psychopatologia ogólna

 0    177 flashcards    svenska
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
czym zajmuje się psychopatologia ogólna? 3
start learning
1. rozpoznawanie i opis przejawów zaburzeń psychicznych 2. ich ujęcie w konkretne terminy i pojęcia 3. zdefiniowanie wskaźników umożliwiaących ich trafne rozpoznanie
jakich fenomenów życia psychicznego poszukuje psychopatologia ogólna?
start learning
mających znaczenie kliniczne, stqałych i powtarzalnych
2 kryteria wykorzystywane w psychopatologii
start learning
ilościowe, jakościowe
objawy
start learning
klinicznie znaczące odchylenia od normalnego nasilenia pewnych właściwości czy normalnego przebiegu konkretnego procesu psychicznego
4 podziały objawów
start learning
osiowe-peryferyczne, pierwszorzędowe-drugorzędowe, bezwzględnie diagnostyczne-względnie diagnostyczne, typowe-atypowe
zespół psychopatologiczny/kliniczny
start learning
zespół objawów wystęujących wspólnie w naturalnych warunkach; podstawowa jednostka opisu zaburzeń psychicznych
czym interesuje się psychopatologia szczegółowa?
start learning
zespołami i kategoriami zaburzeń psychicznych
co wg Bilikiewicza jest konieczne dla zrozumienia zjawisk psychopatologicznych?
start learning
znajomość istoty, dynamiki i struktury przebiegu prawidłowych czynności psychicznych
podział procesów psychicznych
start learning
poznawcze, emocjonalne, motywacyjne
6 procesów poznawczych
start learning
wrażenia, spostrzeżenia, uwaga, zapamiętywanie, myślenie, komunikowanie się przy użyciu pojęć
3 systemy neuronalne wg Łurii
start learning
1. układ podkorowy pnia mózgu, regulujący poziom fizjologicznego wzbudzenia 2. tylne obszary kory nowej, w których zachodzę procesy przetwarzania inf. 3. przednie obszary kory nowej-odpowiedzialne za regulację procesów psychicznych zw. z planowaniem działań i podejmowaniem decyzji
3 bloki funkcjonalne wg Łurii
start learning
1. programowania aktywności 2. przetwarzanie informacji 3. energetyczny
jak powstają wrażenia zmysłowe?
start learning
bodziec->zmysły->przetworzenie energii bodźca na akt. elektryczną i biochemiczną neuronów
spostrzeganie
start learning
złożony proces psychiczny, polegający na tworzeniu reprezentacji przedmiotu dzięki inf. pochodzącym z narządów zmysłu i pamięci
podział bodźców
start learning
dystalne, proksymalne
2 rodzaje przetwarzania informacji
start learning
dół-góra, góra-dół
przetwarzanie dół-góra
start learning
odbiór informacji przez zmysły->analiza na najwyższych piętrach ukł. nerwowego->wyodrębnienie cech->scalenie i interpretacja cech->dopasowanie do istniejących już reprezentacji przedmiotów
przetwarzanie góra-dół
start learning
przebieg procesu spostrzegania wyznaczony jest już istniejącymi śladami pamięciowymi/reprezentacjami zjawisk
kiedy droga zstępująca jest szczególnie ważna?
start learning
gdy informacje sensoryczne są niepełne
wyobraenia
start learning
charakteryzują się większą naocznością niż spostrzeżenia, można je uaktywnić w każdym momencie, nawet gdzy nie ma przedmiotu
2 rodzaje wyobrażeń
start learning
odtwórcze-przywołanie obrazu/doznań wcześniej zapamiętanych, twórcze-fantazjowane
3 kryteria podziału zaburzeń spostrzegania (Bilikiewicz)
start learning
1. stopień odpowiedniości siły/wielkości procesu psychicznego, jakim jest spostrzeżenie, do wielkości fizycznej bodźca 2. poziom trafności sądu realizującego, czyli przekonania o istnieniu/nieistnieniu przedmiotu i jego umiejscowieniu w otaczającej rzeczywistości 3. stopień popeawności rozpoznania, czyli trafności sądu klasyfikującego spostrzegane przedmioty na klasy/kategorie przedmiotów
jakie 2 postaci mogą mieć zaburzenia spostrzegania polegające na nieodpowiednim natężeniu czynności psychicznej do wielkości bodźca?
