Top 1000 Latvian nouns 401 - 450

 0    50 flashcards    VocApp
 
Question Answer
participant
All the participants must be there on time.
start learning
dalībnieks
Visiem dalībiekiem jāierodas laikā.
variety
In this market, you can find a variety of food from all over the world.
start learning
dažādība
Šajā tirgū var atrast dažādu pārtiku no visas pasaules.
researcher
My father is a top researcher.
start learning
pētnieks
Mans tēvs ir vadošais pētnieks.
camp
His parents allowed him to take part in the summer camp.
start learning
nometne
Viņa vecāki ļāva viņam piedalīties vasaras nometnē.
access
I have to get access to this file.
start learning
piekļūšana
Man nepieciešama pieeja šim failam.
ghost
I swear I've seen a ghost!
start learning
spoks
Es zvēru, es redzēju spoku!
customer
You have to learn more about our customers.
start learning
klients
Tev ir jāzina vairāk par mūsu klientiem.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Latvian Words: Top 1000 Nouns"
(total 1,004 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment