z odrobiną soli.
to knead
It's important not to knead the dough for too long.
start learning
zagniatać
Ważne. żeby nie ugniatać ciasta zbyt długo.
to preheat the oven
Preheat the oven to 200 degrees celsius.
start learning
podgrzać piekarnik
Podgrzej piekarnik do 200 stopni celsjusza.
to bring to the boil
Bring the water to the boil and then add the pasta.
start learning
zagotować
Zagotuj wodę. a następnie dodaj makaron.
to drain
Drain the pasta and then rinse it with cold water.
start learning
odcedzać
Odcedź makaron. a następnie opłucz go zimną wodą.
to melt
The butter's melted in the sun and gone off.
start learning
topić (się). rozpuszczać (się)
Masło rozpuściło się w słońcu i popsuło się.
to reduce the heat
Bring the stew to the boil and then reduce the heat.
start learning
zmniejszać gaz
Doprowadź gulasz do wrzenia. a następnie zmniejsz gaz.
to mash
Mash the bananas and mix in some sugar.
start learning
rozgniatać
Rozgnieć banany i zmieszaj z odrobiną cukru.
to serve
Serve chilled. in a tall glass and with two ice cubes.
start learning
serwować. podawać
Podawaj schłodzone. w kieliszku. z dwiema kostkami lodu.
to garnish
You can garnish the drink with half a slice of apple.
start learning
przybierać. dekorować
Możesz udekorować drinka połówką plasterka jabłka.
to carve meat
My dad always carves the meat at Christmas dinner.
start learning
kroić mięso
Mój tato zawsze kroi mięso podczas świątecznego obiadu.
to weigh out
Weigh out the ingredients on your kitchen scales.
start learning
odważać
Odważ składniki na wadze kuchennej.
spoonful of
Add just a spoonful of mayonnaise.
start learning
łyżeczka (czegoś)
Dodaj tylko łyżeczkę majonezu.
basil
Basil has such a wonderful aroma.
start learning
bazylia
Bazylia ma taki wspaniały aromat.
thyme
I love the scent of thyme.
start learning
tymianek
Uwielbiam zapach tymianku.
oregano
I add oregano to most dishes I cook.
start learning
oregano
Do większości dań. które gotuję. dodaję oregano.
allspice
I cook lentils with allspice to give it more aroma.
start learning
ziele angielskie
Soczewicę gotuję z zielem angielskim. żeby miała więcej aromatu.
cliff
I'd like to see the chalk cliffs on the south of England one day.
start learning
klif
Chciałbym kiedyś zobaczyć kredowe klify na południu Anglii.
stream
We took a swim in the icy water of a mountain stream.
start learning
strumień
Przepłynęliśmy się w lodowatej wodzie górskiego strumienia.
canyon
For our honeymoon we went to see the Grand Canyon.
start learning
kanion
Z okazji miesiąca miodowego pojechaliśmy zobaczyć Wielki Kanion.
slope
The whole village is located on a slope.
start learning
zbocze
Cała wioska usytuowana jest na zboczu.
steep
The hill is quite steep. be careful.
start learning
stromy
Wzgórze jest dość strome. uważajcie.
hay
The smell of hay reminds me of my childhood.
start learning
siano
Zapach siana przypomina mi dzieciństwo.
coral reef
Will we be able to swim in the coral reef?
start learning
rafa koralowa
Będziemy mogli pływać na rafie koralowej?
meadow
Beautiful meadows extended behind the house.
start learning
łąka
Za domem rozciągały się piękne łąki.
pond
It's not really a lake. it's more like a big pond.
start learning
staw
To właściwie nie jest jezioro. raczej taki duży staw.
ocean
I've never seen the ocean before!
start learning
ocean
Nigdy wcześniej nie widziałem oceanu!
valley
Very little light reaches the valley in the winter.
start learning
dolina
Zimą do tej doliny dociera bardzo mało światła.
mud
I lost the binoculars while we were walking through the mud.
start learning
błoto
Zgubiłem lornetkę. kiedy szliśmy przez błoto.
moss
The walls of the building were covered in moss.
start learning
mech
Ściany budynku były pokryte mchem.
stem
There's only one leaf left on the top of the stem.
start learning
łodyga
Został tylko jeden liść na końcu łodygi.
petal
The girls were throwing rose petals in front of the bride.
start learning
płatek
Dziewczynki rzucały przed panną młodą płatki róż.
bark
The dog was chewing a piece of bark.
start learning
kora
Pies gryzł kawałek kory.
