The mysterious island

 0    142 flashcards    iwonabanas
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zaginiony / zaginiona
start learning
missing
Zapadła noc.
start learning
Night fell.
wyruszać
Kiedy planujecie wyruszyć?
start learning
to set off
When are you planning to set off?
wkrótce
Pospiesz się - ona niedługo wróci. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy.
start learning
soon
Hurry up - she will be back soon. I hope we'll see each other soon.
uświadomić sobie
start learning
realize
ciagle
start learning
still
zdenerwowany
start learning
upset
wybierać
start learning
choose
mistrz, pan, kapitan
start learning
master
szybki
Myśliwce są bardzo szybkie.
start learning
fast
Jet fighters are very fast.
druga strona
start learning
other side
być pod wrażeniem
start learning
be impressed by
odwaga
start learning
courage
czekać
Anna czeka na chłopaka ponad godzinę.
start learning
to wait
Ann has been waiting for her boyfriend for over an hour.
odpływ
start learning
low tide
suchy ląd
start learning
dry land
potrząsnął głową (zaprzeczył)
start learning
shook head
schronienie
start learning
refuge, shelter
przydatny
start learning
useful
żeglarz
start learning
sailor
być w pułapce
start learning
be trapped
ucieczka
start learning
escape
wskazał
start learning
pointed to
przywiązanie
start learning
tied down
południowcy
start learning
southerners
otaczać
start learning
surround
wchodzić
Wszedł do środka i wjechał windą na siódme piętro.
start learning
to get in
He got in and took the lift to the seventh floor.
wychodzić
Musiała wyjść z samochodu, żeby zapłacić opłatę za parkowanie.
start learning
to get out
She had to get out of the car to pay the parking charge.
wychodzić
Musiała wyjść z samochodu, żeby zapłacić opłatę za parkowanie.
start learning
to get out
She had to get out of the car to pay the parking charge.
wezwanie, połączenie
start learning
call
pomoc
Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń na numer 1234567.
start learning
assistance
For any assistance dial 1234567.
przestraszony
start learning
1. frightened, scared, afraid
cichy
start learning
silent
uśmiech, uśmiechać się
start learning
smile
Znaleźli się
start learning
found themselves
złodziej
start learning
tief
komar
start learning
mosquito
tarapaty, kłopoty
start learning
trouble
stracony
start learning
lost
właśnie, tylko, prawie
start learning
just, almost
pozbyć się
start learning
get rid of
wspinać się
start learning
to climb up
liny
start learning
ropes
podniósł się
start learning
Rose up
spadać
start learning
fall - fell - fallen
nagle
start learning
suddenly
szczekać
start learning
to bark
krzyk
start learning
scream, shout
fala
start learning
wave
pchać
start learning
push
brzeg
start learning
shore
zamiast
Czasami lubię zastąpić mięso soją.
start learning
instead of
Sometimes I like to eat soya instead of meat.
krzyk, płacz
start learning
cry
ratować
Uratowałem psa z pożaru.
start learning
to rescue
I rescued a dog from a fire.
mieć nadzieje
start learning
to hope (to do)
oczekiwać
start learning
expect
wierzyć
start learning
believe
Jestem pewien, że
start learning
I'm sure
Obawiam się,
start learning
I'm afraid
prawdopodobnie
Prawdopodobnie będzie jutro padać.
start learning
probably
It will probably rain tomorrow.
obiecywać
start learning
to promise (to do)
mimo, że
start learning
although the
obawiali się
start learning
feared
życie
Objąłem tu całe moje życie.
start learning
life
I cover my lifetime here, you know?
życie
start learning
lives
zadowolony
Cieszę się, że zamierzacie przyjść do nas.
start learning
glad
I'm glad that you're planning to come to us.
krzyk
start learning
shout
lider
start learning
leader
walczył
start learning
fought
przeciwko
start learning
against
sprawa
start learning
matter
dzielnie
start learning
bravely
start learning
until
ranny
start learning
injured
łapać
Złap mnie, jeśli potrafisz!
start learning
to catch
Catch me if you can!
odzyskiwanie
start learning
recovering
nazywać się
start learning
to be called
inny
start learning
different, another
strzał
Słyszeliśmy strzał.
start learning
shot
We heard a shot.
ucieczka
start learning
escape
strzeżone
start learning
guarded
strzeżony
start learning
guarded
zbliżył
start learning
approached
Oznaczało
start learning
meant
W takim razie
start learning
In that case
skała
start learning
rock
skorupiak
start learning
shellfish
skinienie (potwierdzenie)
start learning
nod
znakomity
start learning
excellent
rodzaje
start learning
kinds of
kapitan
Kapitan wydał rozkaz, by opuścić statek.
start learning
captain
The captain gave the order to abandon the ship.
umrzeć
start learning
to die
zawracać
start learning
turn back
sierota
start learning
an orphan
zatoczka
start learning
cove
ujście rzeki
start learning
mouth of the river
podekscytowany
start learning
excitedly
dotrzeć
Dotrzemy do celu w przeciągu 10 minut.
start learning
reach
We'll reach the destination within 10 minutes.
wielki
start learning
large
W kształcie
start learning
in shape
kominy
start learning
chimneys
przejście
Pod ulicą znajduje się przejście podziemne.
start learning
passage
There is an underground passage under the street.
powrót, wracać
start learning
return
gniazda ptaków
start learning
birds' nest
zajrzeć do
start learning
looked in
poszukiwanie, przeszukiwać
start learning
search
zapałki
start learning
matches
przynieść
start learning
bring
podmuch wiatru
start learning
blow wind
otwory, dziury
start learning
holes
zamknąć
start learning
close off
kosmos, przestrzeń
start learning
space
prowadzić do
start learning
led to
patyk, kij
start learning
stick
trzeć
start learning
rub
łatwiej powiedzieć niż zrobić
start learning
that's easier said than done
palacz
start learning
smoker
Miejmy nadzieję
start learning
Let's hope so
Słońce zachodziło
start learning
The sun was setting
Słońce świeciło
start learning
The sun was shining
sam
Jestem sam na pustyni.
start learning
alone
I'm alone in the desert.
biedny / nieszczęśliwy / załamany
start learning
miserable
odmawiać
start learning
refuse
przynajmniej / co najmniej
start learning
at least
poszukiwanie
start learning
search
kieszeń
start learning
pocket
nieść
start learning
carry
czuć
Czułem się zażenowany całą tą sytuacją.
start learning
feel - felt - felt
I felt embarrassed by the whole situation.
ulga
Poczułem dużą ulgę po zdaniu egzaminu.
start learning
relief
I felt a great relief after passing my exam.
uspokojony, ulżyć
start learning
relieved
z wyjątkiem
Lubię owoce z wyjątkiem bananów.
start learning
except
I like fruit except bananas.
ze łzami w oczach
start learning
in tears
łza
start learning
tear
jaskinia
start learning
cave
świt
start learning
daybreak
ukochany
start learning
beloved, loved one
tymczasem, w międzyczasie
start learning
meanwhile
wyruszył
start learning
set off
W przypadku, w razie gdyby
start learning
in case
dokładnie
To jest dokładnie to co chciałem powiedzieć.
start learning
exactly
That's exactly what I wanted to say.
wiedza
Moja wiedza historyczna jest nikła.
start learning
knowledge
My knowledge of history is very limited.
okazać się
start learning
prove

You must sign in to write a comment