TI dla prawników - II.

 0    13 flashcards    lawyer7
 
Question
Answer

12. Komputer.
start learning
Urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania informacji w systemie cyfrowym.

13. Hardware.
start learning
Zespół fizycznych elementów składających się na system komputerowy. Jednostka centralna +urządzenia zewnętrzne.

14. Software.
start learning
Zbiór współpracujących programów, w systemach komputerowych. Dział informatyki.

16. Oprogramowanie.
start learning
Zbiór współpracujących programów, wykorzystywanych w poszczególnych systemach komputerowych i mających zadania.

17. Program komputerowy.
start learning
Wyodrębniony zbiór sekwencji rozkazów, które instruują komputer. Składa się z algorytów.

18. Algorytm.
start learning
Jest dokładnym schematem, prowadzącym do rozwiązania określonego problemu.

19. Interfejs.
start learning
Element umożliwiający komunikację z komputerem

20. Programowanie.
start learning
Czynności intelektualne i manualne polegające na konstruowaniu lub dostosowywaniu programów lub poszczególnych ich modułów w specjalnym języku programowania.

21. Kompilacja.
start learning
Przekształcenia z języka programowego do kodu binarnego.

22. Dekompilacja.
start learning
Przekształcenia z kodu binarnego na język programowy.

23. System operacyjny.
start learning
Zbiór programów komputerowych, umożliwiających użytkownikowi sterowanie komputerem i urządzeniami do niego dołączonymi, w tym także uruchamianie aplikacji.

25. Prawna regulacja odnosząca się do oprogramowania.
start learning
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyróżnia: autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe.

26. Typy licencji.
start learning
Public domain, Shareware, Freeware, Licencjonowane, Własne, Adware.


You must sign in to write a comment