zawody

 0    165 flashcards    223344Dafid
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tapicer
start learning
upholsterer
mechanik
start learning
a mechanic
stolarz
start learning
a carpenter
spawacz
start learning
welder
pracownik fizyczny, robotnik
start learning
a manual worker
budowlaniec, budowniczy
start learning
builder
elektryk
start learning
an electrician
rolnik
start learning
a farmer
strażak
start learning
a fire fighter
ślusarz
start learning
locksmith
programista
start learning
a software developer
szwaczka / krawcowa
start learning
seamstress
meble
start learning
furniture
metal
start learning
metal
produkcja
start learning
production
ogrodnik
start learning
a gardener
pomocnik
start learning
assistant
pielęgniarka
start learning
a nurse
hydraulik
start learning
a plumber
księgowy
start learning
an accountant
prawnik
start learning
a lawyer
gospodyni domowa
start learning
housemade/housewife
kucharz
start learning
a cook
inżynier
start learning
an engineer
kelner
start learning
a waiter
zawód
start learning
profession
kariera
start learning
a career
architekt
start learning
architect
ochroniarz
start learning
bodyguard
sędzia
start learning
judge
pisarz
start learning
writer
siła robocza
start learning
workforce
pracownicy
start learning
employees
rekrutacja
start learning
recruitment
załacznik
start learning
attachment
najlepsze pozdrowienia
start learning
Best regards
przyklad
start learning
example
wynajmować
start learning
to rent
przepływ pieniężny
start learning
cash flow
reklama
start learning
advert
ogłoszenie
start learning
advertisement
CEO (dyrektor naczelny)
start learning
CEO (Chief Executive Officer)
współpraca
start learning
cooperation
faktury
start learning
invoices
warunki
start learning
conditions
zatrudniać
start learning
to hire
współpracownik
start learning
coworker
zezwolenie
start learning
permit
Agencja Pracy
start learning
job agency
osiągnięte wyniki
start learning
achieved performance
rozliczyć
start learning
settle
fryzjer
start learning
hairdresser
pośrednik rekrutacyjny
start learning
recruitment broker
załoga
start learning
crew
przywództwo
start learning
leadership
aktualizacja zamowień
start learning
order update
Pozdrowienia
start learning
greetings
pełnomocnictwo
start learning
power of attorney
potwierdzać
start learning
confirm
doceniam
start learning
appreciate
odejmować, potrącać
start learning
deduct
wytlumaczyć
start learning
explain
stawka
start learning
rate
normy
start learning
norms
Obliczyć
start learning
calculate
potrącać
start learning
deduct
opperować
start learning
opperate
właściciel firmy
start learning
owner of a company
magazyn
start learning
warehouse / depot
korzyści
start learning
benefits
podwykonawca
start learning
subcontractor
dolicz
start learning
add
doradca
start learning
adviser
handlarz / handlarka
start learning
trader
wykwalifikowany pracownik
start learning
qualified worker
prawa
start learning
rights
ćwiczenia
start learning
exercises
szkolenie
start learning
training
dostawa
start learning
delivery
zakres
start learning
range
ilość
start learning
quantity
zapewnić
start learning
provide, assure
partner biznesowy
start learning
business partner
zarządzanie
start learning
management
udział/dzielić
start learning
share
zaliczka / kaucja, zadatek
start learning
advance payment/deposit, down payment
wniosek o pozwolenia
start learning
application for permits
rosną stawki, cena, temperatura
start learning
rates, price, temperature go up
pracownicy płci żeńskiej
start learning
female employees
waluta
start learning
currency
jednostka miary
start learning
unit of measure
krawiec / krawcowa
start learning
tailor/dressmaker
kampania promocyjna
start learning
a promotional campaign
prezes
start learning
president
podatek
start learning
tax
dochód
start learning
income
branża
start learning
industry
baza danych
start learning
database
murarz
start learning
bricklayer
pożyczka
start learning
a loan
dowód
start learning
evidence
podsumuję
start learning
summarize
przewodnik turystyczny
start learning
tour guide
karta tymczasowego pobytu (TRS)
start learning
temporary resident card (TRS)
asortyment
start learning
assortment
wynik, rezultat
start learning
outcome
obywatelstwo
start learning
a citizenship
liczyć
start learning
to count
płeć kulturowa
start learning
gender
konto/rachunek
start learning
account
przeprowadzać transakcję
start learning
transact
spotkanie, zetknięcie
start learning
encounter
wydatki
start learning
expenses
harmonogram
start learning
schedule
oczekiwania
start learning
expectations
płaca / zarobki
start learning
wage
samodzielny
start learning
individual
prowizja
start learning
commission
wyciąg z konta
start learning
bank statement
spadek / zmniejszenie
start learning
decrease
wzrost / przyrost
start learning
increase
wymagać
start learning
require
wymagania
start learning
requirements
wróżka
start learning
fortune teller
postęp
start learning
advance
gospodarka
start learning
economy
pieczątka
start learning
stamp
zatrudnić
start learning
to employ
warty
start learning
worth
zarządzać
start learning
manage
procedura
start learning
procedure
razy (w mnożeniu)
start learning
times
równa się (w działaniach liczbowych)
start learning
equals (in numerical operations)
aktualny
start learning
up to date/ current
praktyka
start learning
practice
poinformować
start learning
inform
zatwierdzenie
start learning
approval
opłata
start learning
fare
sprzedawca
start learning
seller
brutto
start learning
gross
dobrobyt
start learning
welfare
"łowca głów"
start learning
headhunter
stopniowo
start learning
gradually
przechowywanie
start learning
storage
opiekun
start learning
guardian
zajęcia
start learning
classes
Praca dorywcza
start learning
casual work
umowa
start learning
agreement
ubiegać się o
start learning
apply for
dojazd do pracy
start learning
commuting to work
kopiować
start learning
copy
skaner
start learning
scaner
obowiązek/ obowiązki / na służbie
start learning
duty/duties/on duty
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
job interview
zatrudnienie
start learning
employment
zatrudniony
start learning
employed
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
wakat
start learning
vacancy
wykonawczy, ostateczny
start learning
executive
ważny (np. o paszporcie)
start learning
valid
nie licząc
start learning
excluding
opłata za usługi
start learning
services charge
złożyć wniosek
start learning
submit an application
geodeta
start learning
surveyor, geodesist

You must sign in to write a comment