Nowe slowka po kursie Ang. 09.02.2019

 0    442 flashcards    rooneyasd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
chrupki
start learning
crunchy
masywny
start learning
chunky
żałuje
start learning
regrets
mądry, bystry, sprytny
start learning
wise
pod wrażeniem (czegoś)
start learning
impressed
tarasy
start learning
terraces
zasadzone
start learning
planted
pole
Przed sobą widzieli tylko pola dojrzewającej pszenicy.
start learning
field
All they could see ahead of them were fields of ripening wheat.
zarządzanie
start learning
manage
świątynia
start learning
temple
imponujący
To imponujące.
start learning
impressive
That's impressive.
wędrówka
start learning
trek
najważniejsze
start learning
highlights
społeczność
Nasza firma powinna coś zrobić dla lokalnej społeczności.
start learning
community
Our company should do something for the local community.
niezłe doświadczenie
start learning
quite an experience
przysługa
start learning
favor
To działa
start learning
That works
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.
start learning
a couple of
I met a few friends.
Sprawdź to
start learning
check it out
Dowiedzmy Się
start learning
Let's find out
oprócz tego
start learning
apart from that
To się liczy?
start learning
Does that count?
Ani trochę.
start learning
Not at all.
niestety
start learning
sadly
żuj to
start learning
chew it
kwadraty
start learning
squares
smak, aromat, przyprawiać potrawę,
start learning
flavor
kij, wbić, wetknąć,
start learning
stick
zanurzyć warzywa
start learning
to dip vegetable
przyprawa
Tymianek jest moją ulubioną przyprawą.
start learning
seasoning
Thyme is my favourite spice.
oprócz
Nie chcę niczego oprócz jabłek.
start learning
besides
I don't want anything besides apples.
mimo że
start learning
although
przyjdź na obiad
start learning
come over for dinner
trochę jak
start learning
kind of like
pluć na
start learning
spitting at
paski
start learning
stripes
gigantyczne pazury
start learning
giant claws
podnieść
Czy możesz podnieść swoje zabawki z podłogi?
start learning
raise
Could you pick up your toys from the floor?
krzyczeć na
start learning
yell at
wpaść w kłopoty
start learning
got in trouble
społeczny.
start learning
social.
kuchenka
Potrzebujemy nowej kuchenki. Stara popsuła się już na dobre.
start learning
stove
We need a new stove. The old one has broken down for good.
przyzwoity
start learning
decent
gorące źródło
start learning
hot spring
krzaki
start learning
bushes
co ciekawe
start learning
interestingly
pozwolić zezwolenie
start learning
permit
skarzyć się na, wnieść skargę, uskarżać się
start learning
complains
dość daleko od siebie
start learning
pretty far apart
zasadniczo, gruntownie, podstawowo, fundamentalnie
start learning
Basically
cel
start learning
aiming
zangażować się w coś
start learning
to get involved
rywalizować
start learning
compete
uczestinczyć
start learning
participate
podgrzej to
start learning
heat it up
Jeśli to się stanie
start learning
if that happens
różnorodność / zróżnicowanie
start learning
variety
przepiękny
start learning
gorgeous
prawdopodobnie
start learning
likely
przeciwko
start learning
against
Tak ogólnie
start learning
overall
Wybrzeże
start learning
Coast
minęło trochę czasu odkąd
start learning
it's been a while since
dasz znać
start learning
you let you know
nawet, jesli
start learning
even thought
wspólny
start learning
common
kilka
start learning
several
pojąć zrozumieć
start learning
comprehend
walka borykać się
start learning
struggle
polepszyć
start learning
improve
pewni - zaufanie
start learning
confident
przedłużony rozszerzony
start learning
extended
tani niedrogi
start learning
inexpensive
jednoznacznie, wyjątkowy
start learning
uniquely
zaprojektowany
start learning
designed
nastroje
start learning
moods
Dźwięki
start learning
tones
to oznacza
start learning
it marks
następujący, po
start learning
following
uczęszczać
start learning
attend
nie wiele się zmienia
start learning
not a whole lot changes
harmonogram
start learning
schedule
angażować
start learning
engage
spokrewniony, związany
start learning
related
pozostawać