trunk
You can tell the age of a tree from the size of its trunk.
start learning
pień
Wiek drzewa można określić na podstawie wielkości jego pnia.
wildlife
Wildlife conservation is a hot topic these days.
start learning
dzika przyroda
Ochrona dzikiej przyrody to ostatnio gorący temat.
nature reserve
This nature reserve was founded in the 18th century.
start learning
rezerwat przyrody
Ten rezerwat przyrody założono w XVIII wieku.
nature trail
We went for a walk along a nature trail.
start learning
szlak przyrodniczy
Poszliśmy na spacer szlakiem przyrodniczym.
seashore
She would always look for shells on the seashore.
start learning
brzeg morza
Zawsze szukała na brzegu morza muszelek.
river bank
The eastern river bank is being revitalized.
start learning
brzeg rzeki
Wschodni brzeg rzeki jest obecnie rewitalizowany.
river bed
The river bed is made of layers of mud and sand.
start learning
dno rzeki. koryto rzeki
Koryto rzeki tworzą warstwy błota i piachu.
spectacular
The scenery was spectacular. It took my breath away!
start learning
widowiskowy
Krajobraz był widowiskowy. Zaparło mi dech w piersiach!
breathtaking
How can you describe the breathtaking beauty of a mountain view?
start learning
zapierający dech w piersiach
Jak można opisać słowami zapierający dech w piersiach widok gór?
magnificent
We were sitting on the beach. looking at the magnificent sunset.
start learning
wspaniały
Siedzieliśmy na plaży i oglądaliśmy wspaniały zachód słońca.
scenery
Just relax and enjoy the beauty of the scenery.
start learning
krajobraz. sceneria
Po prostu zrelaksuj się i ciesz się pięknem krajobrazu.
mountainous
The terrain is quite mountainous.
start learning
górzysty
Teren jest dość górzysty.
freshwater
Do you prefer freshwater or saltwater fish?
start learning
słodkowodny
Wolisz ryby słodkowodne czy morskie?
to be used to
I am used to getting up early.
start learning
być przyzwyczajonym do
Jestem przyzwyczajona do wstawania o wczesnej porze.
to be addicted to
Are you addicted to the Internet?
start learning
być uzależnionym od
Czy jesteś uzależniony od Internetu?
addiction
Smoking is an awful addiction.
start learning
uzależnienie. nałóg
Palenie papierosów to okropny nałóg.
to avoid
I try to avoid refined sugar.
start learning
unikać
Staram się unikać rafinowanego cukru.
to overeat
Therapy helped her overcome her compulsive overeating.
start learning
przejadać się
Terapia pomogła jej przezwyciężyć kompulsywne przejadanie się.
to gamble
He doesn't drink. smoke or gamble. ever.
start learning
uprawiać hazard
On nie pije. nie pali. ani nie uprawia hazardu. nigdy.
to slouch
Slouching can lead to problems with the spine.
start learning
garbić się
Garbienie się może doprowadzić do problemów z kręgosłupem.
to go into rehab
They tried to convince her to go into rehab.
start learning
iść na odwyk
Usiłowali namówić ją. żeby poszła na odwyk.
hangover
I quit drinking because I'd had enough of the hangovers.
start learning
kac
Przestałam pić. bo miałam dość kaców.
to OD
He ODed on cocaine three years ago.
start learning
przedawkować
Trzy lata temu przedawkował kokainę.
to fart
My dog usually farts when I give him new food.
start learning
puszczać bąki
Mój pies zwykle puszcza bąki. kiedy daję mu nową karmę.
to burp
In some cultures burping isn't considered rude.
start learning
bekać
W niektórych kulturach bekanie nie jest uważane za niegrzeczne.
to slurp
Please stop slurping. I can't stand it.
start learning
siorbać
Proszę. przestań siorbać. nie mogę tego znieść.
bad breath
If he eats very late. he has bad breath the next morning.
start learning
nieświeży oddech
Jeśli zje bardzo późno. następnego ranka ma nieświeży oddech.
bad manners
Bad manners can be changed. it's a matter of training.
start learning
złe maniery
Złe maniery można zmienić. to kwestia treningu.
quantity
He consumes vast quantities of food.
start learning
ilość
On pochłania ogromne ilości jedzenia.
each
Each player gets five cards.
start learning
każdy
Każdy gracz dostaje po pięć kart.
both
Both answers are correct. but I like the second one better.
start learning
oba
Obie odpowiedzi są prawidłowe. ale bardziej podoba mi się ta druga.
