Top 1000 Latvian nouns 201 - 250

 0    50 flashcards    VocApp
 
Question Answer
fire
This material is resistant to fire.
start learning
uguns
Šis materiāls ir ugunsdrošs.
purpose
My only purpose is to win.
start learning
iemesls
Mans vienīgais iemesls ir uzvara.
bed
I bought my bed from Ikea.
start learning
gulta
Savu gultu es nopirku Ikea.
safety
His job is to ensure the employees' safety.
start learning
drošība
Viņa darbs ir nodrošināt darbinieku drošību.
page
I read the last page of the book and I still don't know who is the killer!
start learning
lapa
Es izlasīju grāmatas pēdējo lapu un es joprojām nezinu, kurš ir slepkava!
sound
I heard a weird sound, so I entered the room.
start learning
skaņa
Es izdzirdēju savādu skaņu, tāpēc es iegāju istabā.
economy
Germany has the biggest economy in Europe.
start learning
ekonomija
Vācijai ir vislielākā ekonomika pasaulē.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Latvian Words: Top 1000 Nouns"
(total 1,004 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment