Top 1000 Latvian nouns 801 - 850

 0    50 flashcards    VocApp
 
Question Answer
post office
I have to go to the post office to send a letter to my friend.
start learning
pasts
Man jāaiziet uz pastu, lai nosūtītu vēstuli savam draugam.
layer
We have to apply the last layer of paint.
start learning
kārta
Mums jāuzklāj pēdējā krāsas kārta.
sand
Although we came back from holidays a week ago, I still find sand in my clothes.
start learning
smiltis
Lai arī jau pirms nedēļas atgriezāmies no brīvdienām, joprojām drēbēs atrodu smiltis.
factory
This is the biggest factory in town.
start learning
rūpnīca
Tā ir lielākā rūpnīca pilsētā.
pedestrian crossing
Don't cross the street here! There's a pedestrian crossing 100 meters from here.
start learning
gājēju pāreja
Nešķērso ielu šeit! Pēc 100 metriem ir gājēju pāreja.
priority
Do this first, it's a priority.
start learning
prioritāte
No sākuma dari šo, tā ir prioritāte.
cigarette
Do you have a cigarette?
start learning
cigarete
Vai tev ir cigarete?
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Latvian Words: Top 1000 Nouns"
(total 1,004 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment