dyscyplina wojskowa

 0    10 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
dyscyplina wojskowa
start learning
przestrzeganie przez żołnierza przepisów prawa dotyczących służby wojskowej i innych przepisów prawa przewidujących odpowiedzialność dyscyplinarną na zas. i w trybie określonych w ustawie oraz wykonywanie rozkazów i dec. wydanych w sprawach służb.
kto może być wyróżniony kordzikiem honorowym?
start learning
żołnierz i były żołnierz
jakie rodzaje wyróżnień mogą być udzielane byłemu żołnierzowi?
start learning
list gratulacyjny, wpisanie zasług żołnierza do kroniki jednostki wojskowej, odznaka honorowa, tytuł honorowy, honorowa broń biała, wpisanie zasług żołnierza do Księgi honorowej WP
przewinienie dyscyplinarne
start learning
naruszenie dyscypliny wojskowej, w wyniku działania lub zaniechania działania, które nie jest przestępstwem lub wykroczeniem albo przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym
przestępstwo
start learning
przestępstwo in Polish
zawiniony czyn zabron. pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, o szkodliwości społ. wyższej niż znikoma, zagrożony: grzywną > 10 stawek dziennych, karą ogranicz. woln. > 1 m-ca, karą pozbawienia wolności, karą aresztu wojsk.
Wykroczenie
start learning
czyn społecznie szkodliwy, zawiniony i zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary: aresztu do 30 dni, ograniczenia woln. (1 m-c) oraz grzywny do 5000 zł. lub nagany
Czym jest wykonywanie przez żołnierza czynności zawodowych lub służbowych po użyciu alkoholu?
start learning
wykroczeniem, ściganym na żądanie dowódcy jednostki wojskowej
Stan po użyciu alkoholu?
start learning
0,2-0,5 promila w wydychanym powietrzu
Palenie wyrobów tytoniowych na terenie jednostki wojskowej poza wydzielonymi miejscami jest
start learning
wykroczeniem, ściganym na żądanie dowódcy jednostki wojskowej
Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest
start learning
przestępstwem

You must sign in to write a comment