start learning
zwiększenie wrażliwości/zmniejszenie wrażliwości
co zazwyczaj obejmuję zniekształcenia spostrzegania?
start learning
pojedynczą cechę przedmiotu/właściwość obrazu lub osoby, którym nie towarzyszy sąd realizujący
5 zaburzeń przy których występują zniekształcenia spostrzeżenia
start learning
deprywacja sensoryczna, pod wpływem substancji psychoaktywnych, w zab. osobowości, na skutek uszkodzenia mózgu, padaczka
agnozje
start learning
nierozpoznanie bodźca istniejącego; nie można rozpoznać całego przedmiotu/jego cech mimo zachowania/niznacznego zakłócenia pracy narządów zmysłó i ich funkcji
agnozje wzrokowe
start learning
apercepcyjna, asocjacyjna, prozopagnozja
agnozja apercepcyjna + miejsce uszkodzenia
start learning
nierozpoznawanie cech przedmiotów; płat ciemieniowy/skroniowy prawej półkuli
agnozja asocjacyjna + miejsce uszkodzenia
start learning
poprawne spostrzeganie cech, nierozpoznawanie przedmiotów; uszkodzenie obustronne lub w prawej/lewej półkuli części tylnej
prozopagnozja + miejsce uszkodzenia
start learning
nierozpoznawanie twarzy znanych osób; różne miejsca w półkuli prawej
agnozja barw + miejsce uszkodzenia
start learning
niemożność rozpoznania i/lub nazywania barw; szlaki wzrokowe, zakręt językowy i wrzecionowaty
agnozje słuchowe
start learning
głuchota centralna, agnozja werbalna, amuzja
głuchota centralna + miejsce uszkodzenia
start learning
niemożność rozróżnienia wszystkich dźwięków; pierwotna kora słuchowa, promienistość słuchowa
agnozja werbalna \+ miejsce uszkodzenia
start learning
trudności w rozpoznaniu słów; formacje podkorowe w spoidle wielkim
amuzja + miejsce uszkodzenia
start learning
trudności w rozpoznaniu melodii, muzyki; obszary skroniowo-ciemieniowe lewej półkuli
agnozje dotykowe
start learning
amorfognozja, ahylognozja, astereognozja
amorfognozja + miejsce uszkodzenia
start learning
błędy w rozpoznawaniu kształtu i wielkości; obszary ciemieniowe i skroniowe wokół kory SII
ahylognozja + miejsce uszkodzenia
start learning
nierozpoznawanie dotykowe temperatury i faktury; obszary ciemieniowo-skroniowe
strereognozja
start learning
niezdolność do rozróżniania form trójwymiarowych
zaspół ignorowania jednej strony + miejsce uszkodzenia
start learning
lewostronne pomijanie własnego ciała, przestrzeni; prawa półkula
złudzenia
start learning
błędne rozpoznania istniejących w rzeczywistości przedmiotów
6 rodzajów złudzeń
start learning
wzrokowe, słuchowe, smakowe, węchowe, dotykowe, kinestetyczne, cenestetyczne
omamy=halucynacje
start learning
spostrzeganie nieistniejących w rzeczywistości przedmiotów i zjawisk, którym towarzyszy błędny sąd realizujący o realnym istnieniu bodźców umiejscowionych w przestrzeni odpowiadającej danemu zmysłowi
omamy wzrokowe
start learning
w postaci pojedynczych bodźców: błyski, plamki, cienie (fotomaty) oraz przedmiotów martwych i żywych rozmaitej wielkości, statycznych/poruszających się, realistycznych lub sc-fi
co widzą chorzy w majaczeniu drżennym
start learning
zwierzęta, czasem się poruszają, mówią do niego lub do atakują
co widzę chorzy w majaczeniu kokainowym?
start learning
niebezpieczne zwierzęta, które go kąsają, atakują, gryzą
omamy słuchowe - 3 rodzaje
start learning
akoazmaty- w formie pojedynczych bodźców: szmerów, trzasków, fonematy: w formie bardziej zharmonizowanych dźwięków, głosy ludzkie i zwierzęce
omamy czuciowe - 3 rodzaje
start learning
dotykowe, np. gryzienie przez pasożyty, cenestetyczne: płynące z organów wew., ruchowo-czuciowe=kinestetyczne, np. spadanie
omamy węchowe i smakowe
start learning
towarzyszą im silne odczucia negatywne
pseudohalucynacje = omamy rzekowe
start learning
zaburzenia procesu wyobrażania, bardziej obrazowe, mniej żywotne niż omamy. Źródła doznań rzutowane na nieodpowiadające konkretnemu zmysłowi, np. głosy z zęba
z jakimi zaburzeniami związane są pseudohalucynacje?
