dyscyplina wojskowa 2

 0    8 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W jakich okolicznościach naruszenia prawa żołnierze są pociągani do odpowiedzialności przed wojskowymi organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości lub przełożonymi dyscyplinarnymi?
start learning
popełnionymi przeciwko organowi wojsk. lub innemu żołn., podczas pełn. obow. Służb., w obrębie obiektu wojsk. lub wyznacz. Miejsca przebywania, na szkodę wojska lub z narusz, obowiązku wynikającego ze służby wojskowej.
Za jakiego rodzaju czyny żołnierz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną?
start learning
przewinienie dyscypl. oraz inny czyn zabroniony, jeżeli uprawn. Organ wystąpił do d-cy jw. O ukaranie dysc., a także za czyny o znamionach przestępstwa albo wykrocz., jeśli d-ca jw. Odstąpił od złożenia wniosku albo żądania o ściganie karne sprawcy
Czy za popełnieni przewinienia, które posiada jednocześnie znamiona innego czynu zabronionego, żołnierz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną
start learning
tak, niezależnie od odpowiedzialności ponoszonej na podstawie innych przepisów, jeżeli to naruszenie prawa miała związek ze służbą wojskową
Samowolne oddalenie będące przewinieniem dyscyplinarnym
start learning
opuszczenie jw. Lub wyznaczonego miejsca przebywania albo samowolne poza nimi pozostawanie w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 48 godz.
Spożywanie alkoholu na terenie obiektów wojskowych (także koszary, zakwaterowania przejściowego) jest
start learning
przestępstwem
Nie można być ukaranym dyscyplinarnie
start learning
po upływie roku od dnia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego lub wystąpienia skutku dokonanego czynu
Jaka może być maksymalna liczba stawek dziennych wymierzonej kary pieniężnej?
start learning
10
W jakich sytuacjach żołn. Odpowiada dysc. Za wszystkie rodz. Wykroczeń, może być ukarany karą aresztu izolacyjnego, a orzeczenie dysc. Lub post. w sprawie dysc. Można wydać bez jego udziału?
start learning
w czasie pełn. sł. wojsk. po ogłosz. Mobilizacji, w stanach nadzw., w cz. wojny, a także wyk. Zad. służb. W strefie działań woj. Oraz w przyp. użycia SZ RP poza granic. państwa, jak również udziału w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratown.

You must sign in to write a comment