Zaburzenia afektywne

 0    39 flashcards    svenska
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
kryteria diagnostyczne zaburzeń depresyjnych nawracających
start learning
co najmniej 2 epizody trwające nie krócej niż 2 tygodnie, między nawrotami powrót do pełnego zdrowia
anhedonia
start learning
utrata zdolności do czerpania przyjemności i zadowolenia z życia
dystymia
start learning
przewlekle obniżony nastrój, przez miesiące/lata dominuje uczucie zmęczenia, przygnębienia, zniechęcenia, które utrzymują się na podobnym poziomie przez dużo czasu
na czym polega depresja poporodowa
start learning
spełnia kryteria wielkiej depresji, trwa minimum 2 tygodnie
kryteria diagnostyczne zaburzeń sfektywnych dwubiegunowych
start learning
nawracające (co najmniej 2) wyraźne zaburzenia nastroju i aktywności w postaci manii/hipomanii a nasrępnie depresji lub odwrotnie
kiedy rozpoznajemy dwubiegunowe zaburzenia afektywne z objawami psychotycznymi?
start learning
epizody maniakalne/hipomaniakalne oraz depresyjne + urojenia w manii i grzeszności i winy w depresji
cyklotymia
start learning
należy do grupy utrwalonych zaburzeń nastroju - utrzymujące się stale wahania nastroju w postaci licznych epizodów łagodnej depresji i stanów wzmożonego samopoczucia, porównywalne z hipomanią + zaniedbywanie obowiązków zawodowych/porywanie się na coś nieosiągalnego
katecholaminowy model zaburzeń afektywnych
start learning
w nim zakłada się, że niedobór przekaźników monoaminowych powoduje depresję, a nadmiar manię. BŁĘDNY
co wpływa na pojawienie się depresji wg Haug, ahrens?
start learning
brak równowagi między działaniem sprzężonych finkcjonalnie układów NA i 5-HT
2 wnioski dot. neurochemicznego podłoża zaburzeń afektywnych
start learning
1 nie stwierdzono ŻADNYCH ISTOTNYCH RÓŻNIC w zab. neuroprzekaźnictwa między osobami cierpiącymi na nawracające zaburzenia afektywne jedno i dwubiegunowe 2. zaburzenia neuroprzekaźnictwa nie występują u wszystkich chorych
2 hipotezy na temat mózgowych podstaw depresji i manii LeDoux
start learning
1. na pojawienie się symptomów depresji i manii wpływają zaburzenia systemu połąćzeń, tworzących szlaki noradrenergiczne: hipokamp->ciało migdałowate->podwzgórze->miejsce sinawe, regulujące bardziej złożone doświadczenia emocjonalne 2. niektóre postaci depresji są spowodowane obrażeniami lub udarem mózgu, zwłaszcza lewej części okolic czołowych, a także prawej tylnej okolicy płatów czołowych
z jakim mechanizmem hormonalnym łączy się depresja?
start learning
przewlekły wzrost poziomu ACTH i glukokortykoidów
jaka oś nie pracuje poprawnie w depresji?
start learning
podwzgórze-przysadka-nadnercza
zaburzenia zaliczane do psychoz - 3
start learning
schizofrenia, zaburzenia schizotypowe, schizoafektywne oraz ostre uporczywe zaburzenia urojeniowe
3 typy zaburzeń psychicznych
start learning
psychozy, nerwice, zaburzenia osobowości
2 grupy zaburzeń psychicznych wg Kraepelina
start learning
choroba maniakalno-depresyjna, otępienie wczesne ~ schizofrenia
objawy schizofrenii
start learning
zaburzenia uwagi i rozumienia, halucynacje, spłycenie życia afektywnego, zaburzenia przebiegu myślenia
twórca pojęcia schizofrenia
start learning
Bleuler
podstawowe symptomy schizofrenii wg Bleulera (3)
start learning
zab. skojarzenia i afektywności, ambiwalencja, autyzm
kryteria diagnostyczne schizofrenii (4)
start learning
1. dezintegracja procesów i całej struktury psychicznej 2. zaburzenia myślenia i spostrzegania 3. zaburzenia uczuciowości (sztywność) 4. nieprzystosowanie w różnych sferach życia (wycofywanie się z kontaktów społecznych w wew. swiat dziwacznych idei, urojeń i halucynacji)
4 grupy symptomów składających się na obraz kliniczny schizofrenii
start learning
1. pozytywne (halucynacje i urojenia) 2. myślenia (upośledzenie procesu i tiku myślenia) 3. negatywne (defizyty zachowania, zblednięcie emocjonalne) 4. wspólne dla schizofrenii i innych zab. psychicznych (depresja, OCD)
symptomy pozytywne
start learning
halucynacje, urojenia
urojenia
start learning
fałszywe przkonania o rzeczywistości, nie podlegające zmianom mimo dowodów i argumentów
utrata celu
start learning
niezdolność do doprowadzenia wypowiedzi do końca
typ I schizofrenii a typ II
start learning
I- dominują przejawy pozytywne, II-dominują negatywne symptomy-spłycenie afektu, zaburzenia poznawcze, oznaki braku woli i zaburzenia ruchowe
kiedy rozpoznajemy schizofrenię paranoidalną?
start learning
gdy stwierdzamy wystąpienie urojeń, wyraźnych halucynacji słuchowych i zaburzeń spostrzegania
najczęstsze urojenia w schizofrenii paranoidalnej
start learning
prześladowcze, odnoszące, wielkościowe, zazdrości
jakie omamy oprócz głosów występują w schizofrenii paranoidalnej?
start learning
omamy bezsłowne - trzaski, szumy, śmiechy
charakterystyka schizofrenii hebeferycznej
start learning
zaburzenia afektu, napędu psychoruchowego i formalne zaburzenia myślenia, płytki nastrój, niedostosowany do sytuacji
urojenia i halucynacje w schizofrenii hebefrenicznej
start learning
zwiewne, mało usystematyzowane, koncentrują się na dziwnych i absurdalnych doznaniach cielesnych
schizofrenia katatoniczna
start learning
dominujące objawy z obszaru zaburzeń psychomotorycznych: negatywizm czynny, giętkość woskowa, stereotypie ruchowe
2 postaci schizofrenii katatonicznej
start learning
hiperkinetyczna: skrajne pobudzenie i podniecenie, hipokinetyczna: osłupienie, znieruchomienie
niegatywizm czynny w schizofrenii katatonicznej
start learning
nieumotywowany opór wobec wszystkich poleceń lub prób poruszenia
schizofrenia prosta
start learning
powolne wycofywanie się z kontaktów społecznych, rosnący brak zainteresowania rodziną, rozwój dziwacznych zachowań, zanik motywacji
schizofrenia rezydualna
start learning
gdy pojawia się przewlekły etap rozwoju zaburzeń schizofrenicznych-> wyraźny postęp choroby: nasilone objawy schizofreniczne: spowolnienie psychomotoryczne, ograniczenie aktywności, spłycenie afektu, bierność
kiedy mówimy o pełnej remisji schizofrenii?
start learning
gdy objawy ustępują pod wpływem leczenia
kiedy mówimy o przebiegu długoterminowym schizofrenii?
start learning
gdy uda się stłumić objawy pozytywne, a pozostają negatywne i mogą się pogłębiać lub pozostać na tym samym poziomie
4 fazy przebiegu schizofrenii
start learning
przedchorobowa, prodromalna (okres zwiastunów), ostra, remisja
objawy fazy prodromalnej (okresu zwiastunów)
start learning
lęki, obniżony nastrój, wycofanie społeczne, zaburzenia emocjonalne

You must sign in to write a comment