E Dla Początkujących Zwroty Konwersacyjne A1-B1

 0    600 flashcards    wieczor
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
yes
– Are you Tom? – Yes.
start learning
tak
– Czy ty jesteś Tom? – Tak.
no
– Is this Jenny? – No.
start learning
nie
– Czy to jest Jenny? – Nie.
hello
Hello! Good to see you!
start learning
cześć
Cześć! Dobrze cię widzieć!
good morning
Good morning. Mr Smith!
start learning
dzień dobry
Dzień dobry. panie Smith!
good evening
Good evening. Mrs Johnson!
start learning
dobry wieczór
Dobry wieczór. pani Johnson!
good night
Good night. sleep tight!
start learning
dobranoc
Dobranoc. śpij dobrze!
goodbye
Goodbye. see you tomorrow!
start learning
do widzenia
Do widzenia. do zobaczenia jutro!
see you
See you on Monday!
start learning
do zobaczenia
Do zobaczenia w poniedziałek!
welcome
Welcome to Warsaw!
start learning
witam(y)
Witamy w Warszawie!
please
Sit down. please!
start learning
proszę
Proszę usiąść!
here you are
This is your ticket. Here you are.
start learning
proszę bardzo (podając coś)
To pański bilet. Proszę bardzo.
thank you
– More tea? – No. thank you.
start learning
dziękuję
– Więcej herbaty? – Nie. dziękuję.
sorry
Sorry I'm late!
start learning
przepraszam
Przepraszam za spóźnienie!
excuse me?
Excuse me? What did you say?
start learning
proszę?
Proszę? Co powiedziałeś?
forgive me
I forgot. Forgive me. please.
start learning
wybacz mi
Zapomniałem. Wybacz mi. proszę.
no problem
– Sorry for being late! – No problem!
start learning
nie ma problemu
– Przepraszam za spóźnienie! – Nie ma problemu!
it's OK
– I'm so sorry! – It's OK.
start learning
w porządku
– Tak mi przykro! – (Już) w porządku.
never mind
You're late but never mind.
start learning
nie szkodzi
Jesteście spóźnieni. ale nie szkodzi.
you're welcome
– Thank you for your help. – You're welcome.
start learning
nie ma za co
– Dziękuję za pomoc. – Nie ma za co.
my pleasure
– Thank you for a nice evening. – My pleasure!
start learning
cała przyjemność po mojej stronie
Dziękuję za miły wieczór. – Cała przyjemność po mojej stronie!
with pleasure
I will help you with pleasure!
start learning
z przyjemnością
Pomogę ci z przyjemnością!
have a nice day
It was nice to see you! Have a nice day!
start learning
miłego dnia
Miło było cię widzieć! Miłego dnia!
the same to you
– Have a nice day! – The same to you!
start learning
wzajemnie
– Miłego dnia! – Nawzajem!
of course
– Could you please tell me your name! – Of course. I'm Julia.
start learning
oczywiście
– Podaj mi swoje imię. proszę. – Oczywiście. Jestem Julia.
maybe
– Will you come tomorrow? – Maybe. I'm not sure.
start learning
(być) może
– Przyjdziesz jutro? – Być może. Nie jestem pewien.
well
Well. it could be worse.
start learning
cóż
Cóż. mogło być gorzej.
for example
I have many hobbies. for example cooking.
start learning
na przykład
Mam wiele hobby. na przykład gotowanie.
especially
I like music. especially rock music.
start learning
szczególnie. zwłaszcza
Lubię muzykę. zwłaszcza rock.
I don't know
– Where is Jimmy? – I don't know.
start learning
nie wiem
– Gdzie jest Jimmy? – Nie wiem.
I don't understand
I don't understand what he's saying.
start learning
nie rozumiem
Nie rozumiem. co on mówi.
could you repeat that. please?
I didn't understand that. Could you repeat that. please?
start learning
proszę powtórzyć
Nie zrozumiałem. Proszę powtórzyć.
say it slowly. please!
You are speaking too fast. Say it slowly. please!
start learning
proszę powiedzieć to powoli!
Mówi pan za szybko. Proszę powiedzieć to powoli!
pardon?
Pardon? Say it again. please!
start learning
słucham?
Słucham? Powtórz to. proszę!
I see
Oh. now I see!
start learning
rozumiem
Aha. już rozumiem!
silence!
Silence! I can't hear anything!
start learning
cisza!
Cisza! Nic nie słyszę!
look!
Look! Here she is!
start learning
spójrz!
Spójrz! Oto i ona!
what...?
What is it?
start learning
co...?
Co to jest?
who...?
Who is this?
start learning
kto...?
Kto to jest?
when...?
When will you be ready?
start learning
kiedy...?
Kiedy będziesz gotowy?
where...?
Where is my bag?
start learning
gdzie...?
Gdzie jest moja torba?
why...?
Why are you crying?
start learning
dlaczego...?
Dlaczego płaczesz?
whose...?
Whose is this wallet?
start learning
czyj...?
Czyj to portfel?
which...?
Which car is yours?
start learning
który...?
Który samochód jest twój?
how...?
How do you feel?
start learning
jak...?
Jak się czujesz?
what does it mean?
I don't know this word. What does it mean?
start learning
co to znaczy?
Nie znam tego słowa. Co to znaczy?
can you...?
Can you help me?
start learning
czy możesz...?
Czy możesz mi pomóc?
can I...?
Can I open the window?
start learning
czy mogę...?
Czy mogę otworzyć okno?
how are you?
Hi. Daniel! How are you?
start learning
jak się masz?
Cześć. Daniel! Jak się masz?
how is it going?
– Hey. Ron! How is it going? – I'm doing well. thanks!
start learning
co słychać?
– Hej. Ron! Co słychać? – Mam się dobrze. dzięki!
are you OK?
– Are you ok? You look sad.
start learning
wszystko w porządku?
– Wszystko w porządku? Wyglądasz na smutną.
I'm fine
– How are you? – I'm fine. thanks. And you?
start learning
mam się dobrze
– Jak się masz? – Mam się dobrze. dzięki. A ty?
I feel
I feel good.
start learning
czuję (się)
Czuję się dobrze.
everything's fine
– Are you all right? – Yes. everything's fine.
start learning
wszystko dobrze
– Wszystko u ciebie w porządku? – Tak. wszystko dobrze.
not bad
– How are things? – Not bad. thank you.
start learning
nieźle
– Jak leci? – Nieźle. dziękuję.
so-so
– How are you doing? – So-so.
start learning
tak sobie
– Jak się masz? – Tak sobie.
not very well
– How is your mum (doing)? – Not very well.
start learning
nie najlepiej
– Jak się ma twoja mama? – Nie najlepiej.
it could be better
It could be better but never mind.
start learning
mogło(by) być lepiej
Mogłoby być lepiej. ale nie martw się.
great
You look great!
start learning
świetnie
Wyglądasz świetnie!
don't worry
Don't worry. everything will be all right!
start learning
nie martw się
Nie martw się. wszystko będzie dobrze!
what's new?
– What's new? – I changed my job.
start learning
co nowego?
– Co nowego? – Zmieniłem pracę.
nothing new
– It's cold today. – Nothing new!
start learning
nic nowego
– Jest dziś zimno. – Nic nowego!
the same old story
– He's lied to us again! – The same old story...
start learning
stara śpiewka
– Znów nas okłamał! – Stara śpiewka...
what's going on?
– What's going on? Why are you crying?
start learning
co się dzieje?
– Co się dzieje? Dlaczego płaczesz?
what happened?
– What happened? – He kicked me.
start learning
co się stało?
– Co się stało? – On mnie kopnął.
is something wrong?
– Is something wrong? – No. I'm just tired.
start learning
czy coś jest nie tak?
– Czy coś jest nie tak? – Nie. jestem po prostu zmęczony.
how is work going?
How is work going? Are you very busy?
start learning
jak w pracy?
Jak w pracy? Jesteś bardzo zajęty?
I'm busy
I can't talk now. I'm busy.
start learning
jestem zajęty
Nie mogę teraz rozmawiać. Jestem zajęty.
it's good to see you
– It's good to see you again! – You too!
start learning
dobrze cię widzieć
– Dobrze cię znowu widzieć! – Ciebie też!
fancy meeting you here
Fancy meeting you here. I didn't expect to see you here.
start learning
miło cię tu spotkać
Miło cię tu spotkać. Nie spodziewałem się ciebie tutaj.
it's been a long time
It's been a long time! You've changed!
start learning
dawno się nie widzieliśmy
Dawno się nie widzieliśmy! Zmieniłeś się!
what are you doing here?
– What are you doing here? – I was just passing by.
start learning
co tutaj robisz?
– Co tutaj robisz? – Jestem tu przelotem.
what have you been doing lately?
– What have you been doing lately? – I've been working on my new project.
start learning
co porabiałeś ostatnio?
– Co porabiałeś ostatnio? – Pracowałem nad nowym projektem.
did you know that ...?
Did you know that I'm seeing Chris?
start learning
czy wiedziałeś. że ...?
Czy wiedziałeś. że spotykam się z Chrisem?
have you heard from...?
– Have you heard from Max? – No. it's been a while since I last talked to him.
start learning
czy wiesz co u...?
– Czy wiesz. co u Maxa? – Nie. już długo z z nim nie rozmawiałem.
have you heard the latest (news)?
Have you heard the latest news? Mary's pregnant!
start learning
czy słyszałeś najnowszą wiadomość?
Słyszałeś ostatnie wieści? Mary jest w ciąży!
I'm sorry to hear that
– I failed my exam. – I'm sorry to hear that.
start learning
przykro mi to słyszeć
– Oblałem egzamin. – Przykro mi to słyszeć.
good news
I've got good news for you!
start learning
dobra wiadomość
Mam dla ciebie dobrą wiadomość!
good to know
It's good to know that everything's fine.
start learning
dobrze wiedzieć
Dobrze wiedzieć. że wszystko jest w porządku.
guess what?
Guess what? I'm moving house.
start learning
wiesz co?
Wiesz co? Przeprowadzam się.
really
I got a new job. – Really? Good for you!
start learning
naprawdę
– Dostałem nową pracę. – Naprawdę? Gratuluję!
exactly
– That's terrific. isn't it? – Exactly!
start learning
dokładnie
– To jest świetne. nieprawdaż? – Dokładnie!
sure!
– Will you come to Tim's party? – Sure!
start learning
jasne!
