English Polish Dictionary

English - język polski

unreliable in Polish:

1. nierzetelny nierzetelny2. zawodny3. niesolidny4. niepewny


w końcu spróbował zrobić kilka niepewnych kroków po pokoju szpitalnym
Ale w istocie zawsze wydawał się w środku niepewny siebie
1. Czyż by to nie był bardzo niepewny zawód? / 2. Nie wiem czemu jesteś taki niepewny.
niepewny rozejm
on jest bardzo niepewny wśród innych ludzi
Może gdybyś włożył w to jakiś wysiłek, nie byłbyś taki niepewny siebie.

5. niegodny zaufania


Tomasz jest zupełnie niegodny zaufania.

6. niewiarygodny


niewiarygodny świadek, niewiarygodne dowody
Twój sukces jest niewiarygodny.

7. niesłowny8. nieodpowiedzialny


Dlaczego jesteś taki nieodpowiedzialny?
W ogóle nie można mu ufać. On jest bardzo nieodpowiedzialny.
Nie rozumiem, dlaczego jest taki nieodpowiedzialny. / 2. Najwyższy czas żebym przestał być nieodpowiedzialny. / 3. Ja nie mogę uwierzyć, że jesteś taki... nieodpowiedzialny.
Zdaje się, że byłeś troszkę nieodpowiedzialny. / Nie rozumiem, dlaczego jest taki nieodpowiedzialny.
Oskarżyła mnie, że jestem nieodpowiedzialny.
Był leniwy i nieodpowiedzialny. W końcu kazano mu opuścić firmę.

9. nie można na nim polegać10. nierzetelny niesolidny11. niemiarodajny12. nierzetelny niesumienny13. niesolidny zawodny