czasowniki nieregularne

 0    99 flashcards    223344Dafid
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
obudzić się
wczoraj obudziłem się późno
start learning
awake-awoke-awoken
I woke up late yesterday
być
oni byli na meczu
start learning
be-was/were-been
they were at the match
stawać się
ty stałeś się piłkarzem
start learning
become - became - become
you became a footballer
zaczynać
we begin to practice
start learning
begin-began-begun
zaczynamy ćwiczyć
gryźć, kąsać
pies ugryzł chłopca w palec
start learning
bite, bit, bitten/bit
the dog bit his boy's finger
dmuchać, wiać
chłopiec nadmuchała balon powietrzem
start learning
blow - blew - blown
the boy blew a balloon with air
przynosić
przyniosłem komuś prezent
start learning
bring - brought - brought
I brought a present to someone
budować
wybudowaliśmy dom marzeń
start learning
build - built - built
we built a dream house
płonąć, palić
drewno spłonęło w lesie
start learning
burn - burnt/burned- burnt/burned
the wood burned in the forest
łamać
złamać wszystkie schematy
start learning
break - broke - broken
break all diagrams
kupować
kupiłem biuro w którym obecnie pracuje
start learning
buy - bought - bought
I bought an office where I currently work
łapać
Viktor nauczył się łapać piłkę
start learning
catch-caught-caught
Viktor learned to catch the ball
wybierać
ja wybieram różne rozwiązania
start learning
choose - chose - chosen
I choose different solutions
przychodzić, przybywać
ja codziennie przychodziłem do pracy
start learning
come-came-come
I came to work every day
kosztować
to dużo może mnie kosztować
start learning
cost-cost-cost
it can cost me a lot
ciąć
stolarz będzie ciął drewno
start learning
cut-cut-cut
the carpenter will cut wood
robić
zadanie zostało zrobione
start learning
do-did-done
the task has been done
rysować
narysowałem trudny szkic
start learning
draw - drew - drawn
I drew a difficult sketch
snić, marzyć
kamil marzył o wakacjach
start learning
dream-dreamt/dreamed-dreamt/dreamed
Kamil dreamed of vacation
pić
trener zauważył, że wypiłem wodę
start learning
drink-drank-drunk
the trainer noticed that I had drunk water
jechać
wnuki mówiły, że mam jechać samochodem
start learning
drive - drove - driven
grandchildren said that I should drive a car
jeść
przedwczoraj jadłem
start learning
eat - ate - eaten
I ate the day before yesterday
upadać, przewracać się
drzewo przewrócił się na ulice
start learning
fall-fell-fallen
the tree fell on the street
karmić
nakarmiłem wszystkie dzikie zwierzęta
start learning
feed - fed - fed
I fed all wild animals
czuć
dawno nie czułem się tak dobrze
start learning
feel-felt-felt
I haven't felt so good in a long time
walczyć
dawno nie czułem się tak dobrze
start learning
fight-fought-fought
I haven't felt so good in a long time
znaleźć
nasza macocha znalazła kotka
start learning
find-found-found
our stepmother found a kitty
lecieć
w czerwcu lecieliśmy do Azji
start learning
fly-flew-flown
in June we flew to Asia
zapomnieć
o nie których sprawach zapominaliśmy
start learning
forget-forgot-forgotten
about which matters we have forgotten
wybaczać
wybaczyłem wszystkim ludziom
start learning
forgive - forgave- forgiven
I have forgiven all people
zamarznąć
jest tsk zimno, że woda zamarzła
start learning
freeze-froze-frozen
it's so cold that the water freezes
dostać
ona dostała dużo zadań
start learning
get-got-got/gotten
she got a lot of tasks
dawać
musza dawać z siebie wszystko
start learning
give-gave-given
they must give their best
iść, poszedł, odszedł
wczoraj poszli pracownicy
start learning
go-went-gone
employees went yesterday
rosnąć
wszyscy mogą urosnąć
start learning
grow - grew - grown
everyone can grow
wieszać
zawiesiłem rękawice na kołek
start learning
hang - hung/hanged - hung/hanged
I hung the peg gloves
ma-miał-miał
miałem dużo pracy z tymi ludźmi
start learning
have-had-had
I had a lot of work with these people
słyszeć, usłyszeć
brygadziście usłyszeli od dyrektora wiadomość
start learning
hear-heard-heard
the foreman heard a message from the director
chować
było ciężko to chować przed nimi
start learning
hide - hid - hidden/hid
the foreman heard a message from the director
uderzać
trzeba mocniej uderzać w te meble
start learning
hit - hit - hit
you have to hit this furniture harder
trzymać
start learning
hold - held - held
przechowywać
start learning
keep-kept-kept
wiedzieć, znać
start learning
know - knew - known
prowadzić
start learning
lead - led - led
uczyć się
start learning
learn - learnt/learned - learnt/learned
opuszczać, wyjeżdżać
start learning
leave - left - left
pożyczać komuś
start learning
lend - lent - lent
pozwalać
start learning
let - let - let
gubić, tracić
start learning
lose - lost - lost
produkować
start learning
make-made-made
spotkać
start learning
meet - met - met
płacić
start learning
pay-paid-paid
kłaść
start learning
put-put-put
czytać
start learning
read-read-read
jeździć
start learning
ride - rode - ridden
dzwonić
start learning
ring - rang - rung
biec
start learning
run-ran-run
piłować
start learning
saw - sawed - sawn/sawed
mowić
start learning
say - said - said
widzieć
start learning
see-saw-seen
sprzedawać
start learning
sell-sold-sold
wysyłać
start learning
send-sent-sent
ustawiać
start learning
set-set-set
strzelać
start learning
shoot-shot-shot
pokazywać
start learning
show-showed-shown/showed
zamykać
start learning
shut-shut-shut
spiewać
start learning
sing-sang-sung
siedzieć
start learning
sit-sat-sat
spać
start learning
sleep-slept-slept
wąchać, pachnieć
start learning
smell-smelt/smelled-smelt/smelled
mowić
start learning
speak-spoke-spoken
stać
start learning
stand-stood-stood
kraść
start learning
steal-stole-stolen
nabijać, wetknąć
start learning
stick - stuck - stuck
plywać
start learning
swim-swam-swum
brać
start learning
take-took-taken
nauczać
start learning
teach - taught - taught
opowiadać
start learning
tell - told - told
myśleć
start learning
think - thought - thought
rzucać
start learning
throw-threw-thrown
rozumieć
start learning
understand-understood-understood
budzić
start learning
wake - woke/waked - woken/waked
nosić
start learning
wear-wore-worn
wygrywać
start learning
win - won - won
pisac
start learning
write-wrote-written
znaczyć
start learning
mean - meant - meant
psuć
start learning
spoil - spoilt - spoilt
pomylić się / mylić się
start learning
mistake - mistook - mistaken
marnować
start learning
misspend - misspent - misspent
obracać
start learning
spin-spun-spun
przytrafić się/ zdarzyć się
start learning
befall - befell - befallen
spowodować
start learning
beget - begot - begotten
ujrzeć
start learning
behold - beheld - beheld
eksplodować
start learning
burst - burst - burst
rozdać
start learning
deal- dealt- dealt
przewidywać
start learning
foresee - foresaw - foreseen
zaprzeczać
start learning
forswear-forswore-forsworn
wyrównywać/wynagradzać
start learning
offset - offset - offset
zaspanie, przespać coś
start learning
oversleep - overslept - overslept

You must sign in to write a comment