start learning
z zaburzeniami paranoidalnymi i schizofrenią
2 tradycje opisywania i definiowania pseudohalucynacji
start learning
zakłada się, że chory: 1. odnosi się do nich z pełnym sądem realizującym=przekonany, że są prawdziwe 2. jest świadomy ich nienaturalności
parahalucynacje
start learning
zaburzenia spostrzegania polegające na widzeniu/doświadczaniu przez inne zmysły nieistiejących w rzeczywistości przdmiotów lub przedmiotów istniejących w obrębie innej cechy, np. koloru, kształtu; chory świadomy, że to nie istnieje, brak sądu realizującego
w czym ujawnia się uwaga
start learning
jednostka spostrzega tylko część bodźców docierających do organów zmysłów, przypomina sobie tylko niektóre inf. zakodowane w pamięci, uruchamia tylko jedną z wielu możliwych myśli/jeden z wielu schematów poznawczych, uruchamia tylko jedną z wielu możliwych reakcji
dwa rodzaje uwagi
start learning
percepcyjna-zw. z analizą bodźców i spostrzeganiem, kognitywna-kontrolująca przebieg procesów psychicznych: abstrakcyjnego myślenia, przywoływania różnych wspomnień, posługiwania się językiem
3 podst. mechanizmy działania uwagi
start learning
selekcyjny, ukierunkowywanie procesów poznawczych, podtrzymywanie stanu czuwania i gotowości do aktywności
na jakich 3 poziomach funkcjonuje selekcyjny mechanizm funkcjonowania uwagi?
start learning
pierwotny-rejestracja sensoryczna bodźców i ich kodowanie w pierwotnych, projekcyjnych polach kory mózgowej, wtórny-obejmujący poziomy uwagi percepcyjnej zw. z LTM i STM, trzeciorzędowy-pozostający w zw. z uwagą kognitywną-tym jakie wspomnienia, myśli, pojęcia są przywoływane
ukierunkowywanie procesów poznawczych
start learning
wyodrębnianie z pola bodźców i treści tych, które są najważniejsze dla eksploracji percepcyjnej, kognitywnej i wykonawczej; dzięki niej akt. ma spójny, ukierunkowany charakter
funkcje uwagi, których zakłócenia są przesłanką do rozpoznania różnych typów jej zaburzeń
start learning
selektywność: wybiórczość, koncentracja, trwałość=czujność, przerzutność, podzielność, przełączanie
wybiórczość uwagi i jej podłożę fizjologiczne
start learning
skierowanie receptorów na źródło stymulacji, podłoże: ruch orientacyjny
koncentracja uwagi
start learning
świadomy wybór pewnych bodźców
trwałość=czujność uwagi
start learning
zdolność do biernego oczekiwania na pojawienie się założonego bodźca
przerzutność=aktywne przeszukiwanie uwagi
start learning
zdolność do aktywnego, ukierunkowanego przeszukiwania pola uwagi w celu odnalezienia konkretnego bodźca
podzielność=zakres uwagi
start learning
możliwość wydatkowania, w tym samym czasie, zasobów uwagi na różne działania oraz angażowanie podczas tych działań odmiennych procesów psychicznych
PRZEŁĄCZANIE UWAGI
start learning
zdolność do mimowolnej lub dowolnej zmiany kanału sensorycznego bądź następstwa przebiegu procesów wewnętrznych, np. przejście od przeżywania do obserwowania własnej reakcji, oraz ponownego zogniskowania uwagi na uprzednim bodźcu/treści, z jednoczesnym zahamowaniem kanału bądź sekwencji konkurencyjnej
czego dotyczą najczęstsze skargi pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych i problemów emocjonalnych, którzy mają zaburzenia uwagi?
start learning
uszkodzenia delektywności uwagi
aproseksja
start learning
niemożność koncentracji uwagi
hipoprosekcja
start learning
ograniczenie uwagi
hiperproseksja
start learning
nadmierne zogniskowanie uwagi
w jakich jednostkach klinicznych występują zaburzenia trwałości uwagi? co im zwykle towarzyszy?
