Occupational Health and Safety

 0    48 flashcards    kplewa164
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
start learning
occupational health and safety (OHS)
zagrażać
start learning
to endanger
Kodeks pracy
start learning
Polish Labour code
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
start learning
National Labour Inspectorate
być narażonym na
start learning
to be prone to
tu: zagrożenie
start learning
hazard
stanowisko pracy
start learning
working position
(prace) na wysokości
start learning
(works) at heights
odzież ochronna
start learning
protective clothing
inżynier budowy
start learning
site engineer
majster
start learning
master workman
brygadzista
start learning
foreman
plan bezpieczeństwa i organizacji zdrowia (BIOZ)
start learning
safety and health protection plan
przestrzegać
start learning
to comply with
rękawica
start learning
glove
maska przeciwpyłowa
start learning
dust mask
stoper/zatyczka do ucha
start learning
earplug
maska ustno
start learning
respirator mask
nosowa (chroniąca układ oddechowy)
pas, szelki bezpieczeństwa
start learning
safety harness
kask
start learning
helmet
szkolenie
start learning
training
roboty ziemne
start learning
earthmoving works
prace murarskie
start learning
masonry works
prace tynkarskie
start learning
plastering works
roboty zbrojarskie
start learning
reinforcement works
prace betoniarskie
start learning
concrete works
prace na rusztowaniach
start learning
scaffolding works
zapewniać
Zapewniam Pana, że otrzyma Pan zwrot pieniędzy do piątku.
start learning
provide
I can assure you that you will receive a refund by Friday.
spełnienie
start learning
compliance
zgodne
start learning
comply
wyposażyć
start learning
equip
warunek
Możesz wyjść pod kilkoma warunkami.
start learning
condition
You can go out under certain conditions.
niekorzystny
start learning
unfavourable
kamieniarstwo
start learning
masonry
odpowiedni / odpowiednia
start learning
appropriate
wzmacniać
Powinniśmy wzmacniać naszą współpracę z naszymi oddziałami.
start learning
reinforce
We should enhance the co-operation with our affiliates.
robotnicy
start learning
workmen
techniczny
start learning
technical
podnieść
Czy możesz podnieść swoje zabawki z podłogi?
start learning
heighten
Could you pick up your toys from the floor?
podwładny
start learning
subordinate
chronić
Zmieniliśmy wszystkie nazwiska, by chronić prywatność naszych pacjentów.
start learning
protect
We changed all the names to protect the privacy of our patients.
sprecyzować
start learning
specify
zasada
Musisz przestrzegać zasad.
start learning
rule
You have to follow the rules.
podatne
start learning
prone
pozycja w spisie
start learning
item
Gogle
start learning
goggle
cecha
Michael dobre cechy charakteru odziedziczył po matce, a złe po ojcu.
start learning
characteristic
Michael got his good character traits from his mother, and the bad ones from his father.
przedstawienie
start learning
performance

You must sign in to write a comment