start learning
to remain, to stay
pozytywnie
start learning
favorably
w kierunku
start learning
towards
upewniać się
start learning
make sure
wydostać się z
start learning
get out of
złożony np serwetkę
start learning
laid
ostrza (n)
start learning
blade (n)
po napełnieniu
start learning
after filling
mnóstwo czegoś dużo
start learning
plenty
ostatnio / niedawno
start learning
recently
czas trwania
start learning
duration
właściwy
start learning
appropriate
łagodny
start learning
mild
płyny
start learning
fluids
często
start learning
frequently
tęcza
start learning
rainbow
Brzegi rzeki
start learning
shores
wprowadzać
start learning
introduce
start learning
until
nurkowanie
start learning
snorkeling
żółw
start learning
turtle
wieloryby
start learning
whales
ledwo zaledwie
start learning
barely
dążyć do
start learning
aim for
uciekających
start learning
fleeing /fling
zakup
start learning
purchase
wymagać czegoś
start learning
require
ustanowienie
start learning
establishment
powszechnie
start learning
commonly
włącznie z (w tym)
start learning
including (including)
w zależności od
start learning
depending on the
odpowiednio, jak należy
start learning
Accordingly, it should be
Opłaty
start learning
charges
odbijać się
start learning
bounce
podanie, przełęcz, przejście czasownik przechodzić, przejechać, przebrzmieć
start learning
pass
I poza tym
start learning
And other than that
ostatnio, niedawno, świeżo
start learning
recently
inne niż to
start learning
Other than that
cele
start learning
purposes
Jeśli jest
start learning
if there is
umiejętności, zdolność, możność, dar
start learning
abilities
skupiony, skupiać, ogniskować,
start learning
focused
zarówno, bądź, też, i do tego, obaj, którykolwiek, każdy
start learning
either
zdradliwy, chytry, zawiły
start learning
tricky
porównać, równać, przyrównać
start learning
compare
staram się
start learning
I make an effort
czysto, wyłącznie, jedynie
start learning
purely
dotrzeć, dostać, docierać
start learning
reaching
cegła, kostka,
start learning
brick, cube,
pochwalny, mający zrozumienie, doceniający przysługę
start learning
appreciative
marnotrawstwo
start learning
waste
dobroć, wartość odżywcza
start learning
goodness
z tęsknotą za domem
start learning
with homesickness
szczególny, określony, poszczególny
start learning
particular
spędzać czas z nimi
start learning
hanging out with them
przygoda
Naprawdę ją lubię, ale ona powiedziała mi, że to była tylko przygoda.
start learning
adventure
I really like her but she told me it was just a fling.
W pewnym sensie
start learning
So in a way,
mieć do czynienia
start learning
have to deal
rozpraszać się, odwracać się od czyności
start learning
distract yourself
oczywiście
start learning
Obviously
rzadki, niezwykły, szlachetny
start learning
rare
wypełniać, napełniać, zapełniać, pełność, porcja, zasypka
start learning
fill
szczególny, określony, poszczególny
start learning
particular
marki
start learning
brands
również, podobnie, także
start learning
Likewise
obierać, łuszczyć się, skórka, łupa,
start learning
peel
sprostać, radzić sobie, kapa, osłona,
start learning
cope
zjednoczyć, połączyć, jednoczyć
start learning
unite
szczepionki
start learning
vaccines
my sami
start learning
ourselves
skłonny, chętny, gotowy
start learning
willing
Jak co?
start learning
Like what?
przychodzi do głowy
start learning
comes to mind
określić termin, określenie, semestr
start learning
terms
pozbyć się
Będziemy musieli pozbyć się tego problemu w ten czy inny sposób.
start learning
rid
We will have to rid ourselves of this problem, one way or another.
dowiedziałem się
start learning
found out
odsłonić, ujawniać, ukazać
start learning
revealed
dowód, dane, świadectwo, świadczyć, udowadniać, wskazać
start learning
evidence
sprowadzam ich z powrotem
start learning
bringing them back
procent
start learning
percent
dopuszczać, dać, dozwolić
start learning
allow
ochoczo, skwapliwie
start learning
gladly
chcieć, być, wola, energia,
start learning
will
najgorzy
start learning
worst
soczysty
start learning
juicy
pozbyć się
Będziemy musieli pozbyć się tego problemu w ten czy inny sposób.
start learning
get rid
We will have to rid ourselves of this problem, one way or another.
okrutny, srogi, bezlitosny
start learning
Cruel
gorzki, ostry, przykry
start learning
bitter
obowiązkowy, zleceniobiorca
start learning
mandatory.
wspólny, powszechny, pospolity
start learning
common
zioła
start learning
herbs
uczta
start learning
feast
cośkolwiek do jedzenia
start learning
potluck
reklamy
start learning
commercials
natomiast
start learning
while / whereas
rzut karny
start learning
penalty
przyczynić się, wnieść wkład, współpracować
start learning
contribute
zapewniać
Zapewniam Pana, że otrzyma Pan zwrot pieniędzy do piątku.
start learning
provide
I can assure you that you will receive a refund by Friday.
gapił się
start learning
stared
nie możesz się tego doczekać
start learning
are you looking forward to that?
przepraszać
Przepraszamy za pomyłkę w zamówieniu.
start learning
apologise
We apologize for the mix-up with the order.
zbierać, skupiać się, wiązka, grono,
start learning
bunch
wdzięczny, pełny wdzięku, przyjemny
start learning
grateful
dać, nasunąć, pozwolić sobie na coś
start learning
afford
gaża (wypłata)
start learning
wage
pralnia, pranie, bielizna do prania
start learning
laundry
jest na pierwszym miejscu.
start learning
comes first
dorównać, sprostać, równy, jednakowy,
start learning
equal
uczestniczyć, brać udział,
start learning
participate
związać, ciągnąć, powstrzymać
start learning
roping
szkodzić, zranić,
start learning
injure
nośny, leżeć
start learning
laying
Musisz dostać
start learning
You got to get
konkurent, współzawodnik, rywal
start learning
competitor
o miękkim sercu
start learning
softhearted
gonić, ścigać, pościg, pogoń,
start learning
chase
wskazuje
start learning
point out
gra aktorska
start learning
acting
odmawiać, odrzucać, odpadki, śmieci,
start learning
refuse
dowiedziałem się
start learning
found out
światło słoneczne
start learning
sunshine
w kierunku / w stronę / do
start learning
toward
utwory, śledzić, tropić, tor, ślad,
start learning
tracks
zastanawiać się, cud, zdumienie,
Zastanawiam się czy moglibyśmy go znowu zatrudnić.
start learning
wonder
I'm wondering if we could hire him back.
zwariować, oszaleć
start learning
go crazy
znokautowany.
start learning
knocked out
obracanie i skręcanie
start learning
turning and twisting
lina, sznur
start learning
rope
kruchy delikatny
start learning
fragile
raczej, chętniej
start learning
preferably
otaczać
Policja natychmiast otoczyła budynek.
start learning
surrounde
The police immediately surrounded the building.
udogodnienia, ułatwienia
start learning
facilities
różny, różnorodny, rozmaity
start learning
various
czy to jest
start learning
whether it's
nieskończoność, bezkres, bezgraniczność
start learning
infinity
uprzejmość, urok, łaskawość
start learning
amenity
nie gotowy na
start learning
not up for
apel, apelacja, wezwanie
start learning
appeal
przemów do mnie
start learning
appeal to me
zawiesić przerywać (kogoś w obowiązkach)
start learning
suspend
dosłownie
start learning
literally
przebrnąć, brnąć, przedrzeć się
start learning
wade
niewiarygodny, nieprawdopodobny, niestworzony
start learning
unbelievable
poradnictwo, kierownictwo,
start learning
guidance
denerwujący, przykry, irytujący
start learning
annoying
niewygodny, niedogodny, uciążliwy
start learning
inconvenient
chwila
Za chwilę z tobą porozmawiam.
start learning
awhile
I'll talk to you in a while.
różnorodny, rozmaity, niejednakowy
start learning
diverse
turniej, zawody
start learning
tournaments
pracownik nieetatowy
start learning
freelance
szeroki, rozległy, obszerny
start learning
broad
mieszany
start learning
blended
świadomy, przytomny, trzeźwy
start learning
conscious
naprzód
Czekam z niecierpliwością na imprezę!