– Czy przyjdziesz na imprezę Tima? – Jasne!
sounds great
That sounds great! Tell me more about it!
start learning
brzmi świetnie
To brzmi świetnie! Powiedz o tym coś więcej!
tell me more about
Tell me more about your plans!
start learning
powiedz mi więcej o
Powiedz mi więcej o swoich planach!
this is news to me
– I've heard they're a couple. – Oh. really? This is news to me.
start learning
pierwsze słyszę
– Słyszałem. że oni są parą. – Ach tak? Pierwsze słyszę.
what are you talking about?
What are you talking about? This is just a rumour.
start learning
o czym ty mówisz?
O czym ty mówisz? To tylko plotka.
tell a story
I have to tell you a great story!
start learning
opowiadać historię
Muszę ci opowiedzieć świetną historię!
that's why
Lizzy is mean. That's why I don't like her.
start learning
dlatego
Lizzy jest skąpa. Dlatego jej nie lubię.
say hello to...!
Say hello to Ann when you meet her!
start learning
pozdrów...!
Pozdrów Annę. jeśli ją spotkasz!
what time is it?
– Excuse me. what time is it? – Sorry. I don't have a watch.
start learning
która godzina?
– Przepraszam. która godzina? – Przykro mi. nie mam zegarka.
quarter to
It's a quarter to eleven.
start learning
za kwadrans
Jest za kwadrans jedenasta.
half past
It's half past four.
start learning
w pół do
Jest w pół do piątej.
at ... o'clock
The film starts at seven o'clock.
start learning
o (pełnej) godzinie...
Film zaczyna się o godzinie siódmej.
what day is it today?
What day is it today? Saturday or Sunday?
start learning
jaki dziś dzień?
Jaki dziś dzień? Sobota czy niedziela?
what's the weather like?
Have you already been outside today? What's the weather like?
start learning
jaka jest pogoda?
Czy byłeś dziś już na zewnątrz? Jaka jest pogoda?
it's raining
Oh no. it's raining again!
start learning
pada deszcz
O nie. znowu pada deszcz!
it looks like rain
Oh dear. it looks like rain and I don't have an umbrella!
start learning
wygląda na to. że będzie padać
Ojej. wygląda na to. że będzie padać. a ja nie mam parasolki!
the sun is shining
It's a beautiful day today! It's warm and the sun is shining.
start learning
świeci słońce
Dziś jest piękny dzień! Jest ciepło i świeci słońce.
speaking of
Speaking of Selma. how is she?
start learning
a propos
A propos Selmy. jak ona się ma?
anyway
Anyway. I'm glad we met.
start learning
w każdym razie
W każdym razie cieszę się. że się poznaliśmy.
actually
Actually. I don't know what to do.
start learning
właściwie
Właściwie to nie wiem. co mam zrobić.
apparently
Apparently. this is the oldest building in this town.
start learning
podobno
Podobno to jest najstarszy budynek w tej miejscowości.
I remember
– Do you remember Adam's sister? – I remember Adam. but I don't remember his sister.
start learning
pamiętam
– Pamiętasz siostrę Adama? – Pamiętam Adama. ale nie pamiętam jego siostry.
it rings a bell
– Do you know the band Twinlight? – It rings a bell.
start learning
brzmi znajomo
– Znasz zespół Twinlight? – Brzmi znajomo.
oh my God
Oh my God. this is terrible!
start learning
o mój Boże
O mój Boże. to straszne!
thank God
Nothing bad happened. thank God!
start learning
Bogu dzięki
Nic złego się nie stało. dzięki Bogu!
good luck
Good luck with the exam!
start learning
powodzenia
Powodzenia na egzaminie!
lucky you
– You know what? I won the lottery! – Lucky you!
start learning
ty to masz szczęście
– Wiesz co? Wygrałem w totka! – Ty to masz szczęście!
congratulations
Congratulations on your new arrival!
start learning
gratulacje
Gratulacje z okazji narodzin dziecka!
best wishes
Give John my best wishes!
start learning
najlepsze życzenia
Przekaż Johnowi moje najlepsze życzenia!
happy birthday
Today is your birthday. so happy birthday!
start learning
sto lat (z okazji urodzin)
Dziś sa twoje urodziny. a zatem – sto lat!
Happy Easter
I wish you and your family a Happy Easter!
start learning
Wesołego Alleluja
Życzę tobie i twojej rodzinie Wesołego Alleluja!
Happy New Year
Happy New Year! May it bring a lot of happiness!
start learning
Szczęśliwego Nowego Roku
Szczęśliwego Nowego Roku! Niech przyniesie ci dużo szczęścia!
Merry Christmas
Merry Christmas to you and your families!
start learning
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia wam i waszym rodzinom!
may all your wishes come true
Good luck in the upcoming year and may all your wishes come true!
start learning
spełnienia marzeń
Powodzenia w nadchodzącym roku i spełnienia marzeń!
I'm glad you like it
– Nice dress! – Thank you. I'm glad you like it.
start learning
cieszę się. że ci się podoba
– Ładna sukienka! – Dziękuję. Cieszę się. że ci się podoba.
I have to go now
I have to go now. See you soon!
start learning
muszę już iść
Muszę już iść. Do zobaczenia wkrótce!
let me know
Let me know as soon as possible!
start learning
daj mi znać
Daj mi znać najszybciej jak to możliwe!
I'm joking
Don't take it personally. I'm only joking.
start learning
żartuję
Nie bierz tego do siebie. Ja tylko żartuję.
are you kidding me?
Are you kidding me? This can't be true!
start learning
chyba sobie żartujesz!
Chyba sobie żartujesz! To nie może być prawda!
it's none of your business
– How much do you earn? – It's none of your business!
start learning
to nie twoja sprawa
– Ile zarabiasz? – To nie twoja sprawa!
do you like...?
Do you like going to the theatre?
start learning
czy lubisz...?
Czy lubisz chodzić do teatru?
would you like to...?
Would you like to go to the theatre with me?
start learning
czy chciałbyś...?
Czy chciałbyś pójść ze mną do teatru?
nice to meet you
– Nice to meet you! – The pleasure is mine!
start learning
miło cię poznać
– Miło cię poznać! – Cała przyjemność po mojej stronie!
who are you?
– Who are you? – I'm Sarah's sister.
start learning
kim jesteś?
– Kim jesteś? – Jestem siostrą Sary.
what's your name?
– What's your name? – My name's Oliver.
start learning
jak masz na imię?
– Jak masz na imię? – Nazywam się Oliver.
my name is...
– My name is Sylvia. And yours? – I'm Kate.
start learning
mam na imię...
– Mam na imię Sylvia. A ty? – Ja jestem Kate.
you must be...
You must be Jack. My aunt has told me a lot about you.
start learning
ty musisz być...
Ty musisz być Jack. Moja ciocia wiele o tobie mówiła.
I've heard a lot about you
– I've heard a lot about you. – I hope only good things.
start learning
wiele o tobie słyszałem
– Wiele o tobie słyszałem. – Mam nadzieję. że same dobre rzeczy.
how old are you?
– How old are you?
start learning
ile masz lat?
– Ile masz lat?
I'm ... (years old
I'm thirty–seven (years old).
start learning
mam ... lat
Mam trzydzieści siedem lat.
where are you from?
I'm from England. And where are you from?
start learning
skąd jesteś?
Ja jestem z Anglii. A ty skąd jesteś?
I'm from...
I'm from Poland. Olga is from Russia.
start learning
jestem z...
Jestem z Polski. Olga jest z Rosji.
which city are you from?
He is from London. And which city are you from?
start learning
z jakiego jesteś miasta?
On jest z Londynu. A ty z jakiego miasta jesteś?
which country are you from?
We are from Ireland. Which country are you from?
start learning
z jakiego jesteś kraju?
My jesteśmy z Irlandii. Ty z jakiego kraju jesteś?
what nationality are you?
– What nationality are you? – I'm Polish.
start learning
jakiej narodowości jesteś?
– Jakiej narodowości jesteś? – Jestem Polakiem.
what's the capital of...?
– What's the capital of Ireland? – Dublin is the capital of Ireland.
start learning
jakie miasto jest stolicą...?
– Jakie miasto jest stolicą Irlandii? – Dublin jest stolicą Irlandii.
where do you live?
Where do you live? In Krakow?
start learning
gdzie mieszkasz?
Gdzie mieszkasz? W Krakowie?
I live in...
I live in a big city.
start learning
mieszkam w...
Mieszkam w dużym mieście.
what's your address?
– What's your address? – 21 Targowa Street.
start learning
jaki jest twój adres?
– Jaki jest twój adres? – Ulica Targowa 21.
what's your phone number?
– What's your phone number? – I won't tell you.
start learning
jaki jest twój numer telefonu?
– Jaki jest twój numer telefonu? – Nie powiem ci.
can you give me your...?
Can you give me your address and phone number?
start learning
czy (po)dasz mi swój...?
Czy (po)dasz mi swój adres i numer telefonu?
where were you born?
I know you live in Liverpool. but where were you born?
start learning
gdzie się urodziłeś?
Wiem. że mieszkasz w Liverpoolu. ale gdzie się urodziłeś?
when were you born?
When were you born? Are you already eighteen?
start learning
kiedy się urodziłeś?
Kiedy się urodziłeś? Czy masz już osiemnaście lat?
I was born in...
I was born in Belfast. in 1985 (nineteen eighty–five).
start learning
urodziłem się w...
Urodziłem się w Belfaście w 1985 r.
do you speak...?
Do you speak English well?
start learning
czy mówisz po...?
Czy dobrze mówisz po angielsku?
just a little
I speak French just a little.
start learning
tylko trochę
Mówię tylko trochę po francusku.
my English isn't very good
My English isn't very good. Could you say that again. please?
start learning
mój angielski nie jest zbyt dobry
Mój angielski nie jest zbyt dobry. Mógłbyś powtórzyć. proszę?
what do you do for a living?
– What do you do for a living? – I'm a teacher.
start learning
czym się zajmujesz?
– Czym się zajmujesz? – Jestem nauczycielem.
what is your hobby?
– What is your hobby? – I'm a football fan.
start learning
jakie masz hobby?
– Jakie masz hobby? – Jestem fanem piłki nożnej.
what's your marital status?
– What's your marital status? – I'm single.
start learning
jaki jest twój stan cywilny?
– Jaki jest twój stan cywilny? – Jestem wolny.
do you have children?
– Do you have children? – Yes. a son and a daughter.
start learning
czy masz dzieci?
– Czy masz dzieci? – Tak. syna i córkę.
best friend
This is Dennis. my best friend.
start learning
najlepszy przyjaciel
To jest Dennis. mój najlepszy przyjaciel.
neighbour
I'm your new neighbour. My name's Michael.
start learning
sąsiad
Jestem twoim nowym sąsiadem. Nazywam się Michael.
roommate
Have you met my roommate?
start learning
współlokator
Czy poznałeś mojego współlokatora?