start learning
uszkodzenia i choroby mózgu, stany po użyciu substancji psychoaktywnych, zaburzenia świadomości; towarzyszą im zwykle deficyty przerzutności i podzielności
z czym często współwystępują zaburzenia uwagi?
start learning
z zaburzeniami pamięci
2 sposoby rozpatrywania pamięci
start learning
zdolność-ujmujemy różne jej aspekty: pojemność, czas przechowywania inf, proces przetwarzania informacji, wieloetapowy
synestezja
start learning
bodziec prezentowany w jednej modalności zmysłowej jest jednocześnie doświadczany w innej modalności, zjawisko jest automatyczne, ale przeżywane w sposób świadomy
chromastezja
start learning
rodzaj synestezji, gdzie dźwięk przekładany jest na kolor
3 systemy pamięci wg Maruszewskiego
start learning
epizodyczna, semantyczna, proceduralna
pamięć semantyczna
start learning
nabyta w procesie kształcenia, uporządkowana, dot. świata zew., przypominana w sposób automatyczny
pamięć epizodyczna
start learning
wiedza powstała na bazie osobistego doświadczenia, wydarzeń, których odtworzenie wymaga pewnego wysiłku
dysmnezje
start learning
ilościowe zaburzenia pamięci, wskazują naograniczoną lub nadmierną pamięć
paramnezje
start learning
jakościowe zaburzenia pamięci
podział paramnezji
start learning
allomnezje, pseudomnezje
allomnezje
start learning
polegające na niewłaściwym lub zniekształconym odtwarzaniu rzeczywistych wspomnień
pseudomnezje
start learning
produkowanie wspomnień rzekomych, pamiętanie tego czego nie było
hipermnezja + źródło/efekty zaburzenia
start learning
wzmożona pamięć bodźców działających aktualnie, zdarzeń przeszłych; geniusze, subst. psychoaktywne
amnezja + źródło/efekty zaburzenia
start learning
całkowita/fragmentaryczna- PTSD, uszkodzenia i choroby mózgu, trwała-przemijające-uszkodzenia mózgu, subst. psychoakt. STM-LTM-zespoły lękowe, demencja
hipomnezja+ źródło/efekty zaburzenia
start learning
zmniejszenie zdolności zapamiętywania i odtwarzania wspomnień; zaburzenia lękowe, depresyjne, dysocjacyjne lub uszkodzenia mózgu
ekmnezja + źródło/efekty zaburzenia
start learning
przeżywanie przeszłości jak teraźniejszości; zaburzenia świadomości, substancje halucynogenne
iluzje pamięci + źródło/efekty zaburzenia
start learning
zniekształcone odtworzenie wspomnień; silne emocje, w pschozach pod wpływem urojeń
kryptomnezje + źródło/efekty zaburzenia
start learning
odtwarzanie przeżyć bez rozpoznania ich wtórności - zab. świadomości, deficyty osobowości, odtwarzanie utworów bez rozpoznania ich wtórności-zab. osobowości i dysocjacyjne
złudzenia utożsamiające
start learning
deja vu, deja vecu, jamais vecu
deja vu
start learning
już widziałem
deja vecu
start learning
już przeżywałem
jamais vecu
start learning
nigdy nie przeżyłem
konfabulacje + źródło/efekty zaburzenia
start learning
wypełnianie luk pamięciowych fałszywymi informacjami, bez świadomej intencji wprowadzenia w błąd; uszkodzenia mózgu, zaburzenia świadomości
omamy pamięci + źródło/efekty zaburzenia
start learning
fałszywe wspomnienia zdarzeń, które nie wystąpiły, a silnym sądem realizującym; zespoły urojeniowe, po halucynogennych
podział zaburzeń myślenia na 2 grupy
start learning
zaburzenia treści-tego co człowiek myśli i na ile to jest zgodne z rzeczywistością, zaburzenia formy-struktury, dynamiki przebiegu
2 rodzaje zaburzeń formy
start learning
toku, struktury i funkcji
podział zaburzeń myślenia wg Zejgarnik
start learning
zaburzenia operacyjnej strony myślenia, zab. dynamiki i motywacyjnego aspektu myślenia
2 grupy zaburzeń operacyjnej strony myślenia
start learning
obniżenie poziomu uogólniania, zniekształcenia procesu myślenia
na czym polegają zniekształcenia procesu myślenia?