start learning
forth
I'm looking forward to the party!
poślizg
start learning
slip
gość, wywoływacz, rozmówca
start learning
caller
przytykać, trzepać, szarpać
start learning
flip
spiker, konferansjer,
start learning
announcers
Nie zdając sobie sprawy
start learning
Without realising
dziecinny, dziecięcy, infantylny
start learning
childish
nastawiony,
start learning
geared
żenujący, kłopotliwy, wstydliwy
start learning
embarrassing
utknąłem w tym, trzymać się tego (pasji)
start learning
stuck to it
wszechstronny, uniwersalny
start learning
versatile
ludowy, lud
start learning
folk
obcy, zagraniczny
start learning
alien, foreign
obchodzić się, manipulować, uchwyt, rękojeść,
start learning
handle
schronić, schronisko, schronienie,
start learning
shelter
opuszczony, porzucony, zaniechany
start learning
abandoned
zwyczaje, nawyk
start learning
habit
kłaniać, uchylać,łuk, smyczek,
start learning
bow
strzałka, strzała, grot
start learning
arrow
kajak / płynąć kajakiem
start learning
kayak / canoeing
wędrówki
start learning
hiking
pocierać
start learning
rub
ognisko
start learning
campfire
skecz, parodia
start learning
skit
rzeźbić, wyrzeźbić, pokrajać
start learning
carve
szalony, wściekły, obłąkany
start learning
mad
zdenerwowany, zaniepokojony,
start learning
upset
obrzydliwy, brutto, całkowity
start learning
gross
powalony
start learning
struck
pomyje, kałuża, lura
start learning
slop
sos, łatwy zysk,
start learning
gravy
domniemany, rzekomy, przypuszczalny
start learning
supposed
ciągnąć, wlec,
start learning
dragged
topór, siekiera, cięcia budżetowe
start learning
ax
zwykły, zwyczajny,
start learning
ordinary
graty, poruszać się
start learning
lumber
osadnik, kolonista
start learning
settler
uścisk, objęcie,
start learning
embrace
wyluzowany
Sarah to bardzo wyluzowana osoba. Niczym się nie martwi, nie gniewa się ani nie jest nerwowa.
start learning
laid-back
Sarah is a very laid-back person. She doesn't worry about anything, and doesn't get upset or uptight.
zapasowe klucze
start learning
spare keys
znaczący, ważny,
start learning
significant
początkowo, wstępnie,
start learning
Initially
odwzajemniać
start learning
reciprocate
ziewać
start learning
yawn
uścisk, objąć,
start learning
embraces
przytulić kogoś
Smutno mi dziś, chodź i mnie przytul.
start learning
hug
I feel sad today, come and give me a hug.
pretekst, usprawiedliwienie,
start learning
excuse
stale, ciągle, wciąż
start learning
constantly
roztargniony, rozproszony, oszalały
start learning
distracted
przekupić
start learning
bribe
pisk, piszczeć
start learning
squeal
krzyczeć, krzyk
start learning
scream
niewinny, nieszkodliwy,
start learning
innocent
dać się zwieść
start learning
get told off
psota, łobuzerka,
start learning
mischief
wzmianka, wspominać
start learning
mention
zmysł, wyczuć
start learning
sense
przyznać, uznać, wyznać
start learning
admit
nałogowiec
start learning
addict
oszałamiający, ogłuszający, fantastyczny
start learning
stunning
lodowiec
Grupa wybrała się na wspinaczkę na lodowiec w Nowej Zelandii.
start learning
glacier
The group went hiking on a glacier in New Zealand.
długość życia
start learning
longevity
rozchlapać, pluśnięcie
start learning
splash
płyn, płynny, ciekły,
start learning
fluid
sfermentowany
start learning
fermented
oczekiwanie, nadzieja
start learning
expectancy
sięgać, przekraczać, rozpiętość, okres
start learning
span
korzystny, dobroczynny, zbawienny
start learning
beneficial
rozważać, rozpatrywać, pomyśleć
start learning
consider
zniechęcać
Twój opis zniechęcił mnie do tego kursu.
