OHS in concrete and reinforced concrete works

 0    62 flashcards    kplewa164
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
beton
start learning
concrete
wzmacniać
Powinniśmy wzmacniać naszą współpracę z naszymi oddziałami.
start learning
reinforce
We should enhance the co-operation with our affiliates.
stolarstwo
start learning
carpentry
podnośnik
start learning
hoist
egzekucja
start learning
execution
rozmontować
start learning
dismantle
belka
start learning
joist
błędny
Twoja odpowiedź jest błędna.
start learning
incorrect
Your answer is wrong.
wyposażyć
start learning
equip
definiować
start learning
define
zmyślać
start learning
fabricate
składnik
Czy masz wszystkie, niezbędne składniki do upieczenia ciasta?
start learning
component
Have you got all the necessary ingredients for the cake?
traktor
start learning
tractor
struktura
start learning
structure
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.
start learning
worker
Office workers spend too long sitting at their desks
zasięg
Książka na półce była poza moim zasięgiem, więc wziąłem drabinę.
start learning
extent
The book on the shelf was just out of my reach, so I got a ladder.
wyżej wymieniony
start learning
aforementioned
bezpieczeństwo
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.
start learning
safety
On Monday there is a workshop on safety rules.
zapobiec
Zapobiegliśmy katastrofie.
start learning
prevent
We've prevented a disaster.
narzędzia
Wszystkie niezbędne narzędzia znajdziesz na stronie internetowej.
start learning
tools
You'll find all necessary tools on the website.
silos
start learning
silo
brzeg
start learning
shore
karmić
Nakarmiłaś dziecko, czy ja mam to zrobić?
start learning
feed
Have you fed the baby, or shall I do it?
przybornik
start learning
toolbox
wykopać
start learning
excavate
deska
start learning
board
zahamowanie
start learning
inhibition
rozpora
start learning
strut
upoważniony
start learning
authorized
baldachim/zadaszenie
start learning
canopy / carport
budulec
start learning
timber
odpowiedni
Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
start learning
adequate
I still haven't found a suitable candidate.
stolarz
start learning
carpenter
komin
start learning
chimney
BHP, bezpieczeństwo i higiena pracy
start learning
OHS [also OH&S; occupational health and safety]
prace betoniarskie
start learning
concrete works
prace żelbetowe
start learning
reinforced concrete works
słup
start learning
post
belka
start learning
beam
podciąg
start learning
binding joist
wieża telewizyjna
start learning
broadcasting tower
filar (mostu)
start learning
bridge pillar
w ekstremalnych warunkach
start learning
under extreme circumstances
porażenie prądem
start learning
electric shock
tu: stempel (jako podparcie szalunków)
start learning
shore
pojemnik do podawania betonu
start learning
concrete feeder
wciągarka
start learning
hoist
sprzęt ochrony osobistej
start learning
personal protective equipment
prace/roboty ciesielskie
start learning
carpentry works
prace/roboty zbrojarskie
start learning
reinforcement works
wykonawca
start learning
contractor
zasobnik na narzędzia ręczne
start learning
toolbox
środek zabezpieczający
start learning
safety measure
demontaż
start learning
dismantling
wytrzymałość betonu
start learning
concrete strength
sprawny, działający (o urządzeniu, sprzęcie)
start learning
functional
żuraw
start learning
crane
pompa do betonu
start learning
concrete pump
pojemnik
start learning
container
kotwa
start learning
anchor
wiata
start learning
station roof
zadaszenie
start learning
canopy

You must sign in to write a comment