0 Person likes this. Give a Like!

223344Dafid 223344Dafid

I started using VocApp 622 days ago. I have 568 study days, and my study streak is 260 days. I am the author of 40 lessons. The date of my last visit is 2020-03-24 21:58:54.

My interests

English

Flashcards created by me


rzeczowniki- dom i wyposazenie
rzeczowniki- rodzina
czasowniki nieregularne
najczęściej używane
codzienne czynności
Present Simple
Present Continuous
części ciała
zawody
idiomy
czasowniki
przymiotniki (osoba)
zwroty w jezyku ang.
in/on/at (przyimki czasu)
in/on/at (przyimki miejsca)
Fast Languages-rzeczowniki
Duolingo
przyimki ruchu
ważne wyrażenia
Łączniki zdania
Fast Languages- przymiotniki
przesłówki
Fast Languages- kognaty
stopniowanie przymiotników
kierunki
zdrowie
zakupy
zaimki
imiesłów bierny i czynny
Restauracja
czasowniki złożone
Present perfect
warzyw i owoce
po czasowniku + ing
Nadia słowa
po czasowniku+ to
zwierzęta i krajobraz
Odzież
lotnisko
Nowe słówka

You must sign in to write a comment