start learning
discourag
Your description has put me off that course.
zmierzać, pielęgnować, paść
start learning
tend
wpływ, uderzenie,
start learning
impact
angażować, dotyczyć,
start learning
involve
wymawiać, ogłosić, orzec
start learning
pronounce
rozbić, uderzenie
start learning
smash
wzmianka, wspominać
start learning
mention
wąski, ograniczać, zwężać
start learning
narrow
rozerwać, rozdarcie
start learning
rip
plotka, pogłoska,
start learning
rumor
rozpowszechnienie, rozprzestrzeniać się,
start learning
spread
zmiażdżyć, zgniecenie
start learning
crush
daj spokój!, zbliżać się, nadchodzić,
start learning
come on!
Zakładam (czasownik)
start learning
Assum
od niechcenia/niechętnie / swobodnie
start learning
casually
tranzyt, przejazd, przejść
start learning
transit
za granicą
start learning
overseas
zanurzenie, immersja, zagłębienie
start learning
immersion
radość
start learning
exhilarat
wzmianka, wspominać
start learning
mention
wiara, wyznanie, wierność
start learning
faith
odnosić się, odnieść, powiązać
start learning
relate
duch, dusza, spirytus
start learning
spirit
skorupa, strup, zeskorupieć, skorupieć,
start learning
crust
stopić, topić,
start learning
melt
zareagować, odpowiadać,
start learning
respond
przeciwny, odwrotny, przeciwnie
start learning
contrary
odpowiednik, równowartość, ekwiwalent
start learning
equivalent
skłonić, usposabiać, wychylać
start learning
incline
krzykliwy, jaskrawy
start learning
garish
zwiększać, wzmacniać, uwydatniać
start learning
enhancing
cechy
start learning
features
pozwolenie, zezwolenie, dozwolenie
start learning
permission
kosz
Mój wujek dostał kontuzji, grając w kosza.
start learning
the bin
My uncle injured himself playing hoops.
chwycić, porwać, porwanie
start learning
grab
kuszący
Ciasto było blisko i wyglądało kusząco, ale biedny pies nie mógł go dosięgnąć.
start learning
tantaliz
The cake was close and looked tantalising, but the poor dog couldn't quite reach it.
zabroniony, zakazany, niedozwolony
start learning
forbidden
dziedziczyć, odziedziczyć
start learning
inherit
głupi, niemądry,
start learning
silly
zareagować, odpowiadać, odezwać się
start learning
respond
doceniać, zdać sobie sprawę, szacować
start learning
appreciate
nieobliczalny, niemożliwy do przewidzenia, nieodpowiedzialny
start learning
Unpredictable
koszmar, zmora,
start learning
nightmare
zareagować, odpowiadać, odezwać się
start learning
respond
niezależność, niepodległość
start learning
Independence
zachowanie, postępowanie,
start learning
behavior
postawa, stosunek, nastawienie
start learning
attitude
odcedzić, wysilać, filtrować
start learning
strain
chłód, dreszcz, chłodzić
start learning
chill
odziedziczyć
start learning
inherite
pokryty, obłożony, otaczony
start learning
coated
przesiać, odsiać, przebierać
start learning
sift
zanurzać
start learning
immerse
spotkanie
start learning
encounter
omawiać
start learning
discuss
ćpun
Trzymaj się z daleka od ćpunów na ulicy.
start learning
junkie
Stay away from the crackheads on the street.
śmiesznie, absurdalnie, niepoważny
start learning
ridiculously
martwy punkt
start learning
blind spot
niespokojny, zaniepokojony, zażenowany
start learning
uneasy
wybryk, kaprys, dziwadło
start learning
freak
łatwo, z łatwością, chętnie
start learning
readily
uzależniony od
Jestem uzależniona od czekolady.
start learning
addicted to
I am addicted to chocolate.
