TAKTYKA - czynniki walki zbrojnej

 0    13 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Walka zbrojna polega na
start learning
prowadzeniu działań, których celem jest zniszczenie (obezwładnienie) przeciwnika przy wykorzystaniu broni.
Walka zbrojna może być prowadzona (gdzie?)
start learning
na lądzie (walka lądowa), powietrzu (walka powietrzna) i morzu (walka morska). Walka zbrojna ze względu na skalę zjawiska może występować na szczeblu strategicznym jako kampania, operacyjnym jako bitwa lub operacja oraz taktycznym jako walka (bój).
Do podstawowych i elementarnych czynników walki zbrojnej zalicza się
start learning
rażenie, ruch i informację
Rażenie, ruch i informację uwzględnia się w odniesieniu do czynników operacyjnych, takich jak
start learning
terenu (obszaru) działań taktycznych, sił biorących w nich udział, a także czasu trwania działania.
cel walki osiąga się przez
start learning
Spójne oddziaływanie na przeciwnika czynników walki zbrojnej oraz będących ich syntezą manewru, uderzenia i oporu
Rażenie polega na
start learning
bezpośrednim fizycznym, psychicznym i informacyjnym oddziaływaniu na siły i środki przeciwnika w stopniu koniecznym do osiągnięcia zamierzonego celu
Celem rażenia jest
start learning
obniżenie potencjału bojowego przeciwnika, jego zdolności bojowej, zdezorganizowanie jego działań i zapewnienie wojskom własnym sprzyjających warunków do wykonania postawionych zadań.
Podstawowa formą rażenia jest
start learning
ogień, wyrażający się w oddziaływaniu na przeciwnika różnymi środkami ogniowymi. Szczególnymi formami rażenia są inżynieryjne środki rażenia, rażenie elektroniczne i oddziaływanie psychologiczne
Ruch to
start learning
wszelkie przesunięcia, zmiany rozmieszczenia sił i środków.
Najważniejszymi wskaźnikami ruchu są
start learning
odległość i czas przesunięcia oraz ich iloraz, czyli prędkość lub tempo działania.
Najważniejszą formą ruchu na polu walki jest
start learning
manewr taktyczny
Informacja
start learning
niematerialny element zespalający pozost. czynniki taktyczne w zharmonizowaną całość danego rodzaju działań bojowyc
Działania informacyjne prowadzi się
start learning
podczas działań militarnych, w czasie pokoju i kryzysu oraz po zakończeniu działań wojennych.

You must sign in to write a comment