neither
Neither of you gets a point in this round.
start learning
żaden (z dwóch)
W tej rundzie żaden z was nie dostaje punktu.
none
None of the guests brought a present.
start learning
żaden (z większej ilości)
Żaden z gości nie przyniósł prezentu.
either
You can park on either side of the street.
start learning
którykolwiek (z dwóch)
Możesz zaparkować na którejkolwiek stronie ulicy.
plenty of
There's no rush. we have plenty of time.
start learning
mnóstwo (czegoś)
Nie ma pośpiechu. mamy mnóstwo czasu.
a great deal of
They wasted a great deal of the inherited money.
start learning
sporo (czegoś)
Sporą część odziedziczonych pieniędzy zaprzepaścili.
a bit of
I just need a bit of encouragement.
start learning
odrobinę (czegoś)
Potrzebuję tylko odrobiny zachęty.
several
Several people came to the party uninvited.
start learning
kilkanaście. kilka
Kilka osób przyszło na imprezę bez zaproszenia.
majority
The president was elected with a majority of the votes.
start learning
większość
Prezydent został wybrany większością głosów.
minority
The German-speaking minority lives in the west of the country.
start learning
mniejszość
Mniejszość niemieckojęzyczna mieszka na zachodzie kraju.
numerous
This theory has been proved by numerous studies.
start learning
liczni
Ta teoria została dowiedziona licznymi badaniami.
infinity
The symbol of infinity looks like a horizontal eight.
start learning
nieskończoność
Symbol nieskończoności wygląda jak pozioma ósemka.
dozen (l.mn. dozen)
What am I going to do with two dozen eggs?
start learning
tuzin
Co ja zrobię z dwoma tuzinami jajek?
wheel
Have you ever changed a wheel yourself?
start learning
koło
Czy kiedykolwiek zmieniałaś sama koło?
steering wheel
Don't hold the steering wheel like that.
start learning
kierownica
Nie trzymaj kierownicy w ten sposób.
wing mirror
Look in the wing mirror before you change lane.
start learning
lusterko boczne
Spójrz w boczne lusterko. zanim zmienisz pas.
to fasten the seat belt
Always fasten the seat belt. even when you're a passenger.
start learning
zapinać pas
Zawsze zapinaj pas. nawet jeśli jesteś pasażerem.
brakes
It seems like the brakes aren't working properly.
start learning
hamulce
Wydaje się. że hamulce nie działają poprawnie.
to brake
He braked very suddenly and the tyres screeched.
start learning
hamować
Zahamował bardzo gwałtownie i opony zapiszczały.
to accelerate
You can hardly accelerate with a small engine like that.
start learning
przyspieszać
Przy tak małym silniku prawie nie da się przyspieszyć.
to overtake
It's safe to overtake here as there are two lanes.
start learning
wyprzedzać
Wyprzedzanie jest tutaj bezpieczne. jako że są dwa pasy.
in first gear
Are you still in first gear?
start learning
na pierwszym biegu
Dalej jedziesz na pierwszym biegu?
reverse gear
How do I change into the reverse gear?
start learning
bieg wsteczny
Jak mam zmienić na bieg wsteczny?
to change gear
You can change to a higher gear now.
start learning
zmieniać biegi
Możesz teraz zmienić bieg na wyższy.
airbag
Is this model equipped with four airbags?
start learning
poduszka powietrzna
Czy ten model wyposażony jest w cztery poduszki powietrzne?
four-wheel drive
This isn't a four-wheel drive. is it?
start learning
napęd na cztery koła
Ten samochód nie ma napędu na cztery koła. prawda?
baby seat
Should the baby seat be facing backwards?
start learning
fotelik dziecięcy
Czy fotelik dziecięcy powinien być skierowany do tyłu?
engine
Take care of the engine. it's the most expensive part of the car.
start learning
silnik
Dbaj o silnik. to najdroższa część w samochodzie.
bonnet
I thought I could hear something under the bonnet.
start learning
maska (samochodu)
Wydawało mi się. że słyszę coś spod maski.
boot
Is there still some room in the boot?
start learning
bagażnik (samochodowy)
Czy w bagażniku jest jeszcze miejsce?
car make
I don't care what car make I have. as long as it's red.
start learning
marka samochodu
Nie obchodzi mnie. jakiej marki mam samochód. o ile jest czerwony.
to start a car
Start the car and let it run a while before you start driving.
start learning
zapalić silnik
Zapal silnik i niech trochę pochodzi. zanim ruszysz.