start learning
na tworzeniu uogólnień na podstawie cech nieistotnych albo generowaniu naduogólnień; głównie w schizofrenii
zaburzenia dynamiki myślenia
start learning
zab. tempa tego procesu, zdolności utrzymania ciągłości i adekwatności zw. i do odrzucania zw. ubocznych, labilność, inercja
labilność
start learning
nietrwałość trzymania ciągłości sądów, brak zdolności do hamowania przypadkowych skojarzeń
inercja
start learning
=lepkość myślenia, brak możliwości przechodzenia od jednego do drugiego sądu/działania
zaburzenie motywacyjnego aspektu myślenia
start learning
wielopoziomowość myślenia, rezonerstwo
wielopoziomowość myślenia
start learning
tworzenie przekonań o jakimś zjawisku na różnych płaszczyznach z podobnym stopniem prawdopodobieństwa
rezonerstwo
start learning
skłoność do bezpłodnego mędrkowania, tendencja do nieproduktywnych i wieloznacznych rozważań
zaburzenia treści myślenia (4)
start learning
myśli nadwartościowe, urojenia, automatyzmy psychiczne, myśli natrętne
myśli nadwartościowe
start learning
przekonania o silnym ładunku emocjonalnym, syntoniczne z osobowości i wpływające na zachowanie; bycie opanowanym jakąś ideą
5 cech charakterystycznych urojeń
start learning
1. przekonanie o prawdziwości fałszywego sądu 2. brak podatności na korekcję pod wpływem adekwatnych argumentów 3. poczucie oczywistości i odzwierciedlenia w rzeczywistości sądu 4. indywidualistyczny i wyobcowany społecznie charakter 5. współwystępowanie z innymi objawami psychopatologicznymi
podział urojeń ze wzglęu na sposób ich przeżywania i stopień wysycenia uczuciami
start learning
syntymiczne-adekwatne i w odp.st. nasycone emocjami, atymiczne-ubogie emocjonalnie, bez uczuć, paratymiczne-uczucia niedostosowane i dysproporcjonalne, katatymiczne-uczucia życzeniowo dysproporcjonalne
podział urojeń ze względu na stopień ich złożoności, spójności i stałości powiązań między przesłankami
start learning
urojenia proste, urojenia paranoiczne-zwarty usystematyzowany system, urojenia paranoidalne-niekonsekwentne, niespójne, dziwaczne, urojenia oniryczne-całość przeżycia przypomina marzenie senne, niespójne, zmienne
automatyzmy psychiczne
start learning
przeżycia i przekonania o traceniu lub utracie wpływu na własne procesy psychiczne, osobowość czy ciało, którym towarzyszy przekonanie pozostawania pod wpływem jakieść zew. siły/instancji
małe automatyzmy
start learning
poczucie obcości własnych przeżyć, brak pełnego ich doświadczania i identyfikowania się z nimi "JAK GDYBY"
rozwinięte automatyzmy
start learning
przejawiają się w pełnym przeżywniu obcości siebie (depersonalizacji)
z czym współwystępują rozwinięte automatyzmy?
