Sprawdzian 7-8

 0    117 flashcards    guest1604597
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
opiekunka do dziecka
start learning
au pair
dziennikarz
start learning
a journalist
górnik
start learning
a miner
operator urządzeń w parku rozrywki
start learning
ride operator
sprzedawca
start learning
a shop assistant
troskliwy opiekuńczy
start learning
caring
pracowity
start learning
hard-working
niezawodny solidny
start learning
reliable
dobrze zorganizowany
start learning
well-organised
źle platny
start learning
badly-paid
niebieskooki
start learning
blue-eyed
opanowany spokojny
start learning
easygoing
na pełen etat
start learning
full-time
atrakcyjny
start learning
good-looking
niepelnoetatowy
start learning
part-time
praworeczny
start learning
Right-handed
dobrze platny
start learning
well-paid
przyjmować
start learning
accept
podanie o pracę
start learning
application form
ubiegac się
start learning
apply
guma do żucia
start learning
chewing gum
stan warunek
start learning
condition
gotowanie
start learning
cookery
polegać na
start learning
depend on
projektowac
start learning
design
przebierać się
start learning
dress up
wysiłek
start learning
effort
załączać
start learning
enclose
konieczny nieodzowny
start learning
essential
dokładnie
start learning
exactly
z wyjątkiem tyle że
start learning
except
statysta
start learning
extra
siła
start learning
force
olbrzymi
start learning
giant
kask
start learning
hard hat
w odpowiedzi na
start learning
in response to
pytania
start learning
inquiries
problem zagadnienie
start learning
issue
wiedza
start learning
knowledge
oczekiwać na
start learning
look forward to
loteria
start learning
lottery
fizyczny
start learning
manual
proponować
start learning
offer
na zewnątrz
start learning
outdoors
praca papierkowa
start learning
paperwork
pokój
start learning
peace
raport
start learning
report
przypuszczać
start learning
suppose
zajmować dużo czasu
start learning
take a long time
obracać się
start learning
turn round
różnorodność
start learning
variety
zarobki płaca
start learning
wages
skrzydło
start learning
wing
wybuchowy o trudnym charakterze
start learning
bad-tempered
zarozumiały
start learning
big-headed
dobroduszny życzliwy
start learning
good-natured
tłumacz ustny
start learning
interpreter
projektant krajobrazu
start learning
landscape designer
ratownik
start learning
a lifeguard
O otwartym umyśle
start learning
open- minded
tynkarz
start learning
plasterer
hydraulik
start learning
a plumber
przewodnik wycieczek
start learning
Tour Guide
zaprosić kogoś na randkę
start learning
to ask SB out
nuda
start learning
boredom
O załamanym sercu
start learning
broken-hearted
uciąć sobie pogawędkę
start learning
chat
wolność
start learning
freedom
zakochać się w kimś
start learning
to fall in love with sb
wrócić do siebie
start learning
get back together with sb
ożenić się
start learning
get married to sb
dobrze rozumieć się z kimś
start learning
get on well with sb
spotykać się z kimś
start learning
go out with SB
poklocic się z kimś
start learning
have an argument with sb
szaleństwo obłęd
start learning
madness
rozchodzic sie
start learning
Split up with sb
słabość
start learning
weakness
starożytny
start learning
ancient
przepraszać
start learning
apologise
gra w kręgle
start learning
bowling
obóz
start learning
camp
krytykować
start learning
criticise
wytrzeć się do sucha
start learning
dry oneself
grób
start learning
grave
idealny
start learning
ideal
podróż
start learning
Journey
lekki
start learning
light
mieć znaczenie liczyć się
start learning
matter
żaden ani jeden ani drugi
start learning
neither
pacyfista
start learning
pacifist
ksiądz
start learning
a priest
premier
start learning
prime minister
obietnica
start learning
promise
ankieta
start learning
questionnaire
szacunek
start learning
respect
skandal
start learning
a scandal
coś innego
start learning
something else
wkrótce
start learning
soon
pozostawać w
start learning
stay in
jeszcze wciąż
start learning
still
kamień
start learning
a stone
burza
start learning
storm
studia
start learning
studies
tolerancyjny
start learning
tolerant
tradycja
start learning
tradition
bogaty
start learning
wealthy
obywatelstwo
start learning
a citizenship
rozczarowany
start learning
disappointed
zazenowany zakłopotany
start learning
embarrassed
grupa fanów
start learning
fandom
królestwo
start learning
a kingdom
członkostwo
start learning
a membership
nieszczęśliwy
start learning
miserable
partnerstwo
start learning
partnership
stypendium
start learning
a scholarship
nieszczęście
start learning
unhappiness
zmartwiony zatroskany
start learning
worried

You must sign in to write a comment