Zaburzenia w krążeniu

 0    131 flashcards    ponytailohmy
print play test yourself
 
Question Answer
wstrząs
start learning
shock
krwinkotok
start learning
erythrorrhagia
krwotok
start learning
haemorrhagia
k. zewnętrzny
start learning
haemorrhagia externa
k. wewnętrzny
start learning
haemorrhagia interna
k. urazowy
start learning
haemorrhagia traumatica
k. samoistny
start learning
haemorrhagia spontanea
krwawe wymioty
start learning
haematemesis
krwotok z żołądka
start learning
gastrorrhagia
krwotok z jelita
start learning
enterorrhagia
krwawe stolce
start learning
sedes cruentes
krwotok z nosa
start learning
epistaxis
krwioplucie
start learning
haemoptoë
krwiomocz
start learning
hematuria
krwotok z płuc
start learning
pneumorrhagia
krwawienie miesięczne
start learning
menorrhea
obfite krwawienie miesięczne
start learning
menorrhagia
krwawienie z macicy pozamiesiączkowe
start learning
metrorrhagia
udar mózgu
start learning
apoplexia cerebri (insultus cerebri)
ognisko krwotoczne
start learning
focus haemorrhagicus
krwiak
start learning
haematoma
podbiegnięcie krwawe, siniak
start learning
sugillatio (suffusio sanguinis)
krwiak śródścienny / krwiak rozwarstwiający / "tętniak rozwarstwiający"
start learning
haematoma intramurale / haematoma dissecans / "aneurysma dissecans"
obecność krwi w układzie komorowym mózgu
start learning
haemotocephalus internus
obecność krwi w jamie opłucnej
start learning
haemothorax
obecność krwi w jamie osierdzia
start learning
haemopericardium
obecność krwi w jamie otrzewnej
start learning
haemoperitoneum (haemascos)
krwiak jamy stawowej
start learning
haemarthros (haemarthrosis)
krwiak jamy macicy
start learning
haematometra
obecność krwi w świetle jajowodu
start learning
haematosalphinx
wybroczyny
start learning
ecchymoses
wybroczyny punkcikowate
start learning
ecchymoses punctatae (petechiae)
plamica
start learning
purpura
skaza krwotoczna
start learning
diathesis haemorrhagica
gnilec, szkorbut
start learning
scorbutus
krwawiączka, hemofilia
start learning
haemophilia
niedokrwistość
start learning
anaemia
niedokrwistość pokrwotoczna
start learning
anaemia post haemorrhagica
skrzep
start learning
cruor sanguinis (coagulum)
krzepnięcie krwi
start learning
coagulatio sanguinis
zlepianie i osadzanie się płytek
start learning
conglutinatio, aglutinatio
zakrzepica
start learning
thrombosis
zespół rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego
start learning
microthrombosis dispersa (DIC - disseminated intravascular coagulation)
zakrzepica żylna
start learning
phlebothrombosis
zakrzepowe zapalenie żył
start learning
thrombophlebitis
wędrujące zakrzepowe zapalenie żył
start learning
thrombophlebitis migrans
skrzeplina, zakrzep
start learning
thrombus
skrzeplina czerwona
start learning
thrombus ruber
skrzeplina biała
start learning
thrombus albus
skrzeplina warstwowa
start learning
thrombus lamellaris
skrzeplina pierwotna
start learning
thrombus autochtonus
skrzeplina przedłużona
start learning
thrombus prolongatus
skrzeplina zamykająca światło
start learning
thrombus obturatorius
skrzeplina przyścienna
start learning
thrombus parietalis
skrzeplina szklista
start learning
thrombus hyalinicus
skrzeplina kulista
start learning
thrombus globosus
skrzepliny na zastawkach serca
start learning
vegetationes
rozmiękanie zakrzepu
start learning
emollitio thrombi
powiększanie się zakrzepu
start learning
propagatio thrombi
organizacja zakrzepu
start learning
organisatio thrombi
rekanalizacja zakrzepu
start learning
recanalisatio thrombi
zator
start learning
embolia
zator skrzeplinowy
start learning
thromboembolia (embolia thrombotica)
zator komórkowy
start learning
embolia cellularis
zator bakteryjny
start learning
embolia bacterialis
zator nowotworowy
start learning