start learning
1. omamami rzekomymi, którym towarzyszą automatyzmy: ruchowe, ideacyjne, ideacyjno-słowne 2. omamami prawdziwymi-polegającymi na rzutowaniu własych doznań w przestrzeń zew/wew
urojenia prześladowcze
start learning
prześladowanie ze strony wrogów czyhających na życie
urojenia ksobne
start learning
odnoszenie zwykłych wydarzeń do siebie
urojenia wielkościowe
start learning
przeświadczenie o zajmowaniu ważnej posycji
urojenia poniżenia
start learning
przkonianie o swojej małej wartości, głupocie, pechu
urojenia winy i grzeszności
start learning
przekonanie o winie w zw. z popełnionymi zbrodniami, oczekiwanie na karę i pragnienie śmierci w połączeniu z myślami samobójczymi
urojenia zazdrości
start learning
przekonanie o nielojalności, niewierności i zdradzie współmałżonka
urojenia hipochondryczne
start learning
przekonanie i cierpienie z powodu choroby somatycznej
urojenia zmiany osoby
start learning
poczucie i przekonanie o zaistniałej lub zachodzącej częściowej lub całkowitej zmianie cielesnej lub właściwości psychicznych czy cech charakteru
myśli natrętne=obsesje
start learning
uporczywie powracające myśli i wyobrażenia, którym najczęściej towarzyszą silne, natrętne uczucia, takie jak lęk, obrzydzenie, poczucie winy. choć odczuwane są jako własne, to osoca ma poczucie braku możliwości przejęcia kontroli nad ich pojawianiem się i nasilaniem pomimo świadomości ich niedorzeczności lub sprzeczności z własnym Ja
ruminacje
start learning
długotrwałe, natrętne rozważanie wątpliwości, zwane natrętnym przeżuwaniem jakiegoś problemu czy dylematu
2 zaburzenia toku myślenia
start learning
spowolnienie, przyspieszenie
spowolnienie
start learning
zahamowanie-wydłużenie czasu przechoszenia od jednego do drugiego sądu + zmniejszenie spontaniczności i różnorodności wątków
otamowanie
start learning
nagłe przerwanie wątku myślenia, następnie ponowne jego podjęcie
przyspieszenie
start learning
zbyt szybkie przechodzenie od jednego do drugiego sądu, tworzenie wielu różnych wątków i skojarzeń
z jakimi objawami współwystępuje przyspieszenie? dla jakich zespołów chorobowych są one charakterystyczne?
start learning
z natłokiem myśli i słowotokiem; char. dla zespołów maniakalnych, po subst. psychoaktywnych i w zab. org.
stereotypie i perseweracje
start learning
powtarzanie tych samych wątków, tamatów, wyrażeń
werbigeracje
start learning
seryjne i automatyczne powtarzanie słów lub całych fraz
zubożenie myślenia
start learning
zmniejszenie zakresu posiadanych inf. o rzeczywistości zew. i wew.
odstępstwa od zasad tworzenia kategorii i kals przedmiotów
start learning
neologizmy, kontaminacje-zlepki, zbitki znaczeniowe
2 rodzaje rozpadu spójności myślenia i w konsekwencji wypowiedzi wynikającego z wieloplanowości i wielowątkowości połączonej z utratą celu wypowiedzi
start learning
ześlizgiwanie się, zbaczanie
myślenie dereistyczne
start learning
posługiwanie się sądami oderwanymi od rzeczywistości, kwalifikowanymi jako pseudonaukowe lub pseudofilozoficzne
rozkojarzenie
start learning
zaburzenie struktury i funkcji myślenia, szczególnie tych zw. z komunikacją. Przechodzenie od jednego do drugiego sądu przypadkowe, tworzenie przesłanek na bazie myślenia konkretnego i wypaczania procesu uogólniania
splątanie=inkoherencja
start learning
zaburzenie struktury i funkcji myślenia, przejawiające się w niezrozumiałych, pozbawionych jakiejkolwiek logiki wypowiedziach. przechodzenie między sądami na podstawie wolnych skojarzeń
iteracje
start learning
powtarzanie fragmentów wyrazów, samych głosek
podział zaburzeń emocji i nastroju ze względu na walencję i stopień nasilenia
start learning
obniżenie nastroju, podwyższenie nastroju, lęk, złość (dysforia)
2 rodzaje obniżonego nastroju
start learning
depresyjny: smutek, przygnębienie, poczucie bezradności, depresyjno-dysforyczny: obniżenie nastroju połączone z żalem
3 rodzaje podwyższonego nastroju
start learning
maniakalny: entuzjazm, poczucie mocy, podwyższona samoocena, euforyczny: płytkie wzmożenie nastroju, zadowolenie z siebie, brak krytycyzmu, moriatyczny: pusta wesołkowatość, połączona z błaznowaniem i niewybrednymi żartami
3 postaci lęku
start learning
uogólniony-wolno płynący, rozlany, napadowy, fobie-antycypacyjny