to beep
I don't think I've ever beeped at anyone.
start learning
trąbić
Chyba nigdy na nikogo nie zatrąbiłam.
horn
The horn in this car has a horrible sound.
start learning
klakson
Klakson w tym samochodzie ma okropny dźwięk.
tyre
I bought a new set of tyres for my car.
start learning
opona
Kupiłam nowy zestaw opon do samochodu.
to pull over
I think that police car wants you to pull over.
start learning
zjechać na bok. zatrzymać się
Ten wóz policyjny chyba chce. żebyś się zatrzymał.
to blow a tyre
I drove over broken glass and blew a tyre.
start learning
przebić oponę
Przejechałem po rozbitym szkle i przebiłem oponę.
to get a flat tyre
We got three flat tyres on our way to the seaside.
start learning
złapać gumę
W drodze nad morze złapaliśmy gumę trzy razy.
to run a red light
Did you just run a red light? Or was it "very amber"?
start learning
przejechać na czerwonym świetle
Czy ty właśnie przejechałeś na czerwonym świetle? A może było „mocno pomarańczowe”?
to have your car serviced
I can't pick you up. I'm having my car serviced.
start learning
oddać samochód do serwisu
Nie mogę cię odebrać. oddałam samochód do serwisu.
compartment
Our compartment was almost empty so our trip was comfortable.
start learning
przedział
Nasz przedział był prawie pusty. więc podróż mieliśmy wygodną.
carriage
In which carriage is the bar?
start learning
wagon
W którym wagonie jest bar?
luggage reclaim
Which way is the luggage reclaim?
start learning
miejsce odbioru bagażu
Którędy do miejsca odbioru bagażu?
arrivals hall
I will wait for you in the arrivals hall.
start learning
hala przylotów
Zaczekam na ciebie w hali przylotów.
departures hall
He is going to meet us in the departures hall.
start learning
hala odlotów
Spotka się z nami w hali odlotów.
delayed
I might still catch the flight if it's delayed.
start learning
opóźniony
Może jeszcze złapię ten samolot. jeśli będzie opóźniony.
cancelled
The flight was cancelled due to heavy fog.
start learning
odwołany
Lot został odwołany z powodu gęstej mgły.
connecting flight
You have a connecting flight in Brussels. remember.
start learning
przesiadka
Pamiętaj. masz przesiadkę w Brukseli.
business class
Are the chairs in business class really that comfortable?
start learning
pierwsza klasa
Czy fotele w pierwszej klasie naprawdę są takie wygodne?
to fly economy
They always fly economy. although they're loaded.
start learning
podróżować klasą ekonomiczną
Zawsze podróżują klasą ekonomiczną. chociaż są nadziani.
budget airlines
We should have chosen budget airlines.
start learning
tanie linie lotnicze
Powinniśmy byli wybrać tanie linie lotnicze.
excess baggage
You shouldn't have paid for excess baggage.
start learning
bagaż nadmiarowy
Nie powinineś był płacić za nadmiarowy bagaż.
to board an aircraft
I board the aircraft in 5 minutes.
start learning
wejść na pokład samolotu
Za 5 minut wchodzę na pokład samolotu.
runway
We're still on the runway. we take off in 10 minutes.
start learning
pas startowy
Nadal jesteśmy na pasie startowym. startujemy za 10 minut.
hot-air balloon
That thing in the sky can't have been a hot-air balloon. it was moving too fast.
start learning
latający balon
To coś na niebie to nie mógł być latający balon. za szybko się poruszało.
expedition
The expedition could have lasted longer but we ran out of money.
start learning
wyprawa
Wyprawa mogła by trwać dłużej. ale skończyły nam się pieniądze.
overseas tour
That overseas tour must have cost a fortune!
start learning
podróż zamorska
Ta zamorska podróż musiała kosztować krocie!
road trip
She must have been excited about the road trip.
start learning
wyprawa samochodowa
Na pewno cieszyła się na tę wyprawę samochodową.
on your way home
I bumped into an old friend on my way home.
start learning
w drodze do domu
W drodze do domu wpadłem na starego znajomego.
to break a journey
We break the journey in Edinburgh and then in Glasgow. At least that's the plan.
start learning
robić postój
Robimy postój w Edynburgu. a następnie w Glasgow. Przynajmniej taki jest plan.
a day's journey by car
The city is a whole day's journey by car from here.
start learning
dzień jazdy samochodem
To miasto jest oddalone stąd o cały dzień jazdy samochodem.