I'm new here
I'm new here and I don't know many people.
start learning
jestem tu nowy
Jestem tu nowy i nie znam wielu ludzi.
I'd like to introduce...
Hello. everybody! I'd like to introduce myself.
start learning
chciałbym przedstawić...
Cześć. wszystkim! Chciałbym się przedstawić.
are you enjoying yourself?
– So. are you enjoying yourself? – Yes. a lot!
start learning
czy dobrze się bawisz?
– A więc. czy dobrze się bawisz? – Tak. bardzo!
are you alone here?
– Are you alone here? – No. with a friend. but she went to the toilet.
start learning
czy jesteś tu sam?
– Jesteś tu sama? – Nie. z przyjaciółką. ale poszła do toalety.
may I join (you)?
– May I join you? – Of course! Take a seat!
start learning
czy mogę się przysiąść (do ciebie)?
– Czy mogę się do ciebie przysiąść? – Oczywiście? Siadaj!
I think (that)
I think that he isn't happy.
start learning
myślę. że
Myślę. że on nie jest szczęśliwy.
I don't think so
– What do you think? Is she from Spain? – I don't think so.
start learning
nie sądzę
– Jak myślisz? Czy ona jest z Hiszpanii? – Nie sądzę.
I hope
I hope you're fine.
start learning
mam nadzieję
Mam nadzieję. że wszystko u ciebie OK.
I like
I like your family.
start learning
lubię
Lubię twoją rodzinę.
I dislike
I dislike jazz music.
start learning
nie lubię
Nie lubię muzyki jazzowej.
I love
I love this movie!
start learning
kocham
Kocham ten film!
I hate
I hate stupid people!
start learning
nienawidzę
Nienawidzę głupich ludzi!
I can't stand
I can't stand traffic jams.
start learning
nie znoszę
Nie znoszę korków.
I prefer
I prefer tea to coffee.
start learning
wolę
Wolę herbatę od kawy.
I enjoy
I enjoy reading detective novels.
start learning
uwielbiam
Uwielbiam czytać kryminały.
I agree
I agree with you.
start learning
zgadzam się
Zgadzam się z tobą.
I believe
I believe in life on other planets.
start learning
wierzę
Wierzę w życie na innych planetach.
I mean
That's not what I mean.
start learning
mam na myśli
Nie to mam na myśli.
I find
I find this article interesting.
start learning
uważam
Uważam. że ten artykuł jest ciekawy.
I'm sure
– Are you sure about this? – Yes. I'm sure.
start learning
jestem pewien
– Czy jesteś tego pewien? – Tak. jestem pewien.
I'm for
I'm for going to the cinema.
start learning
jestem za
Jestem za pójściem do kina.
I'm against
I'm against the death penalty.
start learning
jestem przeciw
Jestem przeciwna karze śmierci.
I'm fond of
I'm fond of extreme sports.
start learning
przepadam za
Przepadam za sportami ekstremalnymi.
I'm interested in
I'm not interested in politics.
start learning
interesuję się
Nie interesuję się polityką.
I'm afraid
I'm afraid. we can't do this.
start learning
obawiam się
Obawiam się. że nie możemy tego zrobić.
you're right
You're right. this is a great song!
start learning
masz rację
Masz rację. to świetna piosenka!
you're wrong
– Her name is Lisa. – You're wrong. This is Sheila.
start learning
mylisz się
– Ona ma na imię Lisa. – Mylisz się. To jest Sheila.
good idea
I think this is a good idea!
start learning
dobry pomysł
Uważam. że to dobry pomysł!
wonderful
This view is simply wonderful!
start learning
wspaniały
Ten widok jest po prostu wspaniały!
pleasant
This is a very pleasant place.
start learning
przyjemny
To bardzo przyjemne miejsce.
terrible
I'm reading a terrible book at the moment.
start learning
okropny
Czytam obecnie okropną książkę.
what a bore!
The film was too long. What a bore!
start learning
co za koszmar!
Ten film trwał za długo. Co za koszmar!
interesting
Wasn't the lecture interesting?
start learning
interesujący
Czyż ten wykład nie był interesujący?
favourite
– What's your favourite colour? – Blue.
start learning
ulubiony
– Jaki jest twój ulubiony kolor? – Niebieski.
it's true
I believe it's true.
start learning
to prawda
Wierzę. że to prawda.
appeals to me
Your plan appeals to me.
start learning
podoba mi się
Podoba mi się twój plan.
it makes sense
Now I understand! It makes sense!
start learning
to ma sens
Teraz rozumiem! To ma sens!
it's pointless (to do sth)
It's pointless to explain the same thing to him over and over again.
start learning
nie ma sensu (czegoś robić)
Nie ma sensu tłumaczyć mu tej samej rzeczy raz za razem.
hard to say
– Which actor do you like the most? – Hard to say.
start learning
trudno powiedzieć
– Którego aktora lubisz najbardziej? – Trudno powiedzieć.
difficult question
– Are you happy? – That's a difficult question.
start learning
trudne pytanie
– Czy jesteś szczęśliwy? – To trudne pytanie.
point of view
I agree with your point of view.
start learning
punkt widzenia
Zgadzam się z twoim punktem widzenia.
in my opinion
In my opinion. this is a bad idea.
start learning
moim zdaniem
Moim zdaniem to zły pomysł.
the thing is (that)...
The thing is (that). we have no other choice.
start learning
rzecz w tym. że...
Rzecz w tym. że nie mamy innego wyboru.
as far as I know
As far as I know. they're coming tomorrow.
start learning
o ile wiem
O ile wiem. jutro przyjeżdżają.
if you ask me
If you ask me. this jacket is too expensive.
start learning
jeśli chcesz znać moje zdanie
Jeśli chcesz znać moje zdanie. ta kurtka jest za droga.
to be honest
To be honest. I think it's total rubbish.
start learning
szczerze mówiąc
Szczerze mówiąc myślę. że to kompletne bzdury.
to tell (you) the truth
To tell you the truth. I've never been a good student.
start learning
prawdę mówiąc
Prawdę mówiąc. nigdy nie byłem dobrym uczniem.
as a matter of fact
As a matter of fact. I think he's lying.
start learning
w gruncie rzeczy
W gruncie rzeczy myślę. że on kłamie.
what a...?
What a wonderful day!
start learning
co za ...!
Co za wspaniały dzień!
what a pity!
– I can't come to your party. – What a pity!
start learning
jaka szkoda!
– Nie mogę przyjść na twoje przyjęcie. – Jaka szkoda!
you can
You can always ask your parents for help.
start learning
możesz
Zawsze możesz poprosić rodziców o pomoc.
you could
I think you could try to be nicer to her.
start learning
mógłbyś
Myślę. że mógłbyś spróbować być milszy dla niej.
you should
You should buy a new car. This one is too old.
start learning
powinieneś
Powinieneś kupić nowy samochód. Ten jest za stary.
you shouldn't
In my opinion. you shouldn't eat so many sweets.
start learning
nie powinieneś
Moim zdaniem. nie powinieneś jeść tyle słodyczy.
you have to
I guess you have to go to the doctor.
start learning
musisz
Chyba musisz iść do lekarza.
you don't have to
You don't have to do this. I will do it.
start learning
nie musisz
Nie musisz tego robić. Ja to zrobię.
you mustn't
I'm sorry. you mustn't park here.
start learning
nie wolno
Przykro mi. ale nie wolno tutaj parkować.
I suggest
I suggest that you should study harder.
start learning
sugeruję
Sugeruję. że powinieneś się pilniej uczyć.
I recommend
I recommend this restaurant to you.
start learning
polecam
Polecam ci tę restaurację.
I advise you
I advise you to tell him the truth.
start learning
radzę ci
Radzę ci powiedzieć mu prawdę.
I don't mind
– Do you prefer coffee or tea? – I don't mind.
start learning
wszystko mi jedno
– Wolisz kawę czy herbatę? – Wszystko mi jedno.
I don't care
I don't care about it at all.
start learning
nie obchodzi mnie (to)
Zupełnie mnie to nie obchodzi.
it doesn't matter
It doesn't matter where you are from.
start learning
nie ma to znaczenia
Nie ma znaczenia. skąd jesteś.
hello?
– Hello? – Hi. Cindy. It's me. Agnes.
start learning
słucham? (halo)
– Słucham? – Cześć. Cindy. To ja. Agnes.
who is speaking?
– Hello. who is speaking? – My name is Tim. I'm Ben's friend. Is Ben in?
start learning
kto mówi?
– Słucham. kto mówi? – Mam na imię Tim. Jestem przyjacielem Bena. Czy Ben jest w domu?
(it's) ... speaking
Hello. it's Martin speaking. What's up?
start learning
mówi...
Cześć. mówi Martin. Co słychać?
can I speak to ...?
It's Marta calling. Can I speak to Ernest?
start learning
czy mogę rozmawiać z ...?
Mówi Marta. Czy mogę rozmawiać z Ernestem?
I'd like to speak to...
I'd like to speak to Peter. Is he at home?
start learning
chciałbym rozmawiać z...
Chciałbym rozmawiać z Peterem. Czy jest w domu?
who would you like to speak to?
– Who would you like to speak to? – I'd like to talk to you.
start learning
z kim chciałbyś rozmawiać?
– Z kim chciałbyś rozmawiać? – Chciałbym porozmawiać z tobą.
I'm calling to ask about...
I'm calling to ask about the ticket prices.
start learning
dzwonię. by zapytać o...
Dzwonię. by zapytać o ceny biletów.
have I reached ...?
Have I reached the sales department?
start learning
czy dodzwoniłem się do ...?
Czy dodzwoniłem się do działu sprzedaży?
is ... available?
– Is Mr Jones available? – I'm afraid he has already left.
start learning
czy ... jest dostępny?
– Czy pan Jones jest dostępny? – Obawiam się. że już wyszedł.
is this a good time to call?
Is this a good time to call or should I call later?
start learning
czy to odpowiedni moment na rozmowę?
Czy to odpowiedni moment na rozmowę. czy powinienem zadzwonić później?
please. try again later
Mrs Nowak is currently unavailable. Please try again later.
start learning
proszę spróbować później
Pani Nowak jest chwilowo niedostępna. Proszę spróbować później.
one moment
One moment. I'll check it.
start learning
chwileczkę
Chwileczkę. sprawdzę to.
hang on
Hang on! I think Mrs Jackson has just come into the office.
start learning
proszę zaczekać
Proszę zaczekać! Wydaje mi się. że pani Jackson właśnie weszła do biura.
don't hang up
Wait a second and don't hang up!
start learning
proszę się nie rozłączać
Proszę chwilę zaczekać i się nie rozłączać!
the line is busy
The line is currently busy. Please try again later.
start learning
linia jest zajęta
W tej chwili linia jest zajęta. Proszę spróbować ponownie później.
are you free to talk?