podział zaburzeń emocji i nastroju ze względu na stopień złożoności i różnorodności
start learning
zobojętnienie, spłycenie, zubożenie
zobojętnienie
start learning
hipopatia-obniżenie intensywności, apatia-brak przeżyć emocjonalnych
spłycenie
start learning
obniżenie intensywności uczuć, monotonność, bladość emocjonalna przy zachowaniu różnorodności przeżyć
zubożenie
start learning
przewaga emocjo pierwotnych
podział zaburzeń emocji i nastroju ze względu na dynamikę zmian walencji i treści
start learning
lepkość, zaleganie, chwiejność, nietrzymanie
lepkość
start learning
długotrwałe utrzymywanie się tego samego uczucia bez możliwości oerwania się od niego i przejścia do innego (zmiany organiczne w mózgu, padaczka)
zaleganie
start learning
długotrwałe utrzymywanie się tego samego uczucia, pochodzącego z przeszłości
chwiejność
start learning
nietrwałość, labilność
nietrzymanie
start learning
gwałtowne, niekontrolowane, intensywne reakcje emocjonalne
podział zaburzeń emocji i nastroju ze względu na poziom zgodności różnych aspektów przeżywania
start learning
hipertymia, hipotymia, paratmia, katatymia
hipertymia
start learning
przesadna ekspresja uczuciowa, nieadekwatnie silna
hipotymia
start learning
brak lub ograniczenie ekspresji emocjonalnej
paratymia
start learning
niedostosowanie lub sprzeczność między zdarzeniem a przeżywaniem i ekspresją emocji
katatymia
start learning
niedostosowanie doświadczanych emocji i ich ekspresji do zdarzeń, wynikające z wew. nastawienia
kryteria podziału motywacji na normalną i zaburzoną
start learning
ilościowe-opis stopni nasilenia napędu psychoruchowego, jakościowe-ocena dominujących źródeł i stopnia stałości powstałej motywacji
podział zaburzeń motywacji wg Wciórki
start learning
zaburzenia aktywności ruchowej, impulsywnej oraz złożonej emocjonalno-poznawczej aktywności intencjonalnej
mutyzm
start learning
ustanie mowy
osłupienie=stupor
start learning
zatrzymanie aktywności
pobudzenie katatoniczne
start learning
niestałość i niedostosowanie zachowania graniczące z chaosem
parakinezy
start learning
zaburzenia aktywności ruchowej, polegające na przyjmowaniu i utrzymywaniu różnych niezwykłych i niespotykanych pozycji ciała lub gestów
akinezy
start learning
niewykonywanie żadnych ruchów
w jakich chorobach występują parakinezy i akinezy?
start learning
w schizofrenii katatonicznej i zespołach katatonicznych innego pochodzenia
giętkość woskowa
start learning
przyjmowanie dziwacznej, nienaturalnej pozycji ograniczone jedynie giętkością stawów
echo- 3 rodzaje
start learning
echopraksje-powtarzanie po innej os. gestów, echomimie-wyrazów twarzy, echolalie-wypowiedzi
katalepsja
start learning
nienaturalne wzmożenie napięcia mięśniowego o charakterze plastycznym, przybierające postać zastygania, giętkości woskowej lub usztywnienia tłowia i kończyn
automatyzm nakazowy
start learning
wykonywanie ruchu, nawet niedorzecznego czy też niebezpiecznego pod wpływem sugestii słownej
negatywizm nakazowy
start learning
wykonywanie dokładnie odwrotnego ruchu do tego, który jest zalecany lub sugerowany przez rozmówcę
zastyganie
start learning
pozostawanie w pozycji nadanej ciału choreko i spowolnienie ruchów umożliwiających powrót do stanu poprzedzającego
czego wynikiem są ilościowe zaburzenia przytomności?
start learning
niewystarczającego poziomu aktywacji układu nerwowego
podzaje ilościowych zaburzeń przytomności
start learning
senność patologiczna, półśpiączka, śpiączka
jakościowe zaburzenia świadomości
start learning
przymglenie, zmącenie, zwężenie
przymglenie
start learning
nieostrość, niewyrazistość spostrzegania, zaburzenie orientacji w czasie i miejscu, spowolnienie ruchów i wypowiedzi, opóźnienie reakcji na bodźce; później-pamięć fragmentaryczna wydarzenia
zmącenie
start learning
fragmentaryczne, zniekształcone spostrzeganie, iluzje i omamy, zniekształcona interpretacja zdarzeń, nastawienia urojeniowe,
zwężenie
start learning
pole widzenia rzeczywistości jest takie jak przez dziurkę od klucza
stan derealizacji
start learning
uogólniona zmiana spostrzegania rzeczywisości zewnętrzenej, która, bez realnego powodu, może być przeżywana jako nadzwyczaj zagrażająca i niebezpieczna

You must sign in to write a comment