to unpack
You needn't have unpacked. Now you have to pack again!
start learning
rozpakować się
Niepotrzebnie się rozpakowałeś. Teraz znowu musisz się pakować!
room service
We needn't have called room service. Now we'll have to tip them.
start learning
obsługa hotelowa
Niepotrzebnie zamówiliśmy obsługę hotelową. Teraz musimy zostawić im napiwek.
to renew a visa
I ought to have renewed my visa as soon as it expired!
start learning
odnawiać wizę
Powinienem był odnowić wizę. jak tylko straciła ważność!
travel sickness
I have travel sickness so the journey was tiring for me.
start learning
choroba lokomocyjna
Mam chorobę lokomocyjną. więc podróż była dla mnie męcząca.
ski resort
They go to the same ski resort every year.
start learning
kurort narciarski
Co roku jeżdżą do tego samego kurortu narciarskiego.
to bring back souvenirs
Will you bring back some tacky souvenirs?
start learning
przywozić pamiątki
Przywieziesz jakieś kiczowate pamiątki?
agriculture
Fewer and fewer people live off agriculture.
start learning
rolnictwo
Coraz mniej ludzi utrzymuje się z rolnictwa.
to plough
What time of the year are fields ploughed?
start learning
orać
O jakiej porze roku orze się ziemię?
harvest
The time of harvest is the busiest for farmers.
start learning
żniwa. plony
Czas żniw jest dla rolników najbardziej pracowity.
community
I grew up in a very close-knit community.
start learning
społeczność
Dorastałam w bardzo zżytej społeczności.
to farm
I try to buy organically farmed vegetables.
start learning
uprawiać
Staram się kupować warzywa uprawiane ekologicznie.
to live off the land
His family have lived off the land for over a hundred years.
start learning
żyć z roli
Jego rodzina żyje z roli od ponad stu lat.
pace of life
I love the slow pace of countryside life.
start learning
tempo życia
Uwielbiam powolne tempo wiejskiego życia.
hectic
You can't live such a hectic life forever.
start learning
gorączkowy. nerwowy
Nie możesz zawsze żyć w tak gorączkowym tempie.
the hustle and bustle
Don't you miss the hustle and bustle of city life?
start learning
gwar i pośpiech
Nie brakuje ci gwaru i pośpiechu życia w mieście?
to escape the rat race
They moved to the countryside to escape the rat race.
start learning
uciec od wyścigu szczurów
Przeprowadzili się na wieś. żeby uciec od wyścigu szczurów.
to validate a ticket
You had better validate that ticket.
start learning
kasować bilet
Lepiej skasuj ten bilet.
anonymity
Doesn't the anonymity bother you sometimes?
start learning
anonimowość
Nie przeszkadza ci czasami ta anonimowość?
sewage
The sewage system has made living in the city bearable.
start learning
ścieki / kanalizacja
System kanalizacji sprawił. że życie w mieście stało się znośne.
terraced house
We bought a terraced house in the suburbs.
start learning
dom szeregowy
Kupiliśmy dom szeregowy na przedmieściach.
semi-detached house
We live in a semi-detached house not far from the city centre.
start learning
bliźniak (dom)
Mieszkamy w bliźniaku niedaleko centrum.
pier
Care for a walk along the pier?
start learning
molo
Masz ochotę na spacer po molo?
scientific
You need to establish a more scientific approach.
start learning
naukowy
Musisz przyjąć bardziej naukowe podejście.
to magnify
This lens magnifies objects by 1 000 %.
start learning
powiększać
Ta soczewka powiększa przedmioty o tysiąc procent.
to replicate
Unfortunately. we were unable to replicate the results.
start learning
odtworzyć. powtórzyć
Niestety nie udało nam się powtórzyć tych wyników.
rubber gloves
Always use rubber gloves when dealing with this substance.
start learning
gumowe rękawiczki
Kiedy masz do czynienia z tą substancją. zawsze używaj gumowych rękawiczek.
to conclude
We can't really conclude anything from this data.
start learning
wnioskować
Na podstawie tych danych nie da się właściwie niczego wywnioskować.
analysis (l.mn. analyses / to analyse / analyst)
The samples were sent to the lab for analysis.
start learning
analiza
Próbki zostały wysłane do analizy w laboratorium.
to contain
Does this mixture contain any acid?
start learning
zawierać
Czy ta mikstura zawiera jakiś kwas?
to consist of
About one quarter of the universe consists of dark matter.