rzucać, rozsiewać, rzut
start learning
fling
dość, sprawiedliwie, całkiem
start learning
fairly
były, dawny, poprzedni
start learning
former
pobłażać, rozkaprysić, grymasić
start learning
indulge
Nigdy więcej, nigdy już
start learning
Not any more
oswojony, monotonny, oswajać,
start learning
tame
dziki, zdziczały, burzliwy
start learning
wild
cecha, rys, znamię
start learning
trait
wahać się, kręcić się, wznosić się
start learning
hover
szalony, obłąkany, nienormalny
start learning
insane
doświadczenie, ciężka próba, przejście
start learning
ordeal
przewyższać, przekraczać, przerastać
start learning
surpassed
istota, stworzenie, stwór
start learning
creatures
pochodzić, zapoczątkować, dać początek czemuś
start learning
originate
zmęczony, utrudzić, pomęczyć
start learning
fatigued
walczyć, zmagać się, walka
start learning
struggle
przepowiadać, prorokować, wywróżyć
start learning
predicted
zastraszyć, onieśmielać, nastraszyć
start learning
intimidated
wygląd, pojawienie się, występowanie
start learning
appearance
W rzeczy samej
start learning
Indeed
prowadzić do
start learning
lead to
bzdury
start learning
crap
wybierać, wybór,
start learning
pick
mądrze
start learning
wisely
sterować, kierować, prowadzić
start learning
steer
rzeźbić, wyrzeźbić (ciosać, ryć)
start learning
sculpt
oburzać się, rozgniewać się, czuć się czymś urażonym
start learning
resent
rozerwać, pruć, rozłupać
start learning
ripped
przyczepić, przyprawiać, podstemplować
start learning
pinned
pudrować, zapudrować, napudrować
start learning
powdered
w puszkach, konserwowany, puszkowy
start learning
canned
wygładzać, gładzić, gładki, płynny,
start learning
smooth
pokroić, pokrajać, kawałek, plaster,
start learning
slices
nieco, lekko, nieznacznie
start learning
slightly
wędrować, błądzić, wędrówka, włóczęga
start learning
roam
szorstki, ostry, chrapliwy
start learning
harsh
kradzież, złodziejstwo
start learning
theft
kojący, łagodzący, uspokajający
start learning
soothing
staw, sadzawka, morze
start learning
pond
głównie, esencjonalnie, istotnie, merytorycznie
start learning
essentially
dezorientować, mieszać, plątać
start learning
confuse
wyjaśniać
start learning
clarify
wprowadzenie, wstęp, przedstawienie
start learning
Introduction
następnie, później
start learning
subsequently
osłona, osłaniać
start learning
shroud
trujący, toksyczny
start learning
poisonous
zejście, pochodzenie, schodzenie
start learning
descent
niewolnik, niewolniczy, harować
start learning
slave
znieść, obalić, zlikwidować
start learning
abolish
czysto, wyłącznie, jedynie
start learning
purely
przejść na emeryturę / emerytura
start learning
retire
odzwierciedlić, odbić, zastanawiać się
start learning
reflect
nacisk, podkreślenie, akcent
start learning
emphasis
przesunąć, przenieść, przesunięcie, zmiana,
start learning
shift
życzyć, chcieć, życzenie, chęć, pragnienie
start learning
wish
oceniać, oszacować, szybkość, stawka,
start learning
rate
zachęta, bodziec, pobudka
start learning
incentive
połączyć się, amalgamować, dokonać fuzji
start learning
amalgamate
powiększenie, wzrost, przyrost
start learning
increase
obecny, bieżący, aktualny
start learning
current
nacisk, szczególna uwaga
start learning
emphasis
koniecznie, niezbędnie
start learning
necessarily
dożywotni
start learning
lifetime
nachylenie, skłonność, pochylenie
start learning
inclination
siedzący, osiadły
start learning
sedentary
rzucać, podrzucać (szczególnie coś lekkiego)
Rzućmy monetą.
start learning
toss
Let's toss a coin
brudny, nikczemny, nędzny
start learning
shabby
błądzić, popełnić błąd, pomylić się
start learning
err
ogromny, olbrzymi, astronomiczny
start learning
enormous
słoik, drażnić
start learning
jar
kwaśny, cierpki, skwaśnieć,
start learning
sour
forma, pleśń, kształtować, formować,
start learning
mold
stadium, punkt, etap, faza
start learning
stage
cenny, drogocenny, bardzo, szalenie
start learning
precious

You must sign in to write a comment