Are you free to talk or is this a bad time?
start learning
możesz rozmawiać?
Możesz rozmawiać. czy to zły moment?
I'll connect you with...
Hang on. I'll connect you with the CEO.
start learning
połączę pana z...
Proszę zaczekać. połączę pana z dyrektor naczelnym.
can you connect me with ...?
Can you connect me with the headmaster?
start learning
czy możesz mnie połączyć z...?
Czy możesz mnie połączyć z dyrektorem szkoły?
can I leave a message?
– Can I leave a message? – Certainly. I will pass it on as soon as possible.
start learning
czy mogę zostawić wiadomość?
– Czy mogę zostawić wiadomość? – Oczywiście. Przekażę ja najszybciej jak to możliwe.
can I take a message?
I'm sorry. Mr Black isn't available at the moment. Can I take a message?
start learning
czy mam coś przekazać?
Przykro mi. ale pan Black jest w tej chwili niedostępny. Czy mam coś przekazać?
would you like to leave a message?
Linda has just left. Would you like to leave a message?
start learning
czy chciałbyś zostawić wiadomość?
Linda właśnie wyszła. Czy chciałbyś zostawić wiadomość?
I'd like to have a word with...
– I'd like to have a word with Mark. – He's not available. but I'll tell him (that) you called.
start learning
chciałbym zamienić słowo z...
– Chciałbym zamienić słowo z Markiem. – Jest niedostępny. ale powiem mu. że dzwoniłeś.
what did you say?
What did you say? I didn't hear you.
start learning
co powiedziałeś?
Co powiedziałeś? Nie usłyszałem cię.
I can't hear you well
I can't hear you well. Could you repeat that. please?
start learning
słabo cię słyszę
Słabo cię słyszę. Czy mógłbyś powtórzyć?
I can hardly hear you
I can hardly hear you. It's very loud here.
start learning
prawie cię nie słyszę
Prawie cię nie słyszę. Tu jest bardzo głośno.
could you speak up?
Could you speak up? I can't hear a word!
start learning
czy mógłbyś mówić głośniej?
Mógłbyś mówić głośniej? Nie słyszę ani słowa!
could you speak slower?
Could you speak slower? I don't know English very well.
start learning
czy mógłbyś mówić wolniej?
Czy mógłbyś mówić wolniej? Nie znam zbyt dobrze angielskiego.
can you spell that?
It's hard for me to understand. Can you spell that. please?
start learning
czy możesz to przeliterować?
Nie bardzo rozumiem. Czy możesz to przeliterować?
I have got it all down
I have got it all down. Let me repeat that just to make sure.
start learning
wszystko zanotowałem
Wszystko zanotowałem. Pozwól. że to powtórzę. aby się upewnić.
I hope I'm not bothering you
– I hope I'm not bothering you. – No. it's ok. I'm free to talk.
start learning
mam nadzieję. że nie przeszkadzam
– Mam nadzieję. że nie przeszkadzam. – Nie. w porządku. Mogę rozmawiać.
good to hear from you
Good to hear from you! How are you?
start learning
miło cię słyszeć
Miło cię słyszeć! Co u ciebie?
on behalf of
I'm calling on behalf of Mr Kowalski.
start learning
w imieniu
Dzwonię w imieniu pana Kowalskiego.
wrong number
I'm afraid you have the wrong number.
start learning
zły numer
Obawiam się. że masz zły numer.
extension
What is Joel's extension?
start learning
wewnętrzny (numer)
Jaki jest wewnętrzny do Joela?
thanks for calling
Thanks for calling and see you at the party!
start learning
dziękuję za telefon
Dziękuję za telefon i do zobaczenia na przyjęciu!
call me
Call me tomorrow. please!
start learning
zadzwoń do mnie
Zadzwoń do mnie jutro. proszę!
contact me
Contact me as soon as you come home!
start learning
skontaktuj się ze mną
Skontaktuj się ze mną. gdy tylko wrócisz do domu!
I'll call you
I'll call you in the evening!
start learning
zadzwonię do ciebie
Zadzwonię do ciebie wieczorem!
I'll call (you) back
I'll call you back later. ok?
start learning
oddzwonię (do ciebie)
Oddzwonię do ciebie później. dobrze?
I'll talk to you again soon
Sorry. I have to fly! I'll talk to you again soon!
start learning
porozmawiamy wkrótce
Przepraszam. muszę lecieć! Porozmawiamy wkrótce!
I couldn't reach you on the phone
I called several times. but I couldn't reach you on the phone.
start learning
nie mogłem się z tobą skontaktować telefonicznie
Dzwoniłem wielokrotnie. ale nie mogłem się z tobą skontaktować telefonicznie.
can you return my call?
I can't reach you. so I'm leaving a message. Can you return my call?
start learning
czy możesz do mnie oddzwonić?
Nie mogę cię zastać. więc zostawiam wiadomość. Czy możesz do mnie oddzwonić?
can you pick up?
Can you pick up? I'm busy at the moment.
start learning
możesz odebrać?
Możesz odebrać? Ja jestem w tej chwili zajęty.
dear...
Dear uncle David. how are you?
start learning
drogi...
Drogi wujku Dawidzie. jak się masz?
hello everybody!
Hello everybody! Who wants to go to the cinema on Saturday?
start learning
cześć wszystkim!
Cześć wszystkim! Kto chce iść do kina w sobotę?
to all students
To all students: the retake is next Monday.
start learning
do wszystkich studentów
Do wszystkich studentów: egzamin poprawkowy jest w przyszły poniedziałek.
thank you for your letter
Thank you for your letter. I'm glad you're doing well.
start learning
dziękuję za list
Dziękuję za list. Cieszę się. że u Ciebie wszystko w porządku.
thank you for the quick reply
Thank you for the quick reply and the detailed information.
start learning
dziękuję za szybką odpowiedź
Dziękuję za szybką odpowiedź i szczegółowe informacje.
did you get my letter?
I haven't heard from you in a while. Did you get my letter?
start learning
czy dostałeś mój list?
Od jakiegoś czasu nie mam od Ciebie wieści. Czy dostałeś mój list?
I'm writing (to you) to...
I'm writing to tell you about my holidays.
start learning
piszę (do ciebie). by...
Piszę. by opowiedzieć Ci o moich wakacjach.
in order to (do sth)
I am writing to you in order to apologise for my mistake.
start learning
żeby (coś zrobić)
Piszę do Pani. żeby przeprosić za swój błąd.
in connection with
I am writing to you in connection with your article.
start learning
w związku z
Piszę (do Pana) w związku z artykułem. który Pan napisał.
in response to
I am writing to you in response to your advertisement.
start learning
w odpowiedzi na
Piszę do Pana w odpowiedzi na ogłoszenie.
I would like to ask if...
I would like to ask if this is possible.
start learning
chciałbym zapytać. czy...
Chciałbym zapytać. czy to jest możliwe.
I would like to invite you to...
I would like to invite you to my birthday party.
start learning
chciałbym zaprosić cię na...
Chciałbym zaprosić Cię na moją imprezę urodzinową.
the ... starts at...
The party starts at 8 p.m.
start learning
... zaczyna się o...
Impreza zaczyna się o 20:00.
the ... takes place at...
Our wedding takes place at St. John's Church.
start learning
... odbędzie się w...
Nasz ślub odbędzie się w kościele św. Jana.
you can bring a friend
If you want. you can bring a friend.
start learning
możesz przyjść ze znajomym
Jeśli chcesz. możesz przyjść ze znajomym.
I'm organising
I'm organising a surprise party for my friend.
start learning
organizuję
Organizuję imprezę niespodziankową dla mojego przyjaciela.
I'm planning
I'm planning a trip to Morocco. Who wants to join me?
start learning
planuję
Planuję podróż do Maroka. Kto chce się przyłączyć?
I'm looking for
I'm looking for a flatmate.
start learning
szukam
Szukam współlokatora.
I lost
I lost my phone at your club on Friday.
start learning
zgubiłem
Zgubiłem w piątek telefon w waszym klubie.
I found
I found a black bag. Contact me at 606 223 456.
start learning
znalazłem
Znalazłem czarną torbę. Proszę o kontakt pod numerem 606 223 456.
would you please send me...?
Would you please send me the pictures from our trip?
start learning
czy mógłbyś mi przesłać...?
Czy mógłbyś mi przesłać zdjęcia z naszego wyjazdu?
I would be grateful
I would be grateful for a quick reply.
start learning
byłbym wdzięczny
Byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź.
we wish to inform you that...
We wish to inform you that the event won't take place.
start learning
informujemy. że
Informujemy. że wydarzenie się nie odbędzie.
I'm sorry to inform you that
I'm sorry to inform you that it is not possible.
start learning
z przykrością informuję. że...
Z przykrością informuję. że nie jest to możliwe.
many thanks for...
Many thanks for the invitation.
start learning
bardzo dziękuję za...
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
please write back
Please write back as soon as you can.
start learning
odpisz proszę
Odpisz proszę. najszybciej jak możesz.
with anticipation
I'm waiting for your answer with anticipation.
start learning
z niecierpliwością
Z niecierpliwością czekam na Twoją odpowiedź.
as soon as possible
Please write back as soon as possible.
start learning
możliwie szybko
Proszę odpisz możliwie szybko.
it is urgent
Please let me know ASAP! It is urgent.
start learning
to pilne
Proszę daj mi znać możliwie szybko. To pilne!
I look forward to hearing from you
I look forward to hearing from you between 8 a.m. and 4 p.m.
start learning
bardzo proszę o odpowiedź
Bardzo proszę o odpowiedź w godzinach od 8:00 do 16:00.
I look forward to seeing you
It was nice to hear from you. I look forward to seeing you!
start learning
czekam na spotkanie z tobą
Miło było usłyszeć. co u ciebie. Czekam na spotkanie z tobą!
I can't wait to see you
I can't wait to see you! I hope to see you soon.
start learning
nie mogę się doczekać spotkania z Tobą
Nie mogę się doczekać spotkania z Tobą! Mam nadzieję. że wkrótce się zobaczymy.
thank you in advance
Thank you in advance for your help.
start learning
z góry dziękuję
Z góry dziękuję za pomoc.
for more information
For more information. please visit our website.
start learning
w celu uzyskania dalszych informacji
W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na naszą stronę internetową.