start learning
składać się z
Około jednej czwartej wszechświata składa się z ciemnej materii.
to evolve
Both these species evolved from the same ancestor.
start learning
ewoluować
Oba te gatunki wyewoluowały od tego samego przodka.
sound wave
How fast does a sound wave travel through air?
start learning
fala dźwiękowa
Z jaką prędkością fala dźwiękowa porusza się w powietrzu?
wavelength
What is the wavelength of red light?
start learning
długość fali
Jaką długość fali ma czerwone światło?
to absorb
Do plants really absorb pollution from the air?
start learning
pochłaniać
Czy rośliny naprawdę pochłaniają zanieczyszczenia z powietrza?
to reflect
The light reflected off the smooth surface.
start learning
odbijać się
Światło odbijało się od gładkiej powierzchni.
radiation
Living next to a nuclear power station is risky because of the radiation.
start learning
promieniowanie
Mieszkanie w pobliżu elektrowni nuklearnej jest ryzykowne ze względu na promieniowanie.
to explore
The possibility was explored in great detail.
start learning
badać. odkrywać
Ta możliwość została bardzo szczegółowo zbadana.
groundbreaking
It was a groundbreaking discovery in the history of genetic research.
start learning
przełomowy
To było przełomowe odkrycie w historii badań genetycznych.
election campaign
This time next week we will be launching the election campaign.
start learning
kampania wyborcza
Za tydzień o tej porze będziemy startowali z kampanią wyborczą.
to run for office
I don't think he'll be running for office again.
start learning
kandydować (na urząd)
Nie sądzę. żeby jeszcze raz kandydował.
candidate
Apparently the right-wing candidate will be facing a great challenge.
start learning
kandydat
Kandydat prawicy najwyraźniej stanie przed dużym wyzwaniem.
voter
It looks like the youngest voters won't be casting ballots in your favour.
start learning
wyborca
Wygląda na to. że najmłodsi wyborcy nie zagłosują na twoją korzyść.
poll
We'll be carrying out a poll to find out what the public think.
start learning
sondaż
Przeprowadzimy sondaż. żeby zbadać opinię publiczną.
referendum
Which option will you be voting for in the referendum?
start learning
referendum
Na którą opcję będziesz głosował w referendum?
mayor
I won't be voting for the current mayor in the next election.
start learning
burmistrz
W następnych wyborach nie będę głosował na obecnego burmistrza.
constitution
This time tomorrow Parliament will be deciding on the constitution.
start learning
konstytucja
Jutro o tej porze parlament będzie decydował w sprawie konstytucji.
to cast your vote
In the end I may not cast my vote at all.
start learning
oddać głos. głosować
W końcu może wcale nie zagłosuję.
regulation
They're trying to change the regulations on weapons sales.
start learning
przepis prawny
Starają się zmienić przepisy prawne dotyczące sprzedaży broni.
cizitenship
You're now entitled to apply for British citizenship.
start learning
obywatelstwo
Możesz się teraz ubiegać o brytyjskie obywatelstwo.
House of Lords
Members of the House of Lords are not elected directly by citizens.
start learning
Senat (brytyjski)
Członkowie brytyjskiego Senatu nie są wybierani bezpośrednio przez obywateli.
House of Commons
How many members does the House of Commons have?
start learning
Sejm (w Wlk. Brytanii i Kanadzie)
Ilu członków liczy brytyjski Sejm?
welfare
The state doesn't provide enough welfare.
start learning
opieka społeczna
Państwo nie zapewnia wystarczającej opieki społecznej.
cabinet
A cabinet meeting will be taking place tomorrow morning.
start learning
rada ministrów
Spotkanie rady ministrów odbędzie się jutro rano.
High Court
The High Court rejected the appeal.
start learning
Sąd Najwyższy
Sąd Najwyższy odrzucił apelację.
assembly
I don't think the national assembly will be adopting this budget.
start learning
zgromadzenie
Nie sądzę. żeby zgromadzenie narodowe przyjęło ten budżet.
to opt for
The minister opted for the more conservative solution.
start learning
opowiadać się za
Minister opowiedział się za bardziej konserwatywnym rozwiązaniem.
compromise
After lengthy talks they finally managed to reach a compromise.
start learning
kompromis
Po długich rozmowach w końcu udało się im uzyskać kompromis.
public sector
They've promised to fight corruption in the public sector.
start learning
sektor publiczny
Obiecali zwalczać korupcję w sektorze publicznym.

You must sign in to write a comment