Zwroty 60-132

 0    42 flashcards    kamilberych
print play test yourself
 
Question Answer
tenże
start learning
idem
do, ku, u
start learning
in
pod nieobecnosć, podczas nieobecnosci
start learning
in absentia
w oderwaniu (od konkretnej sytuacji)
start learning
in abstracto
w danym przypadku
start learning
in concreto
nieprzerwanie
start learning
in continuo
w całości, wszyscy
start learning
in corpore
w razie wątpliwości
start learning
in dubio
w całości, dokładnie, w pełnym brzmieniu
start learning
in extenso
na końcu
start learning
in fine
na gorącym uczynku
start learning
in flagranti
w celu obejscia ustawy
start learning
in fraudem legis
w imieniu, z polecenia
start learning
in nomine
co do całości
start learning
in solidum
być może w przyszłosci (dosłownie: "w nadzieji"
start learning
in spe
w zawieszeniu
start learning
in suspenso
w całosci
start learning
in toto
zakaz równoczesnego piastowania kilku stanowisk publicznych
start learning
incompatibilitas
między stronami
start learning
inter partes
między nieobecnymi
start learning
inter absentes
między obecnymi
start learning
inter praesentes
tym samym, z samego faktu
start learning
ipso facto
mocy prawa, z mocy samego prawa
start learning
ipso iure
orzekanie - prawo do orzekania
start learning
iurisdictio, -onis
normy prawne obowiazujace bezwzględnie
start learning
ius cogens
normy prawne obowiązujace względnie
start learning
ius dispositivum
prawo prywatne
start learning
ius privatum
prawo publiczne
start learning
ius publicum
prawo krwi
start learning
ius sanguinis
prawo ziemi
start learning
ius soli
prawo
start learning
prawo in Latin
ius, iuris
słuszna przyczyna
start learning
Iusta causa
sprawiedliwosć
start learning
sprawiedliwosć in Latin
iustitia, -ae
prawidłowo, według reguł sztuki
start learning
lege artis
ustawa ogólna
start learning
lex generalis
norma prawna pozbawiona jakiejkolwiek sankcji
start learning
lex imperfecta
norma prawna opatrzona tylko sankcja represyjną (karna)
start learning
lex minus quam perfecta
norma prawna opatrzona sankcja nieważnosci
start learning
lex perfecta
norma prawna opatrzona sankcją represyjną (karną) oraz sankcja nieważności
start learning
lex plus quam perfecta
ustawa specjalna, przepis szczególny
start learning
lex specialis
ustawa, przepis, prawo
start learning
lex, legi
sposób działania
start learning
modus operandi

You must sign in to write a comment