I must stop now
I must stop now and go back to work.
start learning
muszę teraz kończyć
Muszę teraz kończyć i wracać do pracy.
(yours) sincerely
I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely. Elisabeth Jean
start learning
z poważaniem
Z radością oczekuję na Państwa odpowiedź. Z poważaniem – Elisabeth Jean
(best) regards
Write back soon! Best regards!
start learning
pozdrowienia
Odpisz szybko! Pozdrowienia!
hugs
Say hello to your family for me! Hugs. Tomek
start learning
uściski
Pozdrów ode mnie swoją rodzinę! Uściski. Tomek.
hugs and kisses
I'm sending you hugs and kisses.
start learning
uściski i buziaki
Przesyłam Ci uściski i buziaki.
I'm sending my love
I'm sending my love to your family.
start learning
przesyłam gorące pozdrowienia
Przesyłam gorące pozdrowienia dla Twojej rodziny.
give my regards to...
Give my regards to all our mutual friends.
start learning
przekaż pozdrowienia dla...
Przekaż pozdrowienia wszystkim naszym wspólnym przyjaciołom.
(with) love
I can't wait! With love. Polly
start learning
kochający
Nie mogę się doczekać! Kochająca – Polly
I miss you
I miss you a lot. Write back soon!
start learning
tęsknię za tobą
Bardzo tęsknię za Tobą. Odpisz szybko!
I think of you
I think of you every day.
start learning
myślę o tobie
Myślę o Tobie codziennie.
(let's) keep in touch
I'll write to you as soon as I know more. Keep in touch!
start learning
bądźmy w kontakcie
Napiszę do Ciebie. gdy tylko dowiem się więcej. Bądźmy w kontakcie!
you can't miss it
I hope to see you there. You can't miss it!
start learning
nie możesz tego przegapić
Mam nadzieję. że się tam zobaczymy. Nie możesz tego przegapić!
text me
Text me as soon as you get there.
start learning
wyślij mi SMS
Wyślij mi SMS. gdy tylko dotrzesz na miejsce.
e–mail me
E–mail me at jan. kowalski@gmail.com.
start learning
wyślij mi mail
Wyślij mi mail na jan. kowalski@gmail.com.
come on time
Please come on time to the meeting.
start learning
przyjdź na czas
Proszę. przyjdź na czas na spotkanie.
RSVP
RSVP before the 10th of September.
start learning
proszę o odpowiedź
Proszę o odpowiedź do 10 września.
please confirm
Please confirm your attendance.
start learning
proszę potwierdzić
Proszę potwierdzić obecność.
please remember (to do sth)
Please remember to bring warm clothes.
start learning
proszę pamiętać (o zrobieniu czegoś)
Proszę pamiętać o zabraniu ciepłych ubrań.
I'll be back in...
I'll be back in ten minutes.
start learning
będę z powrotem za...
Będę z powrotem za dziesięć minut.
I can't make it
I'm sorry. I can't make it to your show.
start learning
nie wyrobię się
Przykro mi. nie wyrobię się na twoje przedstawienie.
the ... is cancelled
We're very sorry. but the concert is cancelled.
start learning
... jest odwołany
Bardzo nam przykro. ale koncert jest odwołany.
attention!
Attention! Slippery floor!
start learning
uwaga!
Uwaga! Śliska podłoga!
yesterday
Yesterday was Sunday.
start learning
wczoraj
Wczoraj była niedziela.
tomorrow
Tomorrow is the first of January.
start learning
dzisiaj
Jutro jest pierwszy stycznia.
every day
In summer I jog every day.
start learning
codziennie
Latem codziennie uprawiam jogging.
always
I always drink coffee with milk.
start learning
zawsze
Zawsze piję kawę z mlekiem.
never
He never eats alone.
start learning
nigdy
On nigdy nie je sam.
usually
She usually wears jeans.
start learning
zwykle
Ona zwykle nosi dżinsy.
sometimes
My child cries sometimes.
start learning
czasem
Moje dziecko czasem płacze.
often
They often visit their parents.
start learning
często
Oni często odwiedzają swoich rodziców.
seldom
We seldom go to a restaurant.
start learning
rzadko
Rzadko chodzimy do restauracji.
in the morning
In the morning we eat breakfast.
start learning
rano
Rano jemy śniadanie.
in the afternoon
What do you usually do in the afternoon?
start learning
po południu
Co zwykle robisz po południu?
in the evening
In the evening I'm usually very tired.
start learning
wieczorem
Wieczorem zazwyczaj jestem bardzo zmęczony.
at noon
At noon I eat lunch.
start learning
w południe
W południe jem lunch.
at night
People usually sleep at night.
start learning
w nocy
Ludzie zwykle śpią w nocy.
tonight
Tonight we're going to the cinema.
start learning
dziś wieczorem
Dziś wieczorem idziemy do kina.
at the weekend
We saw her at the weekend.
start learning
w weekend
Widzieliśmy ją w weekend.
during the day
What were you doing during the day?
start learning
w ciągu dnia
Co robiłeś w ciągu dnia?
I'm tired
I'm tired. I haven't slept well.
start learning
jestem zmęczony
Jestem zmęczony. Nie spałem dobrze.
I'm hungry
I'm hungry. I haven't eaten anything all day.
start learning
jestem głodny
Jestem głodny. Cały dzień nic nie jadłem.
I'm thirsty
I'm thirsty. Can I have a glass of water. please?
start learning
jestem spragniony
Chce mi się pić. Czy mogę prosić o szklankę wody?
enjoy your meal
Enjoy your meal! I hope you will like it.
start learning
smacznego
Smacznego! Mam nadzieję. że będzie wam smakować.
it's delicious
– Do you like the cake? – Yes. it's delicious!
start learning
jest pyszne
– Czy smakuje ci ciasto? – Tak. jest pyszne!
help yourself
My mum made this cake. Help yourself!
start learning
częstuj się
Moja mama zrobiła to ciasto. Częstuj się!
behave yourself
Behave yourself! the mother shouted.
start learning
zachowuj się
Zachowuj się! – krzyknęła matka.
what's on?
What's on tonight? – I have no idea.
start learning
co jest w telewizji?
– Co jest dziś wieczorem w telewizji? – Nie mam pojęcia.
to watch the news
I always watch the news in the evening.
start learning
oglądać wiadomości
Zawsze oglądam wiadomości wieczorem.
to listen to
I often listen to pop music.
start learning
słuchać
Często słucham muzyki pop.
to wake up
Normally. he wakes up at seven.
start learning
budzić się
On zwykle budzi się o siódmej.
to get up
She usually gets up at a quarter to eight.
start learning
wstawać
Ona zwykle wstaje za kwadrans ósma.
to get dressed
Get dressed quickly! We're late!
start learning
ubierać się
Ubierz się szybko! Jesteśmy spóźnieni.
to have a shower
Can I have a shower now?
start learning
brać prysznic
Czy mogę teraz wziąć prysznic?
to wash one's hands
Wash your hands before you sit down at the table!
start learning
myć ręce
Umyjcie ręce zanim usiądziecie do stołu!
to brush one's teeth
Kids. have you brushed your teeth?
start learning
myć zęby
Dzieci. czy umyłyście zęby?
to have breakfast
When it's warm. we have breakfast in the garden.
start learning
jeść śniadanie
Gdy jest ciepło. jemy śniadanie w ogrodzie.
to have dinner
Maybe we could have dinner together?
start learning
jeść obiad
Może moglibyśmy zjeść razem obiad?
to have supper
We had supper at a nice restaurant.
start learning
jeść kolację
Zjedliśmy kolację w przyjemnej restauracji.
to eat out
Do you often eat out?
start learning
jeść poza domem
Czy często jesz poza domem?
to go to work
I go to work five days a week.
start learning
chodzić do pracy
Chodzę do pracy pięć dni w tygodniu.
to come home
When will you come home?
start learning
wracać do domu
Kiedy wrócisz do domu?
to do the laundry
We should do the laundry at the weekend.
start learning
robić pranie
W weekend powinniśmy zrobić pranie.
to do the dishes
Can you do the laundry? I prefer to do the dishes.
start learning
zmywać naczynia
Możesz wstawić pranie? Ja wolę zmyć naczynia.
to go shopping
When do you want to go shopping?
start learning
iść na zakupy
Kiedy chcesz iść na zakupy?
to go to sleep
It's late. We should go to sleep.
start learning
iść spać
Jest późno. Powinniśmy iść spać.
to go for a walk
Yesterday. we went for a long walk.
start learning
iść na spacer
Wczoraj poszliśmy na długi spacer
to do sports
Do you do any sports?
start learning
uprawiać sport
Czy uprawiasz jakiś sport?
to ride a bike
If it's warm. I ride a bike.
start learning
jeździć na rowerze
Gdy jest ciepło. jeżdżę na rowerze.
to drive (a car)
She can't drive.
start learning
prowadzić (samochód)
Ona nie umie prowadzić.
to walk the dog
He walks the dog three times a day.
start learning
wyprowadzać psa
On wyprowadza psa trzy razy dziennie.
to play (a game)
– Do you want to play a game? Maybe chess? – No. I prefer playing ball games.
start learning
grać (w grę)
Chcesz zagrać? Może w szachy? – Nie. wolę gry w piłkę.
to play an instrument
My sister can sing well and she also plays an instrument. Vanessa plays the piano.
start learning
grać na instrumencie
Moja siostra ładnie śpiewa i gra również na instrumencie. Vanessa gra na pianinie.
to go to the cinema
Who wants to go to the cinema with me?
start learning
iść do kina
Kto chce iść ze mną do kina?
to go to the theatre
Jill and I went to the theatre.
start learning
iść do teatru
Jill i ja poszliśmy do teatru.
to read books
On rainy days. I often read books.
start learning
czytać książki
W deszczowe dni często czytam książki.
to visit sb
I'd love to visit you!
start learning
odwiedzać kogoś
Z wielką chęcią cię odwiedzę!
to miss sth
I missed the bus!
start learning
spóźniać się na coś
Spóźniłem się na autobus!
to be going to do sth
Tomorrow I am going to visit my aunt.
start learning
zamierzać coś zrobić
Jutro zamierzam odwiedzić moją ciotkę.
to be late
Why are you always late? I don't like it!
start learning
spóźniać się
Czemu zawsze się spóźniasz? Nie podoba mi się to!
to be ready
Are you ready to go?
start learning
być gotowym
Czy jesteś gotowy do wyjścia?
I have finished
– Have you done everything? – Yes. I have finished!
start learning
skończyłem
– Czy wszystko zrobiłeś? – Tak. skończyłem!
do you fancy (doing sth)?
