Daty z historii świata gimnazjum

5  1    112 flashcards    ewaross
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
776p.n.e.
start learning
Pierwsze igrzyska
753p.n.e.
start learning
Założenie Rzymu
509p.n.e.
start learning
Początek republiki w Rzymie
490p.n.e.
start learning
Bitwa pod Maratonem
480p.n.e.
start learning
Bitwa w Termopilach.
480p.n.e.
start learning
Bitwa pod Salaminą
338p.n.e.
start learning
Bitwa pod Cheroneą
323p.n.e.
start learning
Śmierć Aleksandra Macedońskiego
44p.n.e.
start learning
Śmierć Juliusza Cezara
31p.n.e.
start learning
Bitwa pod Akcjum
313
start learning
Edykt Konstantyna
380
start learning
Edykt Teodozjusza
395
start learning
Podział Imperium Rzymskiego
476
start learning
Upadek zachodniej części Imperium
622
start learning
Hidżra Mahometa z Mekki do Medyny
755
start learning
Utworzenie państwa kościelnego
800
start learning
Koronacja Karola Wielkiego
843
start learning
Traktat w Verdun
962
start learning
Koronacja Ottona I na cesarza
1054
start learning
Schizma Wschodnia
1075
start learning
Dictatus Papae
1122
start learning
Kompromis w Wormacji
1215
start learning
Wielka Karta Swobód w Anglii
1265
start learning
Parlament w Anglii
1302
start learning
Stany Generalne we Francji
1450
start learning
Wynalezienie druku
1492
start learning
Odkrycie Ameryki
1517
start learning
Początek Reformacji Lutra
1519-1522
start learning
Podróż dookoła Świata
1555
start learning
Pokój w Augsburgu
1572
start learning
Noc św. Bartłomieja
1598
start learning
Edykt Nantejski
1618-1648
start learning
Wojna trzydziestoletnia
1763
start learning
Wynalezienie maszyny parowej
1776
start learning
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych
1787
start learning
Konstytucja Stanów Zjednoczonych
1789
start learning
Początek Rewolucji Francuskiej, zdobycie Bastylii; Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela.
1804-1814
start learning
Napoleon Bonaparte cesarzem.
1806
start learning
Bitwa pod Jeną i Auerstedt.
1812
start learning
Odwrót Napoleona spod Moskwy.
1814
start learning
Abdykacja Napoleona (wysłany na Elbę).
1815
start learning
"Sto Dni" Napoleona i bitwa pod Waterloo.
1848-1849
start learning
Wiosna Ludów - ruchy rewolucyjne w Europie.
1852
start learning
Napoleon III cesarzem Francuzów.
1861-1865
start learning
Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych.
1861
start learning
Wiktor Emanuel II królem zjednoczonych Włoch.
1870-1871
start learning
Wojna francusko-pruska.
1878
start learning
Kongres berliński.
1905-1907
start learning
Rewolucja w Rosji.
1914-1918
start learning
Pierwsza wojna światowa.
1917
start learning
Rewolucja lutowa i rewolucja październikowa w Rosji.
PRECHISTORIA
start learning
Od: pojawienia się człowieka Do: ok. 3500p.n.e. – Wynalezienie pisma
STAROŻYTNOŚĆ
start learning
Od: ok. 3500p.n.e. – Wynalezienie pisma Do: 476r. –Upadek Cesarstwa Rzymskiego
ŚREDNIOWIECZE
start learning
Od: 476r. –Upadek Cesarstwa Rzymskiego Do: 1453r. –Upadek Konstantynopola 1492 – Odkrycie Ameryki
NOWOŻYTNOŚĆ
start learning
Od: 1453r. -Upadek Konstantynopola 1492 – Odkrycie Ameryki Do: 1918 –Koniec I Wojny Światowej
DZIEJE NAJNOWSZE
start learning
Od: 1918 –Koniec I Wojny Światowej Do: Czasów nam współczesnych
Pierwsze igrzyska
start learning
776p.n.e.
Założenie Rzymu
start learning
753p.n.e.
Początek republiki w Rzymie
start learning
509p.n.e.
Bitwa pod Maratonem
start learning
490p.n.e.
Bitwa w Termopilach.
start learning
480p.n.e.
Bitwa pod Salaminą
start learning
480p.n.e.
Bitwa pod Cheroneą
start learning
338p.n.e.
Śmierć Aleksandra Macedońskiego
start learning
323p.n.e.
Śmierć Juliusza Cezara
start learning
44p.n.e.
Bitwa pod Akcjum
start learning
31p.n.e.
Edykt Konstantyna
start learning
313
Edykt Teodozjusza
start learning
380
Podział Imperium Rzymskiego
start learning
395
Upadek zachodniej części Imperium
start learning
476
Hidżra Mahometa z Mekki do Medyny
start learning
622
Utworzenie państwa kościelnego
start learning
755
Koronacja Karola Wielkiego
start learning
800
Traktat w Verdun
start learning
843
Koronacja Ottona I na cesarza
start learning
962
Schizma Wschodnia
start learning
1054
Dictatus Papae
start learning
1075
Kompromis w Wormacji
start learning
1122
Wielka Karta Swobód w Anglii
start learning
1215
Parlament w Anglii
start learning
1265
Stany Generalne we Francji
start learning
1302
Wynalezienie druku
start learning
1450
Odkrycie Ameryki
start learning
1492
Początek Reformacji Lutra
start learning
1517
Podróż dookoła Świata
start learning
1519-1522
Pokój w Augsburgu
start learning
1555
Noc św. Bartłomieja
start learning
1572
Edykt Nantejski
start learning
1598
Wojna trzydziestoletnia
start learning
1618-1648
Wynalezienie maszyny parowej
start learning
1763
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych
start learning
1776
Konstytucja Stanów Zjednoczonych
start learning
1787
Początek Rewolucji Francuskiej, zdobycie Bastylii; Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela.
start learning
1789
Napoleon Bonaparte cesarzem.
start learning
1804-1814
Bitwa pod Jeną i Auerstedt.
start learning
1806
Odwrót Napoleona spod Moskwy.
start learning
1812
Abdykacja Napoleona (wysłany na Elbę).
start learning
1814
"Sto Dni" Napoleona i bitwa pod Waterloo.
start learning
1815
Wiosna Ludów - ruchy rewolucyjne w Europie.
start learning
1848-1849
Napoleon III cesarzem Francuzów.
start learning
1852
Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych.
start learning
1861-1865
Wiktor Emanuel II królem zjednoczonych Włoch.
start learning
1861
Wojna francusko-pruska.
start learning
1870-1871
Kongres berliński.
start learning
1878
Rewolucja w Rosji.
start learning
1905-1907
Pierwsza wojna światowa.
start learning
1914-1918
Rewolucja lutowa i rewolucja październikowa w Rosji.
start learning
1917
Od: pojawienia się człowieka Do: ok. 3500p.n.e. – Wynalezienie pisma
start learning
PRECHISTORIA
Od: ok. 3500p.n.e. – Wynalezienie pisma Do: 476r. –Upadek Cesarstwa Rzymskiego
start learning
STAROŻYTNOŚĆ
Od: 476r. –Upadek Cesarstwa Rzymskiego Do: 1453r. –Upadek Konstantynopola 1492 – Odkrycie Ameryki
start learning
ŚREDNIOWIECZE
Od: 1453r. -Upadek Konstantynopola 1492 – Odkrycie Ameryki Do: 1918 –Koniec I Wojny Światowej
start learning
NOWOŻYTNOŚĆ
Od: 1918 –Koniec I Wojny Światowej Do: Czasów nam współczesnych
start learning
DZIEJE NAJNOWSZE

You must sign in to write a comment