English Dutch Dictionary

English - Nederlands, Vlaams

until in Dutch:

1. totdat


Arnie, kan je volhouden totdat de hulp komt?
Ik wacht totdat het met regenen stopt.
Hij kwam niet, totdat ik belde.
Totdat jullie vrede sluiten met wie jullie zijn, zullen jullie niet tevreden zijn met wat jullie hebben.
Tom rende en rende, totdat hij uiteindelijk de telefooncel zag.
Ge kunt veel vrienden hebben, totdat ge bij hen wilt gaan logeren.

Dutch word "until"(totdat) occurs in sets:

26. Conjunctions 2: Subordinating
2000 Most Used Dutch Words (1/2)

2. tot


Tot morgen.
Democratie is de slechtste regeringsvorm, met uitzondering van alle andere vormen die de mensheid tot nu toe heeft uitgeprobeerd.
Dankzij het gebruik van Esperanto worden de tijd, die nodig is voor het vertalen, en de benodigde ruimte op het internet bijna tot een drieduizendste gereduceerd.
De Chinese regering publiceert dagelijks vijf tot tien berichten in Esperanto op esperanto.china.org.cn.
Ze beloven ons gouden bergen, maar ik heb zo het vermoeden dat we op de vervulling van die beloften kunnen wachten tot sint-juttemis.
Mensen, ik sta volledig achter jullie. We zullen dit evenement beslist tot een succes maken!
Soms vraag ik me af of deze wereld er alleen in iemands hoofd is, en hij ons allemaal tot bestaan droomt. Misschien ben ik het zelfs wel.
Misschien maken onze emoties ons tot wie we zijn.
De gebruikte methoden om stress te verwerken zijn verschillend van man tot vrouw: mannen zoeken hun toevlucht hoofdzakelijk in alcohol, terwijl vrouwen hun stress verwerken door te chatten.
Van 5 tot 15 januari alstublieft.
Computers zijn in staat tot het verrichten van extreem moeilijk werk.
Systematisch probeerde Dima de nummers van 962 tot 965 te bellen, maar steeds kreeg hij de verkeerde Al-Sayib aan de lijn, hoewel ze allemaal van Fanta hielden en niet van noobs.
Klassieke muziek brengt me tot rust, terwijl moderne het omgekeerde effect heeft.
Ik loop even naar de brievenbus om een brief te posten, hoor. Tot zo.
Volgens mij brengt pure meditatie je meer tot rust dan eender welk geneesmiddel.

Dutch word "until"(tot) occurs in sets:

De populairste Engelse woorden 351 - 400