Do you fancy going to the park?
start learning
czy masz ochotę na...?
Czy masz ochotę pójść do parku?
what about (doing sth)?
What about a cup of coffee?
start learning
co powiesz na ...?
Co powiesz na filiżankę kawy?
why don't we (do sth)
Why don't we go to the opera this evening?
start learning
a może byśmy
A może byśmy poszli do opery dziś wieczorem?
let's go
I'm ready! Let's go for a walk!
start learning
chodźmy
Jestem gotowy! Chodźmy na spacer!
come on
Come on! Dinner is ready!
start learning
chodź
Chodź! Obiad jest gotowy!
hurry up
Hurry up! I don't want to miss the bus.
start learning
pośpiesz się
Pośpiesz się! Nie chcę się spóźnić na autobus.
take your time
Take your time! We have the whole day.
start learning
nie śpiesz się
Nie śpiesz się! Mamy cały dzień.
what's your e–mail address?
– What's your e-mail address? – It's jim. henderson@gmail.com.
start learning
jaki jest twój adres mailowy?
– Jaki jest twój adres mailowy? – jim. henderson@gmail.com.
please find enclosed
Please find enclosed my covering letter.
start learning
w załączniku zamieszczam
W załączniku zamieszczam mój list motywacyjny.
forward the message
Please forward the message to all our clients.
start learning
prześlij dalej wiadomość
Proszę. prześlij dalej wiadomość do wszystkich naszych klientów.
in the attachment
You will find the photos in the attachment.
start learning
w załączniku
Zdjęcia znajdziesz w załączniku.
to surf the internet
I surf the internet two hours daily.
start learning
surfować po internecie
Surfuję po internecie dwie godziny dziennie.
to visit a website
For more details. visit our website.
start learning
odwiedzać stronę internetową
W celu uzyskania szczegółów. proszę odwiedzić naszą stronę internetową.
to download sth
Do you download music or films?
start learning
ściągać coś
Czy ściągasz muzykę lub filmy?
to upload sth
I would like to upload more photos.
start learning
wgrywać coś
Chciałbym wgrać więcej zdjęć.
technical problems
We're having technical problems with our webpage.
start learning
problemy techniczne
Mamy problemy techniczne z naszą stroną internetową.
(it) doesn't work
The application doesn't work.
start learning
(to) nie działa
Aplikacja nie działa.
there is something wrong
There is something wrong with the mouse. It doesn't work.
start learning
coś jest nie tak
Coś jest nie tak z myszką. Nie działa.
to chat
Are you there? Can we chat?
start learning
czatować
Jesteś tam? Czy możemy poczatować?
to talk on Skype
Do you have Skype? Can we talk on Skype?
start learning
rozmawiać przez Skype
Czy możemy porozmawiać przez Skype?
to be on Facebook
Let's stay in touch! Are you on Facebook?
start learning
być na Facebooku
Pozostańmy w kontakcie! Czy jesteś na Facebooku?
to add sb to sth
Will you add me to your friends list?
start learning
dodawać kogoś do czegoś
Dodasz mnie do swoich znajomych?
to send sb a friend request
I sent her a friend request. but she ignored it.
start learning
wysłać komuś zaproszenie do grona znajomych
Wysłałem jej zaproszenie do grona znajomych. ale zignorowała je.
to follow sb
I am following her on Twitter.
start learning
śledzić czyjąś aktywność
Śledzę jej aktywność na Twitterze.
to post a comment
I posted a comment under his picture.
start learning
dodawać komentarz
Dodałem komentarz pod jego obrazkiem.
to post a tweet
Andy posted a tweet after the conference.
start learning
tweetować
Andy zatweetował po konferencji.
to get a notification
I got a notification again!
start learning
dostać powiadomienie
Znowu dostałem powiadomienie!
to share sth
You can share photos from Instagram to Facebook.
start learning
udostępniać coś
Możesz udostępniać zdjęcia z Instagrama na Facebooku.
to sit in front of the screen
Don't sit in front of the screen for too long!
start learning
siedzieć przed monitorem
Nie siedź za długo przed ekranem!
to have internet access
Do you have internet access at home?
start learning
mieć dostęp do internetu
Czy masz dostęp do internetu w domu?
do you have WiFi?
Excuse me. do you have WiFi here?
start learning
czy macie WiFi?
Przepraszam. czy macie tu WiFi?
what's the password?
What's the password for your router?
start learning
jakie jest hasło?
Jakie jest hasło do twojego routera?
can I use...?
Can I use your laptop? Mine is broken.
start learning
czy mogę użyć...?
Czy mogę użyć twojego laptopa? Mój się zepsuł.
to delete
Hugh deleted all the data by accident.
start learning
kasować
Hugh przez przypadek skasował wszystkie dane.
to save
Save the file on the desktop!
start learning
zapisywać
Zapisz plik na pulpicie!
to make a backup copy
Don't forget to make a backup copy!
start learning
robić kopię zapasową
Nie zapomnij zrobić kopii zapasowej!
to google
If you don't know something. you can always google it.
start learning
guglować
Jeśli czegoś nie wiesz. zawsze możesz to wyguglować.
to install
Do you know how to install this program?
start learning
instalować
Czy wiesz jak zainstalować ten program?
to open
Open this folder!
start learning
otwierać
Otwórz ten folder!
to freeze
The computer froze when I installed the program.
start learning
zawiesić się
Komputer się zawiesił. gdy zainstalowałem program.
to restart
If your computer froze. you must restart it.
start learning
restartować
Jeśli twój komputer się zawiesił. musisz go zrestartować.
to turn on
Where do you turn on this computer?
start learning
włączać
Gdzie się włącza ten komputer?
to turn off
Turn off the laptop when you have finished working!
start learning
wyłączać
Wyłącz laptop. gdy skończysz pracować!
to put in(to)
Put the CD into the drive!
start learning
wkładać
Włóż płytę do napędu!
to take out (of)
Take the CD out of the drive!
start learning
wyjmować
Wyjmij płytę z napędu!
to burn sth onto a CD
I can burn these photos onto a CD. if you want.
start learning
zgrać coś na płytę CD
Mogę te zdjęcia zgrać na płytę. jeśli chcesz.
LOL (laughing out loud)
Good joke! LOL
start learning
LOL (śmieję się na głos)
Dobry kawał! LOL (śmieję się na głos)
ROTFL (rolling on the floor laughing)
This is so funny! ROTFL
start learning
ROTFL (tarzam się po podłodze ze śmiechu)
To takie zabawne! ROTFL (tarzam się po podłodze ze śmiechu)
YOLO (you only live once)
You should try this! YOLO
start learning
YOLO (żyje się tylko raz)
Powinieneś tego spróbować! YOLO (żyję się tylko raz)
to study
I study English at a language school.
start learning
uczyć się
Uczę się angielskiego w szkole językowej.
to be a student
I am a student at Warsaw University.
start learning
być studentem
Jestem studentem Uniwersytetu Warszawskiego.
present
– Woodrow Wilson? – Present!
start learning
obecny
– Woodrow Wilson? – Obecny!
absent
Why was Joe absent from the lesson?
start learning
nieobecny
Dlaczego Joe był nieobecny na lekcji?
to be at the class
I was not at the class because I was ill.
start learning
być na lekcji
Nie byłem na lekcji. bo chorowałem.
to go to school
We went to secondary school together.
start learning
chodzić do szkoły
Chodziliśmy razem do szkoły średniej.
to do a course
I am doing a French course.
start learning
chodzić na kurs
Chodzę na kurs francuskiego.
to teach sb sth
Mr Grand teaches us biology.
start learning
uczyć kogoś czegoś
Pan Grand uczy nas biologii.
to do homework
– Have you done your homework? – Not yet.
start learning
odrabiać lekcje
– Czy odrobiłeś lekcje? – Jeszcze nie.
to copy homework
Can I copy your homework? I forgot to do it.
start learning
spisywać pracę domową
Czy mogę spisać od ciebie pracę domową? Zapomniałem odrobić.
to take extra lessons
She takes extra lessons in German.
start learning
brać dodatkowe lekcje
Ona bierze dodatkowe lekcje z niemieckiego.
to fail an exam
Have you ever failed an exam?
start learning
oblać egzamin
Czy kiedykolwiek oblałeś egzamin?
to resit an exam
I never had to resit an exam.
start learning
powtarzać egzamin
Nigdy nie musiałem powtarzać egzaminu.
to cheat during the exam
You mustn't cheat during the exam!
start learning
ściągać na egzaminie
Nie wolno ściągać na egzaminie!
to do sth well
You did this well!
start learning
robić coś dobrze
Dobrze to zrobiłeś!
to have a talent for
I think you have a talent for singing.
start learning
mieć talent do
Uważam. że masz talent do śpiewania.
good job
Good job! You're talented.
start learning
dobra robota
Dobra robota! Jesteś zdolny.
keep up the good work
That's a great painting! Keep up the good work!
start learning
tak trzymaj
To świetny obraz! Tak trzymaj!
don't give up
Don't give up! You'll make it!
start learning
nie poddawaj się
Nie poddawaj się! Dasz radę!
to be good at
I am good at mathematics.
start learning
być dobrym z
Jestem dobry z matematyki.
to be bad at
He is bad at history.
start learning
być kiepskim z
On jest kiepski z historii.
to get good marks
Susan always gets good marks in chemistry.
start learning
dostawać dobre oceny
Susan zawsze dostaje dobre oceny z chemii.
top of the class
Luke is the best. He's top of the class.
start learning
prymus
Luke jest najlepszy. Jest prymusem.
to make a mistake
I'm afraid you made the same mistake again.
start learning
popełnić błąd
Obawiam się. że znowu popełniłeś ten sam błąd.
I'm doing my best
– I liked your essay a lot. – I'm glad to hear that. I'm doing my best.
start learning
staram się jak mogę
– Bardzo podobało mi się twoje wypracowanie. – Miło mi to słyszeć. Staram się jak mogę.
practice makes perfect
Don't give up! Practice makes perfect.
start learning
praktyka czyni mistrza
Nie poddawaj się! Praktyka czyni mistrza.
to concentrate on
Stop talking! I can't concentrate on the task.
start learning
skupiać się na
Przestańcie rozmawiać! Nie mogę skupić się na zadaniu.
to make progress
Maybe I'm not the best. but I am making progress.
start learning
robić postępy
Może nie jestem najlepszy. ale robię postępy.
to have a good memory
Frank remembers all the dates. He has a good memory.
start learning
mieć dobrą pamięć
Frank zapamiętuje wszystkie daty. Ma dobrą pamięć.
to learn by heart
We have to learn this poem by heart.
start learning
uczyć się na pamięć
Musimy nauczyć się tego wiersza na pamięć.
to ask sb sth
Can I ask you something?
start learning
pytać kogoś o coś
Czy mogę cię o coś zapytać?
to answer
Who can answer this question?
start learning
odpowiadać
Kto może odpowiedzieć na to pytanie?
to explain sth to sb
Could you explain this to me?
start learning
tłumaczyć komuś coś
Czy mógłbyś mi to wytłumaczyć?
on page number...
Let's read the text on page number 73!
start learning
na stronie numer...
Przeczytajmy tekst na stronie numer 73!
to do exercises
Now please do the exercises on page 12.
start learning
rozwiązywać ćwiczenia
Proszę rozwiązać teraz ćwiczenia na stronie 12.
to read aloud
Fiona. please read the first paragraph aloud.
start learning
czytać na głos
Fiono. proszę przeczytaj na głos pierwszy akapit.
to count
Can you count from one to one hundred?
start learning
liczyć
Czy umiesz liczyć od jednego do stu?
to take a test
Yesterday we took a difficult English test.
start learning
pisać test
Wczoraj pisaliśmy trudny test z języka angielskiego.
to make a guess
I didn't know the answer. so I made a guess.
start learning
zgadywać
Nie znałem odpowiedzi. więc zgadywałem.
to take notes
Did you take notes during the lecture?
start learning
robić notatki
Czy robiłeś notatki podczas wykładu?
to catch up
Ken was absent many times and now he has to catch up.
start learning
nadganiać
Ken był wiele razy nieobecny i teraz musi nadganiać.
to repeat a year
She is older than her classmates because she had to repeat a year.
start learning
powtarzać rok
Ona jest starsza od swoich kolegów z klasy. bo musiała powtarzać rok.
to play truant
They didn't come to the lesson. because they played truant.
start learning
wagarować
Oni nie przyszli na lekcję. bo wagarowali.
to have a break
I've been studying all day. I need to have a break.
start learning
zrobić sobie przerwę
Cały dzień się uczyłem. Muszę zrobić sobie przerwę.
to borrow sth (from sb)
Can I borrow your pen?
start learning
pożyczać coś (od kogoś)
Czy mogę pożyczyć twój długopis?
to take part in
Many students took part in the workshop.
start learning
brać udział w
Wielu studentów wzięło udział w warsztatach.
to live in a dorm
Harry lives in a dorm with his best friend.
start learning
mieszkać w akademiku
Harry mieszka w akademiku ze swoim najlepszym przyjacielem.
schoolmate
This is Max. He's my schoolmate.
start learning
kolega ze szkoły
Oto Max. Jest moim kolegą ze szkoły.
favourite subject
What is your favourite subject?
start learning
ulubiony przedmiot
Jaki jest twój ulubiony przedmiot?
easy
These exercises were easy.
start learning
łatwy
Te zadania były łatwe.
can I go to the toilet?
– Can I go to the toilet? – Yes. you can.
start learning
czy mogę wyjść do toalety?
– Czy mogę wyjść do toalety? – Tak. możesz.
have you ever been to...?
Have you ever been to the USA?
start learning
czy byłeś kiedyś w...?
Czy byłeś kiedyś w USA?
in the east
Similar problems are emerging in the east of the country as well.
start learning
na wschodzie
Podobne problemy mają miejsce także na wschodzie kraju.
in the west
What's going on in the West?
start learning
na zachodzie
Co się dzieje na Zachodzie?
in the north
I have never been in the north of France.
start learning
na północy
Nigdy nie byłem na północy Francji.
in the south
It's warmer in the south.
start learning
na południu
Na południu jest cieplej.
where can I buy a ticket?
Where can I buy a ticket for the underground?
start learning
gdzie mogę kupić bilet?
Gdzie mogę kupić bilet na metro?
I'd like to buy a ticket to...
I'd like to buy a single ticket to Bristol.
start learning
poproszę bilet do...
Poproszę pojedynczy bilet do Bristolu.
first class
This is the first class. but you have a second class ticket. sir.
start learning
pierwsza klasa
To jest pierwsza klasa. a pan ma bilet drugiej klasy. proszę pana.
to travel
I have never travelled first class.
start learning
podróżować
Nigdy nie podróżowałem pierwszą klasą.
to go on a trip
I'd like to go on a trip around the island.
start learning
jechać na wycieczkę
Chciałbym pojechać na wycieczkę dookoła wyspy.
to go on holiday
– Where did you go on holiday last year? – We went to the Baltic Sea.
start learning
jechać na wakacje
– Dokąd pojechaliście na wakacje w zeszłym roku? – Pojechaliśmy nad Bałtyk.
to travel around
This summer we travelled around China.
start learning
odbyć podróż po
W tym roku odbyliśmy podróż po Chinach.
to do sightseeing
I wanted to do some sightseeing. but the weather was too bad.
start learning
zwiedzać
Chciałem trochę pozwiedzać. ale pogoda była zbyt kiepska.
to go to the sea
Every year we go to the sea.
start learning
jechać nad morze
Co roku jeździmy nad morze.
to go to the mountains
Would you like to go to the mountains this year?
start learning
jechać w góry
Czy w tym roku chciałbyś pojechać w góry?
to go to the lakes
If you want to go to the lakes. I recommend Masuria.
start learning
jechać nad jezioro
Jeśli chcesz jechać nad jezioro. polecam Mazury.
to go camping
In summer we often go camping.
start learning
jechać pod namiot
Latem często jeździmy pod namiot.
to go by car
I prefer to go by car than by bus.
start learning
jechać samochodem
Wolę jechać samochodem niż autobusem.
to get on
You have to get on the bus in Bagatela Street.
start learning
wsiadać
Musisz wsiąść do autobusu na ulicy Bagatela.
to get off
Where should I get off?
start learning
wysiadać
Gdzie powinienem wysiąść?
to take a plane
– Did you go by train? – No. I took a plane.
start learning
polecieć samolotem
– Pojechałeś pociągiem? – Nie. poleciałem samolotem.
to book a flight
I booked a cheap flight to Thailand.
start learning
bukować lot
Zabukowałem tani lot do Tajlandii.
have a nice flight
Here is your boarding pass. Have a nice flight!
start learning
przyjemnego lotu
Oto pani karta pokładowa. Przyjemnego lotu!
have a nice stay
Welcome to New York! Have a nice stay!
start learning
miłego pobytu
Witamy w Nowym Jorku! Miłego pobytu!
have a good trip
Have a good trip! Text me when you get home.
start learning
miłej podróży
Miłej podróży! Napisz mi SMS. jak dotrzesz do domu.
on business
Are you a tourist or did you come here on business?
start learning
w interesach
Czy jest pan turystą. czy przyjechał pan w interesach?
is this seat free?
– Is this seat free? – No. it's taken.
start learning
czy to miejsce jest wolne?
– Czy to miejsce jest wolne? – Nie. jest zajęte.
fasten your seat belts
Fasten your seat belts! The plane is ready for take–off.
start learning
proszę zapiąć pasy
Proszę zapiać pasy! Samolot jest gotowy do startu.
window seat
Could I have a window seat?
start learning
miejsce przy oknie
Czy mógłbym prosić o miejsce przy oknie?
smoking or non–smoking?
– Smoking or non–smoking compartment? – Non–smoking. please.
start learning
dla palących czy niepalących?
– Przedział dla palących czy niepalących? – Dla niepalących. poproszę.
does the... stop at...?
Does the train stop at Paddington Station?
start learning
czy ... zatrzymuje się na...?
Czy pociąg zatrzymuje się na stacji Paddington?
when does ... leave?
When does the train to Denver leave?
start learning
kiedy odjeżdża...?
Kiedy odjeżdża pociąg do Denver?
which platform does ... leave from?
Which platform does the train to Brighton leave from?
start learning
z którego peronu odjeżdża...?
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Brighton?
to be delayed
The flight is delayed for half an hour.
start learning
mieć opóźnienie
Lot ma półgodzinne opóźnienie.
please proceed
Please proceed through the security check.
start learning
proszę przejść
Proszę przejść przez kontrolę bezpieczeństwa.
your passport. please!
Your passport. please! – Here you are.
start learning
poproszę paszport!
– Poproszę paszport! – Proszę bardzo.
how many pieces of luggage...?
– How many pieces of luggage have you got? – One suitcase and one piece of hand luggage.
start learning
ile sztuk bagażu...?
– Ile sztuk bagażu pan posiada? – Jedną walizkę i jeden bagaż podręczny.
you have excess luggage
You have excess luggage. You have to pay extra.
start learning
bagaż jest za ciężki
Bagaż jest za ciężki. Musi pan dopłacić.
anything do declare?
– Do you have anything to declare? – No. I don't.
start learning
coś do oclenia?
– Czy ma pan coś do oclenia? – Nie.
to be on the way
We are on the way to Glasgow.
start learning
być w drodze
Jesteśmy w drodze do Glasgow.
to rent a room
We rented a room in a private house.
start learning
wynająć pokój
Wynajęliśmy pokój w prywatnym domu.
does the price include...?
Does the price include breakfast?
start learning
czy cena zawiera...?
Czy cena zawiera śniadanie?
to check in
Please check in at the reception desk as soon as you arrive.
start learning
zameldować się
Proszę zameldować się w recepcji. gdy tylko państwo dotrą.
to exchange sth into sth
Where can I exchange zlotys into pounds?
start learning
wymieniać coś na coś
Gdzie mogę wymienić złotówki na funty?
where is the nearest...?
Where is the nearest bus stop?
start learning
gdzie jest najbliższy...?
Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy?
where can I find...?
Where can I find a cash machine?
start learning
gdzie znajdę...?
Gdzie znajdę bankomat?
how do I get to...?
How do I get to the city centre from here?
start learning
jak dotrzeć do...?
Jak dotrzeć stąd do centrum miasta?
I need to go to...
I need to go to the central railway station.
start learning
muszę dotrzeć do...
Muszę dotrzeć do dworca głównego.
could you show me the way to...?
Could you show me the way to the centre? I don't know how to get there.
start learning
czy mógłbyś wskazać mi drogę do...?
Czy mógłbyś wskazać mi drogę do centrum? Nie wiem jak tam dotrzeć.
