English Polish Dictionary

English - język polski

until

in Polish:

1. do


np. do świateł
prosze isc prosto do dworca
przedstawienie trwa od godz 18 do 20
robić
wykonywać, robić, czynić


2.


Czy możesz poczekać, aż skończę swój esej?
On przyszedł na masaż i wszystko było dobrze aż...
iść aż do przestanku autobusowego
zostać aż do końca


3. aż do


Pójdą Państwo prosto aż do parku.
Wczoraj pracowałam od 8 do 10.
aż do świtu
do kiedy? aż do chwili gdy...
wakacje trwają do pierwszego września

SuperMemo. Basic. Set01

4. az do


Pójdą Państwo prosto aż do parku.
Wczoraj pracowałam od 8 do 10.
aż do świtu
do kiedy? aż do chwili gdy...
wakacje trwają do pierwszego września


5. do czasu


Do dzisiejszej nocy.


6. Dopóki


Nie możesz iść do domu póki nie skończysz pracy.
Nie znasz kogoś, dopóki z nim nie zaczniesz podróżować.
Zasada: "ó" inne
iałeś nie jeść mięsa póki Phoebe nie urodzi.
że nic się nie dzieje, dopóki ktoś nie sprzeda czegoś.


7. dopóki nie
8. póki nie
until in other dictionaries

in French
in German
in Spanish