Wierzę w Boga (Credo)

 0    35 flashcards    Mimisia
print play test yourself
 
Question Answer
Credo in unum Deum
start learning
Wierzę w jednego Boga
Patrem omnipotentem
start learning
Ojca wszechmogącego
factorem caeli et terrae
start learning
Stworzyciela nieba i ziemi
visibilium omnium et invisibilium
start learning
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych
Et in unum Dominum, Iesum Christum
start learning
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa
Filium Dei unigenitum
start learning
Syna Bożego jednorodzonego
Et ex Patre natum ante omnia saecula
start learning
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami
Deum de Deo
start learning
Bóg z Boga
lumen de lumine
start learning
Światłość ze Światłości
Deum verum de Deo vero
start learning
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego
Genitum non factum
start learning
Zrodzony a nie stworzony
consubstantialem Patri
start learning
współistotny Ojcu
per quem omnia facta sunt
start learning
a przez Niego wszystko się stało
Qui propter nos homines
start learning
On to dla nas ludzi
et propter nostram salutem
start learning
i dla naszego zbawienia
descendit de caelis
start learning
zstąpił z niebios
Et incarnatus est. De Spiritu Sancto Ex Maria Virgine
start learning
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy
ET HOMO FACTUS EST
start learning
I STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM
Crucifixus etiam pro nobis
start learning
Ukrzyżowany również za nas
sub Pontio Pilato passus, et sepultus est
start learning
pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas
start learning
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo
Et ascendit in caelum
start learning
I wstąpił do nieba
sedet ad dexteram Patris
start learning
siedzi po prawicy Ojca
Et iterum venturus est cum gloria
start learning
I powtórnie przyjdzie w chwale
iudicare vivos, et mortuos
start learning
sądzić żywych i umarłych
cuius regni non erit finis
start learning
a Królestwu Jego nie będzie końca
Et in Spiritum Sanctum
start learning
Wierzę w Ducha Świętego
Dominum et vivificantem
start learning
Pana i Ożywiciela
Qui ex Patre Filioque procedit
start learning
który od Ojca i Syna pochodzi
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur
start learning
który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę
qui locutus est per Prophetas
start learning
który mówił przez Proroków
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam
start learning
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum
start learning
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów
Et exspecto resurrectionem mortuorum
start learning
I oczekuję wskrzeszenia umarłych
Et vitam venturi saeculi
start learning
i życia wiecznego w przyszłym świecie

„Wierzę w Boga” po łacinie

„Wierzę w Boga” w języku łacińskim należy do kanonu tekstów, który muszą poznać wszyscy uczący się tego języka w bardziej zaawansowanym stopniu. Łacina od wieków była językiem liturgii i nauki. Dziś tylko pozornie jest „martwym” językiem. Nadal jest ona niezbędna przyszłym lekarzom i prawnikom, a przede wszystkim – humanistom i teologom. W nauce łaciny nie ma konwersacji i kontaktu z żywym językiem, za to na pierwszy plan wysuwa się tłumaczenie antycznych i średniowiecznych tekstów, połączone z poznawaniem słownictwa i niełatwej, pełnej wyjątków gramatyki.

Tradycyjna modlitwa „Wierzę w Boga”

„Wierzę w Boga”, zwane także Credo czy Symbolem Nicejsko-Konstantynopolitańskim, odmawia się podczas każdej mszy. Czy wiecie, że jej polska wersja pojawiła się w Kościołach całkiem niedawno? Do lat 60’ XX wieku językiem, w jakim odprawiano mszę i odmawiano Credo, była łacina. Dopiero sobór watykański II dopuścił języki narodowe do liturgii. Spróbujcie swoich sił w tłumaczeniu tekstu tak ważnego dla religii, a jednocześnie będącego zabytkiem języka łacińskiego z V w.!

Łacina dla ambitnych

Tłumaczenie „Wierzę w Boga” z łaciny na polski to spore wyzwanie dla uczniów i studentów przedmiotów humanistycznych oraz osób zainteresowanych religią i teologią. Ale nawet przy nauce tak szacownego języka można skorzystać z rozwiązań, jakie stwarza nowoczesna technika. System fiszek, pokazujący przekład poszczególnych fraz łacińskich, pozwala sprawdzić swoją znajomość tekstu. Dzięki nauce opartej na materiałach wizualnych, można nie tylko udoskonalić swoje zdolności translatorskie, ale także utrwalić skomplikowaną łacińską składnię i słownictwo.

You must sign in to write a comment