XIII rozdział

 0    8 flashcards    prawoznawstwo03
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Domniemaniem prawnym (praesumptio iuris)
start learning
nazywa się szczególnego rodzaju regułę dotyczącą wiążącego ustalania faktów sformułowaną w przepisie prawnym (a więc ustaloną przez prawodawcę) adresowaną do organu stosującego prawo i nakazującą mu:
Rodzaje domniemań prawnych:
start learning
a)(domniemanie formalne) uznawać za istniejący jakiś stan faktyczny istotny z prawnego punktu widzenia, dopóki nie zostanie wykazane,że miał czy ma miejsce jakiś stan przeciwny
-
start learning
b)(domniemanie materialne) uznawać za udowodniony jakiś fakt B, jeżeli w postępowaniu został należycie ustalony fakt A.
Domniemanie prawne dzieli się na:
start learning
a) obalalne (wzruszalne) - domniemania dopuszczające dowód przeciw domniemaniu. (praesumptio iuris tantum)
-
start learning
b) nieobalalne (niewzruszalne) - domniemania nie dopuszczające dowodu przeciw domniemaniu (praesumptio iuris ac de iure)
Rola domniemań:
start learning
a) ułatwiają przeprowadzenie postępowania w pewnych sprawach,
-
start learning
b) ułatwiają sytuację procesową określonych podmiotów poprzez przerzucenie ciężaru dowodu na drugą stronę procesową, którą uważa się za silniejszą.
Domniemania faktyczne (praesumptio facti)
start learning
wnioskowanie, w którym na tej podstawie, że ustalono jakieś fakty, wnioskuje się, że miały albo mają miejsce jakieś inne fakty.

You must sign in to write a comment