Top 1000 Latvian nouns 751 - 800

 0    50 flashcards    VocApp
 
Question Answer
hat
This hat is traditional in the eastern Sweden.
start learning
cepure
Šī cepure ir tradicionāla Zviedrijas austrumos.
drink
Drinks are not included in the price.
start learning
dzēriens
Dzērieni nav iekļauti cenā.
criticism
He doesn't believe in constructive criticism.
start learning
kritika
Viņš netic konstruktīvai kritikai.
waste
It's a waste of time!
start learning
izšķiešana
Tā ir laika izšķiešana!
interaction
There is no interaction between the government and the citizens.
start learning
saskarsme
Starp valdību un tās iedzīvotājiem nav nekādas saskarsmes.
immigrant
This society fights for illegal immigrants' rights.
start learning
imigrants
Šī biedrība cīnās par nelegālo imigrantu tiesībām.
league
My team is in the top of the league this year.
start learning
līga
Mana komanda šogad ir līgas priekšgalā.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Latvian Words: Top 1000 Nouns"
(total 1,004 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment