English Polish Dictionary

English - język polski

condition

in Polish:

1. schorzenie


schorzenie skóry


2. warunek


pod jednym warunkiem
pod warunkiem
pod warunkiem, że...
w warunkach ekonomii rynkowej
zgodnie z ustalonymi warunkami


3. stan zdrowia
4. choroba


Złapała rzadką chorobę.
choroba psychiczna
choroba serca; choroba zakaźna
insects and bacteria that form over time can cause sickness
nie chciałbym zachorować na grypę


5. choroba przewlekła


Ma problem z sercem, musi o siebie dbać, brać leki i będzie żył jeszcze długie lata.
Na przewlekłe choroby można umrzeć.


6. warunki


Nie zgadzam się ze wszystkimi warunkami umowy.
Ona zaakceptowała warunki umowy.
W tej firmie są ciężkie warunki pracy.
Warunki geograficzne mogą być częścią regionu Ameryki Północnej
termin, określenie, okres, wyrażenie, semestr, zwr


7. kondycja


On ma bardzo dobrą kondycję.
Ona jest we wspaniałej fizycznej kondycji


8. Stan


USA uzyskały niepodległość w 1776 roku.
W Stanach Zjednoczonych jest 50 stanów
W USA jest pięćdziesiąt stanów.
np USA
suwerenny demokratyczny kraj


9. stan chorobowy
10. warunkować


Nasza karma tylko nas warunkuje.
Wasz stan zdrowia warunkuje nasz wyjazd.


condition in other dictionaries

in French
in German
in Spanish