embolia neoplasmatica
zator cholesterolowy
start learning
embolia cholesterolosa
zator tłuszczowy
start learning
embolia adiposa
zator powietrzny
start learning
embolia aerea
zator azotowy
start learning
embolia nitrica
zator typowy (prosty)
start learning
embolia typica (simplex)
zator nietypowy
start learning
embolia atypica
zator wsteczny
start learning
embolia retrograda
zator skrzyżowany
start learning
embolia cruciata
zator płucny
start learning
embolia pulmonalis
zator tętnic płucnych
start learning
embolia arteriarum pulmonalium
zator jeździec
start learning
embolia sellaris
czop zatorowy
start learning
embolus
przekrwienie
start learning
hyperaemia
p. czynne (tętnicze)
start learning
hyperaemia activa (h. arteriosa)
p. bierne (żylne)
start learning
hyperaemia passiva (h. venosa, venostasis)
p. bierne miejscowe
start learning
hyperaemia passiva localisata
p. bierne uogólnione
start learning
hyperaemia passiva generalisata
p. bierne ostre
start learning
hyperaemia passiva acuta
p. bierne przewlekłe
start learning
hyperaemia passiva chronica
stwardnienie brunatne płuc
start learning
induration fusca pulmonum
wątroba muszkatołowa
start learning
hepar moschatum
stwardnienie zastoinowe wątroby
start learning
induratio hepatis venostatica
marskość sercowa
start learning
cirrhosis hepatis cardiaca
nieżyt zastoinowy
start learning
catarrhus cyanoticus
przekrwienie tętniczo-żylne (mieszane)
start learning
hyperaemia arteriovenosa (hyperaemia mixta)
przekrwienie opadowe
start learning
hyperaemia hypostatica
niedokrwienie
start learning
ischaemia
zawał
start learning
zawał in Latin
infarctus
zawał niedokrwienny (blasy)
start learning
infarctus ischaemicus (pallidus, albus)
zawał krwotoczny (czerwony)
start learning
infarctus haemorrhagicus (ruber)
zawał m. sercowego wczesny
start learning
infarctus acutus (recens) myocardii
zawał m. sercowego w okresie rozmiękania
start learning
infarctus myocardii in statu myomalaciae
zawał serca w okresie organizacji
start learning
infarctus myocardii in statu organisationis
blizna po zawale m. sercowego
start learning
infarctus cicatrisatus myocardii (cicatrix post infartum myocardii)
rozmiękanie mózgu
start learning
encephalomalacia
obrzęk
start learning
oedema
obrzęk zapalny
start learning
oedema inflammatorium
obrzęk alergiczny
start learning
oedema allergicum
obrzęk limfatyczny
start learning
lymphoedema
słoniowacizna
start learning
elephantiasis
obrzęk ostry
start learning
oedema acutum
obrzęk przewlekły
start learning
oedema chronicum
przesięk
start learning
transsudatum
wysięk
start learning
exsudatum
uogólniony obrzęk, głównie tkanki podskórnej
start learning
anasarca
płyn w jamie opłucnej
start learning
hydrothorax
płyn w worku osierdziowym
start learning
hydropericardium
płyn w jamie otrzewnej (wodobrzusze)
start learning
hydroperitoneum (ascites)
limfotok
start learning
lymphorrhagia
chłonka w jamie opłucnej
start learning
chylothorax
chłonka w jamie osierdzia
start learning
chylopericardium
chłonka w jamie otrzewnej
start learning
ascites chylosus
tętniak
start learning
aneurysma
tętniak workowaty
start learning
aneurysma sacciforme
tętniak wrzecionowaty
start learning
aneurysma fusiforme
tętniak prawdziwy
start learning
aneurysma verum
tętniak rzekomy
start learning
aneurysma spurium
tętniak urazowy
start learning
aneurysma traumaticum
tętniak wrodzony
start learning
aneurysma congenitum
tętniaki prosowate
start learning
aneurysmata miliaria
pękniecie tętniaka
start learning
ruptura aneurysmatis
żylak
start learning
varix
żylaki odbytu (krwawnice)
start learning
varices haemorrhoidales (haemorrhoides)
żylaki przełyku
start learning
varices oesophagi
żylaki splotu wiciowatego
start learning
varicocoele plexus pampiniformis

You must sign in to write a comment