I'm lost
I'm lost and I don't have a map. Could you help me?
start learning
zgubiłem się
Zgubiłem się i nie mam mapy. Czy możesz mi pomóc?
go straight
Go straight on for about two hundred metres.
start learning
idź prosto
Idź prosto przez około dwieście metrów.
turn left
Turn left at the traffic lights.
start learning
skręć w lewo
Skręć w lewo na światłach.
turn right
Turn right into the main street.
start learning
skręć w prawo
Skręć w prawo w główną ulicę.
on the right
On the right you'll see a big. yellow house.
start learning
po prawej
Po prawej zobaczysz duży. żółty dom.
on the left
In India you drive on the left side of the road.
start learning
po lewej
W Indiach jeździ się po lewej stronie ulicy.
go towards
Go towards that tall building.
start learning
idź w kierunku
Idź w kierunku tamtego wysokiego budynku.
go past
Go past this shopping centre and turn right.
start learning
miń
Miń to centrum handlowe i skręć w prawo.
to go on foot
You don't have to take the bus. you can also go on foot.
start learning
iść na piechotę
Nie musisz jechać autobusem. możesz też iść na piechotę.
to cross the street
Cross the street at the nearest traffic lights and go straight on.
start learning
przechodzić przez ulicę
Przejdź przez ulicę na najbliższych światłach i idź prosto.
watch for...
Watch for the red tube sign!
start learning
rozglądaj się za...
Rozglądaj się za czerwonym znakiem metra!
follow the...
If you get lost. follow the signs.
start learning
podążaj za...
Jeśli się zgubisz. podążaj za znakami.
over there
The post office is over there.
start learning
tam
Poczta jest tam.
round the corner
The nearest kiosk is just round the corner.
start learning
za rogiem
Najbliższy kiosk jest zaraz za rogiem.
how far is...?
How far is it from here?
start learning
jak daleko jest...?
Jak daleko stąd to jest?
how can I help you?
– How can I help you? – I'm looking for the Museum of Modern Art.
start learning
w czym mogę pomóc?
– W czym mogę pomóc? – Szukam Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
how much is...?
– How much is this T–shirt? – It's ten dollars.
start learning
ile kosztuje...?
– Ile kosztuje ta koszulka? – Dziesięć dolarów.
too expensive
That's too expensive for me.
start learning
za drogo
To dla mnie za drogo.
to pay in cash
I’d like to pay in cash.
start learning
płacić gotówką
Chciałbym zapłacić gotówką.
to pay by credit card
Can I pay by credit card?
start learning
płacić kartą kredytową
Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
to get a discount
When you buy two products. you get a discount.
start learning
dostawać zniżkę
Gdy kupujesz dwa produkty. dostajesz zniżkę.
to buy sth in the sales
I bought these shoes in the sales.
start learning
kupić coś na wyprzedaży
Kupiłem te buty na wyprzedaży.
window shopping
We spent the whole morning window shopping.
start learning
oglądanie wystaw sklepowych
Spędziliśmy cały poranek na oglądaniu wystaw sklepowych.
can you recommend me...?
Can you recommend me a good night club?
start learning
czy możesz mi polecić...?
Czy możesz mi polecić dobry klub nocny?
you should see...
You should see Buckingham Palace! It's amazing!
start learning
powinieneś zobaczyć...
Powinieneś zobaczyć pałac Buckingham! Jest wspaniały!
to take a taxi
I'll take a taxi and I'll be there in fifteen minutes!
start learning
brać taksówkę
Wezmę taksówkę i będę tam za piętnaście minut!
to give sb a lift
Dad. could you give me a lift to school?
start learning
podwozić kogoś
Tato. mógłbyś podwieźć mnie do szkoły?
to be in a traffic jam
I am in a traffic jam. so I'll be late.
start learning
stać w korku
Stoję w korku. więc się spóźnię.
to show sb around
Let me show you around.
start learning
oprowadzać kogoś
Pozwól. że cię oprowadzę.
to rent a flat
I rent a flat with my schoolmate.
start learning
wynajmować mieszkanie
Wynajmuję mieszkanie razem z kolegą ze szkoły.
on the first floor
Our flat is on the first floor.
start learning
na pierwszym piętrze
Nasze mieszkanie jest na pierwszym piętrze.
in the suburbs
We got lost in the suburbs of Warsaw.
start learning
na przedmieściach
Zgubiliśmy się na przedmieściach Warszawy.
to call the police
I saw someone trying to steal our car so I called the police.
start learning
wzywać policję
Zobaczyłem kogoś próbującego ukraść nasz samochód. więc wezwałem policję.
to call the ambulance
Mark had a heart attack! Call the ambulance!
start learning
wzywać karetkę
Mark miał zawał serca! Wezwij karetkę!
to go to the doctor
If you feel bad. you should go to the doctor.
start learning
iść do lekarza
Jeśli źle się czujesz. powinieneś iść do lekarza.
to go to hospital
Sue fell ill with cancer and had to go to hospital.
start learning
iść do szpitala
Sue zachorowała na raka i musiała iść do szpitala.
to be ill (with sth)
Joel is ill with the flu.
start learning
być chorym (na coś)
Joel jest chory na grypę.
to feel ill
I feel ill. I think I should see a doctor.
start learning
czuć się źle
Źle się czuję. Myślę. że powinienem iść do lekarza.
to feel sick
When I go by ship. I always feel sick.
start learning
mieć mdłości
Gdy płynę statkiem. zawsze mam mdłości.
to feel well
I don't feel well.
start learning
czuć się dobrze
Nie czuję się dobrze.
my ... hurts
Doctor. my stomach hurts.
start learning
boli mnie...
Doktorze. boli mnie żołądek.
I have a sore throat
I have a sore throat. Can you recommend a good syrup?
start learning
boli mnie gardło
Boli mnie gardło. Możesz polecić jakiś dobry syrop?
to have a runny nose
I need a handkerchief. I have a runny nose.
start learning
mieć katar
Potrzebuję chusteczki higienicznej. Mam katar.
to have a cough
He has a cough and a runny nose.
start learning
mieć kaszel
On ma kaszel i katar.
to have (the) flu
She has the flu so she has to stay in bed.
start learning
mieć grypę
Ona ma grypę. więc musi zostać w łóżku.
to have a fever
– I think I'm ill. – Have you got a fever?
start learning
mieć gorączkę
– Chyba jestem chory. – Czy masz gorączkę?
to take sb's temperature
Have you taken the child's temperature?
start learning
mierzyć temperaturę
Czy zmierzyła pani dziecku temperaturę?
I'm hot
I'm hot. Maybe I've got a fever.
start learning
gorąco mi
Gorąco mi. Być może mam gorączkę.
to catch a cold
I'm afraid I've caught a cold.
start learning
przeziębić się
Obawiam się. że się przeziębiłem.
to stay in bed
I had to stay in bed for a few days.
start learning
zostawać w łóżku
Musiałem zostać w łóżku przez kilka dni.
to break sth
Tilly broke her leg.
start learning
złamać (sobie) coś
Tilly złamała nogę.
to fall down
I fell down and broke my arm.
start learning
przewracać się
Przewróciłem się i złamałem rękę.
to be addicted to sth
My younger brother is addicted to computer games.
start learning
być uzależnionym od czegoś
Mój młodszy brat jest uzależniony od gier komputerowych.
to be allergic to sth
George is allergic to pollen.
start learning
mieć alergię na coś
George ma alergię na pyłki.
to do sb good
A vacation will do you good.
start learning
dobrze komuś robić
Wakacje dobrze ci zrobią.
to take medicine
Please take this medicine twice a day.
start learning
brać lekarstwo
Proszę brać to lekarstwo dwa razy dziennie.
to take a painkiller
– I've got a terrible headache. – You should take a painkiller.
start learning
brać tabletkę przeciwbólową
– Okropnie boli mnie głowa. – Powinieneś wziąć tabletkę przeciwbólową.
to write sb a prescription
I'll write you a prescription for an antibiotic.
start learning
wypisywać komuś receptę
Wypiszę pani receptę na antybiotyk.
to have a rest
Now we can have a rest at last!
start learning
odpoczywać
Teraz nareszcie możemy odpocząć!
to breathe in
Put up your arms and breath in deeply through your nose!
start learning
robić wdech
Proszę unieść ręce i zrobić głęboki wdech nosem!
to be pregnant
– I am pregnant. – Congratulations!
start learning
być w ciąży
– Jestem w ciąży. – Gratulacje!
to be fit
Selma likes doing sport. She is fit and has a great figure.
start learning
być w dobrej formie
Selma lubi uprawiać sport. Jest w dobrej formie i ma świetną figurę.
to be on sick leave
Paul was on sick leave for two weeks.
start learning
być na zwolnieniu lekarskim
Paul był na zwolnieniu lekarskim przez dwa tygodnie.
to be on a diet
I can't eat sweets. I am on a diet.
start learning
być na diecie
Nie mogę jeść słodyczy. Jestem na diecie.
to be a vegetarian
My cousin doesn't eat meat. He is a vegetarian.
start learning
być wegetarianinem
Mój kuzyn nie je mięsa. Jest wegetarianinem.
to keep a healthy diet
I try to keep a healthy diet. I eat a lot of fruit and vegetables.
start learning
zdrowo się odżywiać
Staram się zdrowo odżywiać. Jem dużo warzyw i owoców.
to lead a healthy lifestyle
Tina leads a healthy lifestyle. She exercises a lot and eats healthy food.
start learning
prowadzić zdrowy tryb życia
Tina prowadzi zdrowy tryb życia. Dużo ćwiczy i zdrowo się odżywia.
what's wrong (with you)?
– What's wrong? – I've got a terrible toothache.
start learning
co ci dolega?
– Co ci dolega? – Okropnie boli mnie ząb.
be careful!
Be careful! This is dangerous!
start learning
bądź ostrożny!
Bądź ostrożny! To jest niebezpieczne!
take care!
Have a safe trip! Take care!
start learning
uważaj na siebie
Bezpiecznej podróży! Uważaj na siebie!
bless you!
Bless you! I hope you won't fall ill.
start learning
na zdrowie
Na zdrowie! Mam nadzieję. że się nie rozchorujesz.
get well soon!
– I can't come. I'm sick. – That's a pity! Get well soon!
start learning
szybkiego powrotu do zdrowia!
– Nie mogę przyjść. Jestem chory. – Jaka szkoda! Szybkiego powrotu do zdrowia!
help!
Help! Somebody help me!
start learning
pomocy!
Pomocy! Niech mi ktoś pomoże!
it's getting better (and better)
The patient hasn't fully recovered yet. but he's getting better and better.
start learning
jest coraz lepiej
Pacjent jeszcze nie wyzdrowiał całkowicie. ale jest coraz lepiej.
safe and sound
He arrived at the destination safe and sound.
start learning
cały i zdrowy
Dotarł do celu cały i zdrowy.

You must sign in to write a comment